Prototheca bovis je nefotosyntetická mikrořasa podobná kvasinkám, která  způsobuje mastitidu a vyskytuje od 50. let 20. století. V posledních pěti letech se však její prevelance výrazně zvýšila. Podobně jako Staph. aureus a mycoplasmu  je těžké ji detekovat a není na ní žádný známý lék.

Je všudypřítomná ve vodě, odpadních vodách a půdě. Řasa je v některých zemích odpovědná za významnou část případů mastitidy skotu a vyskytuje se celosvětově v tropických a mírných klimatických oblastech. Dosud není k dispozici žádná účinná a ekonomicky výhodná léčba a proto kontrola vyžaduje utracení infikovaných zvířat.

Jedním z důvodů, proč je Prototheca oportunní infekční agens, je to, že se ztrátou fotosyntetické aktivity se tyto mikroorganismy potřebují přizpůsobit heterotrofním podmínkám. Pokud jde o virulenci, Prototheca obecně vykazuje patogenitu pouze za specifických podmínek u hostitelů s oslabenou imunitní reakcí.

Pokud u vás v průběhu času a i během kultivací neustále narůstal počet somatických buněk v nádrži (SCC), zvažte také kultivaci pro Prototheca. Identifikujte potenciálně infikované krávy pro kultivaci, které nereagují na léčbu antibiotiky a sledujte údaje SCC od jednotlivých krav.

Jak probíhá infekce Prototheca bovis?

Infekce Prototheca u skotu se typicky projevují jako mastitida a byly poprvé popsány v roce 1952. Od té doby byla mastitida skotu způsobená Protothecou hlášena na všech kontinentech. Infekce vemene může být subklinická – je detekovatelná pouze prostřednictvím zvýšeného počtu somatických buněk a detekcí Prototheca v mléce. Subklinická mastitida nemá vizuální příznaky. Akutní nebo chronická mastitida způsobená touto řasou způsobuje viditelně abnormální mléko, často otok mléčné žlázy a sníženou produkci mléka. Prevalence Prototheca spp. v rutinních vzorcích mléka pro izolaci patogenů mastitid je obecně velmi nízká (0,1 % předložených vzorků). Pokud se však infekce nekontroluje, může se rozšířit celým stádem a způsobit tak velké ekonomické ztráty mléčné farmě. V situacích propuknutí může Prototheca postihnout více než 30 % laktujícího stáda.

Infekce se obvykle vyvíjejí během měsíců, což ukazuje na schopnost Prototheca přežít nebo se vyhnout imunitě hostitele. Charakteristickým znakem infekce Prototheca je progresivní pokles produkce mléka v postižené čtvrti, protože tento organismus poškozuje tkáň vemene. Farmáři často nepoznají, že k infekci došlo, dokud čtvrť téměř nepřestane produkovat mléko, protože Prototheca poškozuje tkáň vemene.

Krávy infikované Prototheca spp. by měly být oddělené a dojené jako poslední nebo alespoň jinou dojící jednotkou, než zdravé krávy, protože přenos během dojení je nejčastější cestou přenosu.

zdroj: : T. LEACH, There’s a New Mastitis-Causing Pathogen in Town: Prototheca Bovis, Dostupné z: https://www.dairyherd.com/news/dairy-production/theres-new-mastitis-causing-pathogen-town-prototheca-bovis

foto: https://www.msdvetmanual.com/multimedia/image/prototheca-bovis-on-blood-agar