Farma rodiny Stupkových se nachází ve Strašicích u Rokycan v těsném sousedství vojenského prostoru Brdy. Na počátku budoucího chovného stáda byly v roce 1991 čtyři krávy plemene české červenostrakaté a dvě holštýnské jalovice. Od této doby se na farmě narodilo již 1478 telat a za celou dobu existence farmy nekoupili jediné zvíře. V současné době hospodaří na 257ha, z toho na 97ha vlastních.

Ing. Jiří Stupka vede farmu společně s otcem (viz poslední foto)

Aktuálně je na farmě celkem 280ks skotu, z toho 94 dojnic. V roce 2006 jako jedna z prvních farem pořídily dojícího robota značky Lely a v roce 2010 druhého. Kapacita stáje je 130ks dojnic.

Nízké stavy krav na farmě jsou proto, protože byly „slabé“ roky a nebylo krmení.  Bylo 5 let suchých a loni se poprvé povedlo udělat větší množství především objemných krmiv. Stavy se nedají navýšit ihned. Farma hospodaří v ekologickém režimu a to z jednoho prostého důvodu – jak říká Jiří Stupka nechtějí „otravovat“ životní prostředí sobě ani svým dětem.  

O užitkovosti a udržitelnosti produkce

Současná užitkovost stáda je v průměru 7400kg za normovanou laktaci s obsahem tuku 4,30% a bílkovin 3,34%.  Farma je členem mlékařského družstva České biomléko, které dodává mléko do české, polské i německé mlékárny. Výkupní cena biomléka se pohybuje od 9,70Kč do 11,20Kč/l u těch nejlepších chovů. Cena biomléka se momentálně zastavila, zatímco cena mléka z konvenčních chovů stoupá.

Jak dodává pan Stupka není úplně důležitá výše produkce, ale fakt, jaké jsou náklady na litr vyprodukovaného mléko. V celkovém součtu nakonec nejvíce záleží na tom, jak velký je zisk z litru vyprodukovaného mléka.

Díky precizní práci nemají na farmě problémy s mastitidami

Dle pana Stupky, dojící robot poskytuje důležité informace, proto je možné zachytit zánět ještě než naplno propukne. Začne se zvedat počet somatických buněk v mléce, ale zejména je vidět  změna ve vodivosti mléka. Kráva začíná prodlužovat návštěvy v robotu na 14 až 16 hodin a toto všechno jsou indikace k tomu, že je zvýšené riziko zánětu. Zdravé dojnice navštěvují robota zpravidla 3x denně po 8 hodinách. Stejně zodpovědně se přistupuje i k ošetřování paznehtů. Pokud kráva začne vykazovat první známky kulhavosti, je ihned ošetřena. Na farmě při ošetření dermatitidy osvědčila kombinace FaSy DD Stop gel společně s FaSy pads a bandážemi.

„Když se objeví zánět v laktaci, tak jste se na něco vykašlali.“Jiří Stupka

V chovu se nepoužívají téměř žádná antibiotika. Mléko od krav s vyšším počtem somatických buněk je využito do napájecího automatu pro telata.  Celkový bazénový vzorek somatických buněk se pohybuje v průměru pod 200 tis..  Zaprahování krav probíhá tak, že se dojnici v robotovi posledních 14 dní přestane dávat šrot a užitkovost klesne na 15-20 litrů. Struky se očistí lihovou utěrkou a použije se Dry-dip.

Dojnice jsou v chovu průměrně 8-9 laktací, některé i 13. Vše se odvíjí od aktuální situace. Když nebyl dostatek krmení, prodaly se vysokobřezí jalovice po kterých byla poptávka. Pokud by nebyla za vysokobřezí jalovice dobrá cena, obměnilo by se stádo dle potřeby.

Dojnice odpočívají na gumových matracích a kejdu odklízí shrnovací lopata. V létě, pokud je dostatek pastvy, jsou větší část sezóny krávy venku. Což nebylo v posledních pěti letech téměř možné kvůli extrémnímu suchu.

Nedaleký vojenský prostor Brdy je ráj pro zvěř, ale neštěstí pro farmáře

Vojenský prostor v Brdech je rájem pro divoká prasata a vysokou zvěř, která je v tomto prostoru eliminována jen v omezené míře. I díky tomuto faktu museli na farmě přizpůsobit krmnou dávku, protože byly roky, kdy všechnu kukuřici „sklidila“ divoká prasata. Vzhledem k tomuto faktu byl Jiří Stupka nucen ve spolupráci se Šlechtitelskou stanicí v Hladkých Životicích zařadit do krmné dávky hybridy trav, které dokáží kukuřici v krmné dávce nahradit. Paradoxně divoká zvěř v tomto směru přispěla k dobrému řešení, které by mohlo být inspirací pro další farmy. Kromě toho jsou na farmě nucení občas dokoupit i obilí.

Od června se o farmu stará pan Stupka společně se svým otcem sám. Jedenáct let zde vypomáhala ještě ukrajinská rodina. Po jejím odchodu se rozhodli, že zkusí vše zvládnout sami. Před šesti lety byla farma úmyslně zapálena a před dvěma lety farmu zasáhlo tornádo, které nadělalo desetimilionovou škodu. Přesto se Stupkovi nevzdali a v obou případech se jim podařilo farmu opravit a pokračovat dál ve svém životním poslání.

Otakar Stupka se stále aktivně stará o farmu

Text a foto: redakce