Prostředníctvím Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech Vám přinášíme seriál článků o výstavách, které sepsali samotní studenti střední školy.


Výstavnictví v oblasti masného skotu

V současné době se v České republice chová 23 masných plemen pocházejících z různých zemí světa, převážně však z Francie. Prestižním zájmem snad každého chovatele je ukázat výsledky své šlechtitelské činnosti i srovnání s konkurencí. K tomuto účelu slouží výstavnictví.

Foto č. 1 Výstavy masného skotu

IMG_9359

Foto č. 2 Výstavy masného skotu

IMG_9369

Tento termín v sobě skrývá spoustu úkonů a práce. Na začátek je třeba říci, že se jedná o dobrovolnou činnost chovatelů, která je do jisté míry finálním výstupem jejich úsilí. Na předváděných zvířatech chovatel prezentuje plody své práce a zkušenosti s chovem daného plemene. Výstava je příležitost pro chovatele k vybudování pověsti a upevnění si postavení na trhu. V České republice je tradiční výstavou Národní výstava hospodářských zvířat konaná v Brně.

Další výstavou menšího rozsahu je Jihočeská beef show, která se poměrně nedávno začala uskutečňovat na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, kde v hlavní roli vystupují plemena aberdeen angus a limusine. V letošním roce proběhne klubová výstava charolais show v Lysé nad Labem.

Prvním faktorem ovlivňujícím výsledky ve výstavnictví je genetika. Šlechtění závisí na individualitě chovatele. Má-li představu o exteriérově výborném zvířeti, právě výběrem býků a selekcí budoucích matek se přiblíží k dokonalosti svého stáda. Cílem je zlepšení nežádoucích vlastností a znaků, se kterými se daný jedinec potýká. Po dlouhodobém snažení se jistě dostaví výsledky ve změně exteriéru a dalších požadovaných znaků projevených na potomcích.

Foto č. 3 Výstavy masného skotu

IMG_9415

Foto č. 4 Výstavy masného skotu

IMG_9423

Druhým důležitým faktorem je výživa. Je třeba si uvědomit, že cílem je dosažení typických znaků plemene, pro které je zvíře šlechtěno a chováno. Výživa poměrně úzce souvisí s genetickou vybaveností jedince. Pokud nemá zvíře geneticky podložené dobré znaky, jen stěží je dokážeme nahradit výživou. Zvíře by mělo být ve výstavní kondici, to znamená dobře osvalené s dobrými tělesnými proporcemi. Nelze však zaměňovat výstavní kondici s výkrmnou, kde může být problémem velké množství tuku.

Třetím faktorem je příprava a samotné předvedení zvířete. Základem dobré spolupráce se zvířetem je jeho povaha a náš přístup. Máme-li exteriérově výborné zvíře, dobře nakrmené, tak dalším důležitým bodem je jeho ovladatelnost. Pokud se zvíře projevuje jako temperamentní a nepoddajné, není dobré za každou cenu zvíře předvést. Výstav se účastní velké množství návštěvníků a ovladatelnost by měla být prioritou pro každého chovatele.

Avšak mnohdy je neovladatelnost způsobena naším přístupem ke zvířeti. Může se jednat o špatnou manipulaci v období navykání na ohlávku i při samotné manipulaci se zvířetem. Tento problém se často vyskytuje u mladých zvířat, převážně pak u jalovic. Temperament ovlivňuje jak individualita jedince, tak plemeno. V tomto případě je nutná intenzivní příprava a velké množství času, který chovatel musí obětovat.

Foto č. 5 Výstavy masného skotu
IMG_9444

Foto č. 6 Výstavy masného skotu

IMG_9476

Posledním, neméně důležitým, faktorem je fitérství. Při této činnosti dochází k finální přípravě zvířete. Tato činnost zahrnuje mytí, fénování, lakování, střihání, atd. Cílem je zvýraznění žádoucích znaků a partií, které jsou pro zvíře typické a naopak nežádoucí znaky skrýt. Fitérstvím se snažíme vylepšit to, co jsme nezvládli šlechtěním a výživou, to znamená pokus zvíře opticky zvětšit nebo rozšířit a podobně. Fitérství je soubor maličkostí, který však jako celek způsobí zvýraznění zvířete a do jisté míry může přispět k lepšímu hodnocení zvířete.

Foto č. 7 Výstavy masného skotu

IMG_9510

Na samotný závěr ještě jednou zdůrazním, že výstavnictví je dobrovolná činnost, která obnáší spoustu času. V případě úspěchu se však výstava stane nezapomenutelným zážitkem pro každého chovatele.


Ondřej Hatlák – Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady
Zdroj fotek: Vojtěch Zink

Logo_s_textem4