Hlavním posláním koupele je zpevňování rozměklé rohoviny, která vlivem působení NH3, vlhka a dalších faktorů denně degraduje. Pravidelně znamená 2 – 3 týdně!   Výška koupele by měla být optimálně 10 – 12 cm. Stacionární vany jsou dnes již překonány a  nejefektivnější je pravidelnost v průchozí vaně, ve které by zvíře mělo udělat minimálně 3 – 4 kroky (délka vany – min. 3 metry).

Aby byla koupel účinná je potřeba využívat speciálně vyvinuté prostředky s obsahem Cu nebo připravovat lázeň na bázi modré skalice (CuSO4).  Plošné dezinfekce na bázi peroxidu, iodu, glutaraldehydu či benzoanů jsou pouze dezinfekční prostředky.  Dezinfekce končetin, jakkoliv vypadá logicky, nepřináší v konečném důsledku žádný profit. Jakmile dojnice opustí lázeň je opět infikována v prostředí.

Pouze pevný pazneht se správnou fyzikální strukturou odolá dlouhodobě infekčnímu tlaku. Proto je z dlouhodobého dnes nejúčinnější obnova struktury prostřednictvím Cu+ iontů. Účinné látky mají dezinfekční charakter a pouze některé mají schopnost vytvrzování rohoviny. Do koupelí se nejvíce používá síran měďnatý, formaldehyd a síran zinečnatý, které jsou jak dezinfekční, tak napomáhají vytvrzení rohoviny.

Do koupelí paznehtů se používá většinou 5 až 10 % roztok CuSO4. Síran měďnatý je jednak antibakteriální a jednak vytvrzuje rohovinu paznehtu. Popularita koupelí se síranem měďnatým je pravděpodobně dána nízkými náklady a dobrou účinností.

Výzkumy ukázaly, že CuSO4 snižuje jak incidenci (počet nově hlášených jedinců za určité časové období), tak vážnost poškození paznehtů. Ovšem účinky jsou rapidně sníženy přítomností organické hmoty, proto je nutné, aby do koupele vstupovaly dojnice s paznehty očištěnými od hrubých nečistot (výkaly, podestýlka)!

Negativa použití síranu měďnatého zahrnují obtížnou likvidaci odpadu a zvýšenou propustnost paznehtní rohoviny v případě příliš častého koupání. Pozor také na vysoké množství mědi, které se dostává do odpadu a následně do zemědělské půdy, pak může dojít ke snížení výnosů z plodin kvůli fytotoxickým účinkům.

Dusičnan měďnatý a pomocné látky (detergenty)

Forma dusičnanu měďnatého dovoluje zajistit při nízké koncentraci vysokou absorpci měďnatých iontů do struktury paznehtu. Pomocné látky (detergenty) pomáhají očistit pazneht a tím výrazně napomáhají absorpci mědi. Sulfidové můstky, které se tvoří působením například formaldehydu, se vlivem amoniaku rozpadají. Měď vytváří ireverzibilní vazby do struktury rohoviny, ty působení amoniaku neodbourává. Nezpůsobuje zabarvení, nadměrné vytvrzení ani praskliny paznehtů.

Síran zinečnatý (bílá skalice)

Pro úspěšnou kontrolu infekcí paznehtů lze použít koupele 5 – 20 % roztoku ZnSO4. Síran zinečnatý má antibakteriální účinky a vytvrzuje rohovinu. Je relativně levný, ale jeho nevýhoda pro použití do koupelí je jeho obtížná rozpustnost ve vodě. Je možné ho také, stejně jako CuSO4, kombinovat s jinými prostředky, například s 1 % formalínem.

Formaldehyd

Formaldehyd se většinou používá 3 – 5 % roztok formaldehydu (formalínu), který zabíjí bakterie, vytvrzuje rohovinu, je levný, rozpustný, nedochází k rezistencím a nakonec se formaldehyd ve vodě štěpí na CO2.

Ovšem chovatelé váhají při použití formaldehydu, jelikož je karcinogenní a mutagenní a při jeho použití se musí velmi dobře větrat a chránit si oči. Navíc formalín není účinný při teplotě pod 12 °C a může zpomalit léčení otevřených lézí (pokud tyto krávy prochází koupelemi paznehtů).

Vyskytly se klinické případy poleptání formaldehydem při koncentraci lehce převyšující 5 %, a to může způsobovat problémy při použití koncentrovanějšího formalínu, zejména pak při kontaktu s vemenem a struky. Proto je vhodné, aby si kráva nějakou dobu (minimálně 30 minut) po průchodu koupací vanou nelehala a pro správný účinek by také měla po tuto dobu stát na suchém a čistém místě. Je třeba také poznamenat, že při koupelích ve formalínu dochází k dehydrataci rohoviny a tím ke vzniku mikrotrhlin.

 Karcinogenita formaldehydu na zvířatech byla prokázána.

Formaldehyd byl organizaci IARC (Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny)klasifikován jako lidský karcinogen způsobující rakovinu dýchacího a gastrointestinálního traktu!

Ačkoliv jsou koupele spojovány i s řešením digitálních dermatitid, v dnešní době neexistuje žádná účinná koupel, která by DD řešila a to především pro absolutně odlišnou fyziologii infekce, která je úzce vázána na pokožku. Původci DD přežívají v hloubce kůže a proto dezinfekce je velmi málo účinná. Řešením je pravidelný postřik, aplikovaný buď ručně nebo prostřednictvím automatických systémů. Užití ATB sprejů je málo významné, protože na ATB jsou původci DD necitliví. Pro řešení velkých lézí je možné s úspěchem využívat gely na bázi salicylové kyseliny.

MVDr. Zuzana Nováková, Ing.  Marcela Otrubová