Prostředníctvím Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech Vám přinášíme seriál článků o výstavách, které sepsali samotní studenti střední školy.

Výstava SIA – Le Salon International de l’Agriculture

V únoru roku 2015 jsem měl možnost navštívit výstavu SIA – Le Salon International de l’Agriculture, která se konala ve Francii a to konkrétně v Paříži. Cílem naší cesty, kterou jsem zdárně absolvoval s panem učitelem Ing. Pavlem Znamínkem, bylo zúčastnit se soutěže mladých posuzovatelů skotu.

Foto č. 1 Tele s krávou

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto č. 2 Předvadiště

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Velikou motivací pro mě byla svěřená důvěra reprezentovat Českou republiku, ale především možnost navštívit Francii, kolébku většiny masných plemen. Z řad dojných plemen jsem si vybral plemeno Holstein a u masných plemen bylo jasnou volbou plemeno Charolais. Holstein z toho důvodu, že díky účasti na výstavách jsem měl možnost sledovat hodnocení českých bonitérů a porozumět tak hodnotícímu protokolu. Charolais je mou srdeční záležitostí. Toto plemeno chovají moji rodiče a díky možnosti pohybovat se v chovu už od útlého věku pro mě bylo toto plemeno číslo jedna. Na soutěž jsem se odborně připravoval, hlavně jsem zdokonaloval anglický jazyk. Učil jsem se odborná slovíčka související s hodnotícím protokolem a samotnou bonitací. Právě porozumění protokolu mi dělalo největší obavy.

Foto č. 3 Samotné hodnocení

Foto č. 4 Předvadiště

Den před soutěží do předvadiště přivedli zástupce od každého plemene a proběhla zkušební bonitace. Poté nám byly sděleny výsledky a my měli možnost „srovnat si oko“. Samotná soutěž probíhala ten samý den. Soutěž trvala asi 2 hodiny, avšak vše probíhalo naprosto v klidu. Jak je pro Francouze příznačné, měli jsme spoustu času a zvířata byla klidná. Výsledky nám byly sděleny až druhý den. Samotné hodnocení se trochu lišilo od českého posuzování, ale v předešlém nácviku nám bylo vše vysvětleno. Umístil jsem se v prvé polovině soutěžících, myslel jsem si, že by to mohlo být lepší.

Během návštěvy výstavy jsem se seznámil se zástupcem vinařské soutěže Ondrou, který také reprezentoval Českou republiku, dále se zástupcem ze Slovenska a Bulharska. S kluky jsem procházel výstaviště ve svém volném čase a kochali jsme se krásným prostředím a velkým množstvím zvířat různých plemen. Také jedno odpoledne bylo vyhrazeno k návštěvě centra Paříže.

Foto č. 5 Předvadiště

Foto. č. 6 Ústájení býků na výstavišti

Návštěva Francie na mě zanechala velký dojem. Měl jsem možnost procvičit si anglický jazyk, poznat nové lidi, vidět krásná a perfektně připravená zvířata. Nedá se říci, co mě zaujalo nejvíce. Celý pobyt ve Francii byl jedna velká krásná životní zkušenost, za kterou vděčím své škole SZeŠ a SOŠ Poděbrady a nejvíce paní učitelce Ing. Michale Znamínkové a panu učiteli Ing. Pavlu Znamínkovi.

Ondra Hatlák, 3.A Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

Foto: Pavel Znamínko

Druhý díl seriálu o výstavách.

První díl seriálu o výstavách.

Logo_s_textem4