Úspěšný přechod z mléčné na rostlinnou stravu vyžaduje správný vývoj bachoru. To je však proces, který vyžaduje čas. Bez ohledu na to, kolik mléka krmíte nebo v jakém věku jsou telata odstavena, nesprávný vývoj bachoru může zpomalit další růst a zvýšit riziko vzniku nemoci z důvodu nutričního stresu.

Na bakteriích záleží

Vývoj bachoru začíná, když telata začnou přijímat pevnou potravu, která vstupuje do bachoru. U mléčných telat je to obvykle startér, který obsahuje škrob. Bakterie kolonizující bachor pocházejí z prostředí a krmiva, které tele přijímá. Když tele začne přijímat pevné krmivo, určuje toto krmivo, které bakterie budou v bachoru dominovat. Bakterie, které štěpí škrob, produkují butyrát a propionát. Bakterie, které tráví vlákninu, produkují většinou acetát. Buňky ve stěně bachoru používají pro energii a růst butyrát. Poskytnutím přístupu telat ke startéru podporuje fermentaci škrobu, což snižuje pH bachoru a podporuje růst bakterií a produkci butyrátu. Podpora příjmu startéru stimuluje růst bachorových papil, což zvyšuje povrchovou plochu bachoru, která je k dispozici pro absorpci produkovaných živin. Bez ohledu na to, kdy tento proces začne, trvá 2 až 3 týdny, než bakteriální populace doroste na počet, který dokáže účinně trávit zrno.


Mlezivo – to co každý chov potřebuje!

 


Správně načasovaný odstav

V systému včasného odstavení musí telata začít přijímat trochu startéru do 2 týdnů věku, aby byl umožněn dostatečný vývoj bachoru před odstavením ve věku 5 až 6 týdnů. Pokud telata přijímají dostatečné množství startéru, je možné odstavit telata po 6 týdnech, i když stále přijímají velké množství mléka. Důležité je si uvědomit, že odstavením telat v pozdějším věku nebo s vyšší tělesnou hmotností neodstraní požadavek na správný vývoj bachoru. Pokud telata pijí hodně mléka, obvykle nebudou jíst moc startéru. Pokus o odstavení telat, která nepřijímala dostatečné množství startéru, je velmi náročný. Když jsou rychle rostoucí zdravá telata s vysokou dávkou mléka odstavena, často začnou přijímat velké množství obilí. To může být problém, pokud ještě není bachor připraven strávit takové množství zrna. Kvůli nižšímu trávení bachorového škrobu může významné množství škrobu procházet bachorem do tlustého střeva.

Postupný nebo náhlý odstav?

V  kanadském experimentu (Steele et al., 2017) byla telata krmena denně téměř 1,4 kg mléčné náhražky obsahující 26% hrubého proteinu a 16% tuku a odstavena ve věku 48 dnů. Polovina telat byla odstavena postupně, přičemž objem mléčné náhražky byl snížen o 50% ve věku 36 dní a druhá polovina byla odstavena náhle. Obě skupiny měly stejný přírůstek, cca 0,9kg/den, ale postupně odstavená telata zaznamenala méně dramatickou změnu průměrného denního přírůstku po odstavení 0,83kg vs. 0,22kg od 49. do 54. dne experimentu. Příjem startéru během 12 dní před odstavením byl v průměru 0,53kg/den u skupiny s postupným odstavováním v porovnání s 0,3kg/den u náhle odstavených telat. Po odstavení se zvýšila spotřeba startéru u obou skupin.


Ustájení telat  v období mléčné výživy

 


Kdy telata odstavit?

Usnadněte stres při odstavení tím, že telata po dobu 4 týdnů přijmou alespoň 0,25kg/den obilí nebo 0,9kg/den po dobu dvou týdnů a že před odstavením dosáhnou 0,9kg/den po dobu 3 po sobě jdoucích dní. Snížení dávek mléka před úplným odstavením může být dobrou strategií pro zvýšení přijmu zrna, mějte ale na paměti čas potřebný pro vývoj bachoru (21 dní od prvního zavedení zrna).

text: redakce

Volně přeloženo z: https://www.dairyherd.com/news-news-news/rumen-development-dont-wean-calves-without-it

foto: pixabay.com