Obecné informace o IBR si můžete přečíst ZDE!


Ozdravování bylo zahájeno v roce 2006 vstupním sérologickým vyšetřením všech zvířat od stáří 6 měsíců ve všech hospodářstvích, která nebyla tehdy prostá. Počet infikovaných zvířat na hospodářství byl vysoký a činil 85 ‐ 95 %. Ve většině hospodářství ozdravení znamenalo obměnit celé stádo. Na začátku roku 2006, kdy bylo ozdravování od IBR zahájeno, bylo procento úředně  prostých hospodářství na úrovní 19,02 %.

Za jedenáct let ozdravování se podařilo toto procento zvýšit na 99, 21 %.

Podle Terestriálního kódu Světové organizace pro zdraví zvířat může být stát považován za IBR prostý, pokud nejméně 99,8 % hospodářství skotu je uznáno IBR prostým.

To znamená, že v celé ČR  může být bez uznaného statusu prostého hospodářství max. 39 hospodářství.

Počet hospodářství, na kterých se nacházela IBR pozitivní zvířata, se podařilo snížit na 27. Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2016 byl ukončen národní ozdravovací program, jsou od 1. 1. 2017 na těchto hospodářstvích nařízena mimořádná veterinární opatření (dále jen MVO). Mezi ně patří zákaz přesunu zvířat,  je nařízeno ozdravování formou vakcinace a dodržování zásad biologické bezpečnosti s cílem minimalizovat riziko rozšíření nákazy na prostá hospodářství.

Vzhledem k tomu, že procento hospodářství, která lze považovat za prostá, v ČR přesáhl požadovaných 99,8 %, připravila SVS žádost o uznání ČR jako země prosté IBR.

V případě, že nenastanou žádné komplikace ve smyslu reinfekce na již prostých hospodářstvích, lze předpokládat, že se Česká republika stane IBR prostá v roce 2019.

Státy prosté IBR

  • Dánsko

  • Švédsko

  • Finsko

  • Rakousko

  • v Německu spolkové země Bádensko – Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Brémy, Dolní Sasko, Durynsko, Hesensko, Meklenbursko – Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Porýní – Falc, Sársko a správní okresy Arnsberg, Detmold, Münster v Severním Porýní – Vestfálsku.

  • v Itálii autonomní provincie Bolzano a autonomní provincie Valle d´Aosta.

Marcela Otrubová

Zdroj úvodní fotografie: <http://www.prolekare.cz/hojeni-ran-ve-veterine-novinky/kazuistika-infekcni-bovinni-keratokonjunktivitida-neboli-ruzove-oko-7841>