O otevření Školní ekologické zahrady zemědělské školy v Poděbradech jsme informovali již v minulém článku. Při jejím budování jsme počítali s využitím prostorů pro výuku našich žáků, ale také pro vzdělávání ostatních skupin včetně veřejnosti. V současné době se zahrada stále rozvíjí a umožňuje nám realizaci menších či větších projektů, které v zahradě připravujeme.

Nejaktuálnějším projektem je projekt Zahrada vzdělává a informuje.

Projekt Zahrada vzdělává a informuje řeší problematiku současné situace v zemědělství a ve společnosti. Někteří lidé si neuvědomují původ produktů, které konzumují a oblékají, téměř nevidí vztah mezi potravinou a zemědělstvím a neznají, jak velký význam má půda a její ochrana v současné době, chceme tedy zvýšit povědomí cílových skupin o významu zemědělství, potažmo principů ekologického zemědělství a zpracování produktů

Díky projektu chceme podpořit uvědomělost vztahu půdy a konzumace potravy a vztahu konzumace zdravých potravin a zdraví lidí a celé společnosti.

Ve všech aktivitách je základním prvkem nenásilné vzdělávání formou zážitkové pedagogiky, snažíme se o propojení všech generací v průběhu osvěty i vzdělávání, nenásilnou formou vedeme cílové skupiny k opětovnému získávání dovedností se zapojením prvků polytechnické výchovy. Již klasicky připravujeme zahradě oblíbené Dny země a zvířat, které navštěvují stovky dětí ze ZŠ a MŠ.

Díky tomuto projektu jsme měli možnost vrátit do školy včely a včelařský kroužek. Připravujeme oblíbené příměstské tábory pro žáky základních škol, ve kterých se seznamují s chovem včel, hospodářských zvířat, připravují si oběd z produktů zahrady a podobně. Pro žáky naší školy a pro veřejnost byly připraveny semináře například na téma ekologické zemědělství, kompostování, bylinky. V rámci projektu byla vystavěna pec na chleba. Ta byla oficiálně zprovozněna na Zahradním festivalu díkuvzdání 22. 9. 2017. V rámci festivalu byla studentům i veřejnosti představena Školní ekologická zahrada. Bohatý program byl sestaven ve spolupráci s Hotelovou školou a Odborným učilištěm v Poděbradech. Hlavním páteří programu bylo zvláště zpracování výrobků ze zahrady. Projekt byl realizován díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství. O kulturní část se postaralo město Poděbrady.

logo_mze___bez_r


Dalším projektem je mezinárodní projekt Erasmus +, Organic food production in schools for sustaiability and healthy future generations.

Naše škola zajišťuje koordinaci tohoto projektu a naši partneři jsou:

-> Mehmetcik Anadolu Lisesi – Corum –Turkey

-> Boronova Suphi Koyuncuoglu Anadolu Lisesi – Izmir – Turkey

-> Scoala Gimnaziala Valisoara – Valisoara – Romania

-> NTI Gymnasiet Umea – Umea  – Sweden

V současné době industrializované společnosti chceme poukázat na význam ekologického a trvale udržitelného zemědělství pro zdraví naší i následující populace. Partnerské školy nejsou zaměřené na zemědělské vzdělání a proto je velkým přínosem seznámit s účastníky projektu i širokou veřejnost s možnostmi kvalitní produkce potravin. I pro naše žáky je mnohdy velmi nové a zajímavé seznámit se s jiným pohledem na zemědělství a produkci potravin.

V tomto projektu si každá partnerská škola založila v prostoru školy zeleninovou zahradu.

Na školních zahradách všech partnerských škol jsou pěstovány plodiny, s cílem vysvětlit žákům a veřejnosti odkud pochází jejich jídlo a jak mohou ovlivnit jeho kvalitu. Seznámí se s možností ošetřování rostlin bez pesticidů, objeví, k čemu slouží motyčka nebo třeba rýč. Produkty vypěstované v zahradě jsme nabídli do školní jídelny a zajistili tak zpestření jídelníčku formou zeleninových salátů a bylin.

Projektový tým složený z žáků a zaměstnanců školy se postupně seznamuje s možnostmi, výhodami i úskalími ekologického pěstování plodin. Navštěvuje ekologické farmy a diskutuje s odborníky. Velmi zajímavá byla mobilita v Tureckém IZMIRU. Tamní škola je lyceum se zaměřením na jazyky a zahradu s okurkami, rajčaty, lilky a paprikami si vzali na starost učitelé turečtiny. Navštívili jsme zde i ekologické farmy, vysokou školu zemědělskou a výzkumný ústav zemědělský. Vše na vysoké odborné úrovni. U tureckých kolegů je vidět velké nadšení, s jakým se do projektu zapojili. Na přelomu září a října nás čeká ještě výjezd do Rumunska, tamní gymnázium se podle fotografií do projektu zapojilo také s velkou vervou. Partneři ze Švédska pojali projekt po svém a založili indoorovou zahrádku. Příští rok na jaře se všichni sejdeme na Školní ekologické zahradě v Poděbradech, kde proběhne velká výstava a zhodnocení projektu.

Print

Kdo se o ekologickou zahradu stará?

V průběhu školního roku jsou to zejména žáci prvního ročníku oboru Agropodnikání v předmětu praxe. Pod vedením Ing. Pavla Znamínka zde o prázdninách pracují žáci, kteří se dobrovolně rozhodli se zahradou pomáhat. Pomáhají se setím, pletím, okopáváním, ale i se stavbou pece. Nadšeného, samostatného a pracovitého zahradníka stále hledáme!

Ing. Michaela Znamínková – SZeŠ a SOŠ Poděbrady