Kulhání skotu je jednou z klíčových endemických chorob způsobujících zdravotní problémy a problémy s dobrými životními podmínkami a ztráty produkce.

Přibližně 85 % případů kulhání je způsobeno zdravotními problémy nohou, jako je vřed na chodidle, digitální dermatitida, hluboká infekce a laminitida, přičemž pouze 15 % je způsobeno lézemi jinde na končetině. Velikost ekonomických ztrát vyplývajících z kulhání v mlékárnách je v různých zemích velmi podobná, většinou se pohybuje mezi 40–50 EUR na krávu. Tato ztráta může být připsána faktorům, jako je snížený příjem mléka, předčasné utracení, snížená živá hmotnost, náklady na ošetření, delší interval otelení a dodatečné náklady na pracovní sílu.

Výživa a kulhání

Ačkoli strategie prevence kulhání jako je sanitace, počet zvířat ve stáji, koupání nohou, funkční úprava paznehtů atd. jsou známé, o vlivu výživy je známo jen málo. Níže jsou uvedeny výživové tipy užitečné pro prevenci kulhání.

Systém péče o paznehty v chovech skotu – 4.díl: Vliv výživy na kvalitu rohoviny

 

 

Bílkoviny

Vždy by měly být poskytovány vysoce kvalitní bílkoviny, protože tvoří velkou část struktury paznehtu. Množství bílkovin podávaných dojnicím by však nemělo překročit 16 % (v sušině), zejména pokud je větší část tvořena bílkovinami odbouratelnými v bachoru, které zvyšují riziko kulhání v důsledku produkce velkého množství amoniaku. Amoniak má toxický účinek a vysoké koncentrace amoniaku v krvi mohou poškodit citlivé lamely a korium v ​​paznehtu, což pak následně vede ke kulhání.

Tuky

Součástí struktury paznehtů  jsou také tuky. Souvislost mezi hloubkou digitálního tukového polštáře a skóre tělesného stavu naznačuje, že dietní prekurzory tuků a lipidů odvozených z tuků s krátkým řetězcem mohou kulhání ovlivnit. Pokud krávy nemají dostatek tuku v krmné dávce, mohou příliš zhubnout a mít se zteční i tukový polštář mezi kostí chodidla a stěnou paznehtu. Tukový polštář v paznehtu je důležitý pro tlumení nárazů.

Sacharidy

Zvýšený obsah  lehce stravitelných sacharidů v krmné dávce může být jednou z příčin kulhání skotu a proto by se ve výživě skotu měli používat v omezeném množství. Jejich vyšší obsah podpoří bachorové mikroby, které produkují kyselinu mléčnou a tím se snižuje pH v bachoru. Když se pH v bachoru snižuje, mohou se produkovat endotoxiny, které spouštějí uvolňování histaminu. To způsobuje vazokonstrikci, dilataci, laminární destrukci a rozvíjí se proces kulhání.

Minerální doplňky

Důležitou roli pro zdraví kopyt hraje také minerální výživa. Vápník je nezbytný pro aktivaci enzymu potřebného k tvorbě keratinu a je také nezbytný pro proces vytváření příčných vazeb mezi keratinovými vlákny. Dostatečné množství stopových prvků, jako je měď a zinek, je také potřeba k udržení imunitní funkce a tím k prevenci bakteriální infekce paznehtů u pasoucích se zvířat, zejména v období velmi rychlého růstu pastvin na jaře. V těchto případech by proto mělo být zváženo doplňkové podávání těchto prvků.

Vitamínové doplňky

Vitamin A je potřebný pro normální růst, vývoj a udržování kosterních a epiteliálních tkání včetně epidermis paznehtů a také hraje důležitou roli při vývoji struktury a kvality rohovinové tkáně. Vitamín D (společně s vitamínem A) hraje roli při růstu paznehtu a pomáhá udržovat vodotěsnou bariéru na vnější straně paznehtu. Biotin, jeden z vitamínů B, je také důležitý pro zdraví kopyt a paznehtů. Bylo prokázáno, že podávání 20 mg/den doplňkového biotinu rychleji vyléčí vředy na chodidlech, snižuje krvácení do chodidel a snižuje výskyt interdigitální dermatitidy. Vitamíny se také účastní cest, které kontrolují a omezují poškození tuků oxidací, což může být důležité pro ochranu, zdraví a integritu paznehtů.

Změny krmné dávky

V jedné studii došlo k významnému nárůstu lézí na chodidlech 8 až 12 týdnů po otelení, kdy byla krmná dávka náhle změněna z krmné dávky s vysokým obsahem vlákniny na krmnou dávku s nízkým obsahem vlákniny.  Rychlé změny krmné dávky mohou také způsobit posun v bachorových mikrobiálních populacích, což může upřednostňovat druhy, jako je Treponema , která hraje roli při digitální dermatitidě a kulhání. Pečlivým sestavením stravy a sledováním zdraví krav lze výskyt kulhání minimalizovat.

Management pastvy

  • Infekce paznehtů jsou častější tam, kde jsou pastviny na podkladové hlíně než v písčitých, křídových nebo vápencových oblastech. Neustále mokrá kopyta změknou a snadněji se poškodí. Blátivá půda s pazourky nebo malými kamínky je nejnebezpečnější, protože pazourky pronikají kopytem a umožňují pronikání infekce. Vnímavým zvířatům by se proto mělo zabránit v pastvě na těchto pastvinách.
  • Trávy v mírném klimatickém pásmu se často vyznačují nízkým obsahem sušiny (8-12 %, přičemž optimální úroveň pro dojnice se pohybuje v rozmezí 50-60 %). Požívání krmiv s nízkým obsahem sušiny je často spojeno se sníženou produkcí slin na kg přijaté sušiny. V důsledku toho je v bachoru snížené pH a může se vyvinout acidóza v důsledku sníženého pufrovacího účinku slin. Acidóza je často spojena s kulháním. Ačkoli důkazy pro takový vztah jsou vzácné, pH bachoru by mělo být udržováno v normálním rozmezí pomocí pufrů, aby se zabránilo kulhání.
  • Mezi ovcemi a skotem pasoucím se na stejné pastvině může dojít ke zkřížené infekci D. nodosus(gramnegativní, anaerobní obligátní bakterie způsobující hnilobu a oddělené paznehty). Krávy postižené D. nodosus mohou mít pouze mírnou infekci, kterou lze snadno léčit léky. V jiných případech však může být infekce příliš závažná na to, aby byla léčena a D. nodosus může přežívat dlouhou dobu v paznehtech krav, což představuje riziko, pokud jde o infekci zdravých ovcí. Je proto důležité vzít to v úvahu při provádění programů smíšené pastvy pro boj proti hnilobě ovcí.
  • Za špatných pastevních podmínek musí krávy trávit čas chůzí při hledání potravy, což způsobuje změny v chůzi v průběhu času s následným poškozením paznehtů. Na kvalitních pastvinách mohou krávy vykazovat rychlé zlepšení chůze díky relativně krátké době pastvy.

 

Zdroj: Salah Hamed Esmail, 7 nutritional tips to control lameness, Dostupné z: https://www.allaboutfeed.net/the-industry/top-tips/7-nutritional-tips-to-control-lameness/

foto: pixabay.com