IBR je celosvětově rozšířené herpesvirové onemocnění, které je spojováno s infekcí respiračního traktu a často je také příčinnou onemocnění genitálního aparátu u skotu. Poprvé bylo toto onemocnění identifikováno v padesátých letech v západních zemích USA a na konci 60. let se objevilo i u nás.

Původcem je virus z čeledi Herpesviridae, podčeledi Alphaherpesviridae, rodu Varicellovirus, označovaný jako Herpesvirus bovis-1 (BHV-1). Virus o velikosti 180–200 nm. Obsahuje dvou vláknitou DNA a je u něj znám jediný sérotyp. Virus je ve vnějším prostředí poměrně odolný: při teplotě -20 °C si udržuje infekciozitu několik měsíců, při teplotě 4 °C jeden měsíc, při 20 °C 5–6 dnů a při 37 °C přibližně 4 dny.

Charakteristickým rysem biologického cyklu herpesvirů je schopnost vyvolat latentní (skrytou) infekci bez klinických příznaků, což znamená, že herpesvir lze zjistit až při sérologickém vyšetření krve.

Latentně uložený virus může být kdykoliv reaktivován a to zejména prostřednictvím stresových faktorů, které způsobí zvýšení hladiny kortikosteroidů – březost, transport, vliv nového prostředí po přemístění, souběžně probíhající virové nebo bakteriální infekce, špatné zoohygienické podmínky a chyby ve výživě.

K infekci tímto virem je vnímavý skot všech kategorií. Do stáda je zavlečen nejčastěji zařazováním nových zvířat v akutní fázi onemocnění nebo latentně infikovaných. Jakmile se virus ve stádě objeví, šíří se přímým úzkým kontaktem se zvířaty, především aerosolem respiračních, očních a genitálních sekretů. Možná je i nepřímá cesta šíření, která probíhá hlavně kontaminovanými nástroji, krmivem, vodou, senem nebo při umělé inseminaci.

Proč je důležité ozdravovat stáda od IBR?

Omezení této nákazy vyplývá z ekonomických ztrát způsobených především vlastním onemocněním a dále pak ztrátová ekonomika při obchodu se zvířaty, kdy jsou upřednostňována zvířata z IBR prostých chovů. U spermatu a embryí je požadováno, aby pocházely výhradně z IBR prostých stád. Většina zemí EU vyžaduje od r. 1999 certifikáty potvrzující chovy prosté IBR, jako nezbytnou podmínku pro obchod s živým skotem, semenem nebo embryi.

Omezení

– snížení produkce mléka
– u IBR pozitivních krav nižší produkce mléka o 179 kg /laktaci
– u IBR pozitivních krav nižší produkce bílkovin o 5,3 kg/laktaci
– problémy s plodností, zejména zmetání 
– zaostávání v růstu
– infekce u nakažených krav přetrvává po celou dobu života

Hlavní zásady jak zamezit zavlečení původce IBR do stáda:

  1. Pro obměnu základního stáda využívat uzavřený obrat stáda. Nejrizikovější pro zavlečení nákazy jsou zvířata pocházející z prostředí s neznámým nákazovým statusem.

  2. Při nákupu zvířat je nutné znát nákazový status daného stáda. (lze zjistit na webových stránkách VS ČR, na krajské veterinární správě nebo přes zemědělskou agenturu MZE ČR)

  3. Chovaný skot nesmí nikdy přijít do styku se skotem z hospodářství, která mají horší nebo neznámý nákazový status.

  4. Pořadatelé svodů, výstav či přehlídek musí zaručit, že se těchto akcí účastní pouze skot se stejným nákazovým statusem. Po návratu je vhodné umístění do izolační stáje po dobu 21 dnů a poté nechat zvířata sérologicky vyšetřit.

  5. Při pastvě se v bezprostředním sousedství nesmí pást skot jiného nebo horšího nákazového statusu. Není-li tomu tak, je nutný koridor mezi pastvami v rozmezí alespoň 7-10 m.

  6. Pokud se chovatel rozhodne k vakcinaci proti respiračním nebo jiným onemocněním, vždy je nutná konzultace s veterinárním lékařem a inspektorem krajské veterinární správy. Před výběrem vhodné vakcíny je třeba mít laboratorně prokázaného původce, který ve stádě způsobuje zdravotní problémy.


Informace o Národní ozdravovací program (NOP) od IBR v České republice naleznete ZDE!


Marcela Otrubová

Zdroj úvodní fotografie: <http://www.prolekare.cz/hojeni-ran-ve-veterine-novinky/kazuistika-infekcni-bovinni-keratokonjunktivitida-neboli-ruzove-oko-7841>
Zdroje:
IBR končí – Borkovec L. 2016,  Zvěrokruh 1/2017, dostupné z <https://www.vetkom.cz/ibr-konci/>
IBR – Infekční bovinní rinotracheitída – nejčastější dotazy, dostupné z <https://www.cestr.cz/ibr.html#7>
Zhodnocení průběhu, zpráva NOP, 2016, dostupné z <http://www.svscr.cz/wp-content/files/zvirata/Zprava-NOP-od-IBR-k-31-12-2016.pdf>
IBR nezapomeňte, Duben J., 2008, tisková správa SVS, dostupné z <https://www.svscr.cz/ibr_nezapomente/>