Kráva se zdravými končetinami bez lokomočních problémů je základem ekonomické produkce mléka.  Paznehty v intenzivních podmínkách neustále odolávají faktorům vnějšího prostředí jako je kvalita ustájení, úroveň hygieny ve stájí nebo onemocnění dojnice. Riziko onemocnění stoupá i s užitkovostí dojnice. U dojnice s užitkovostí 8tis. litrů mléka za laktaci je riziko onemocnění paznehtů 21%. U vysokoužitkové dojnice dojící 12tis. litrů už je riziko o více než 10% vyšší, okolo 32%. Proto je pravidelná péče o paznehty nezbytná cesta ke zdravé, ekonomicky rentabilní dojnici.

Koupel paznehtů jako nezbytná součást péče o dojnice

Pravidelné koupele paznehtů už na většině chovů patří k pravidelné rutině. Mnoho chovatelů již opustilo od tradičního způsob koupelí paznehtů ve velkých stacionárních vanách tzv. „bazénech“ většinou 1x za měsíc. A jdou cestou větší pravidelnosti 3x týdně v automatických průchozích vanách Hoofcount EXCEL nebo STANDARD s nižší koncentrací prostředku pro koupel paznehtů (např. FaSy Hoofbat Forte). Jako optimální se uvádí výměna obsahu vany po průchodu 100 – 150 ks zvířat v závislosti na znečištění. Ve výjimečných případech lze zvýšit počet průchodů i na 200 nebo více.  Jejich účelem je především zpevňování rozměklé rohoviny, která vlivem působení NH3, vlhka a dalších faktorů denně degraduje nikoliv léčba a prevence digitální dermatitidy, jak se mnozí chovatelé domnívají.

Aby koupel splnila svůj účel, je potřeba alespoň 2-3x za týden.

Jak vypadá efektivní koupel paznehtů?

Nejlepším způsob jak zajistit  správné a na pracovní sílu nenáročné koupání paznehtů je automatická průchozí vana Hoofcount EXCEL. Optimální délka vany je 12 stop tedy přibližně 3,66 m ve které by dojnice měla udělat alespoň 3 kroky. Součástí standardní výbavy této vany jsou dále nerezové bočnice, které vymezují pohyb zvířat a zamezují stříkání roztoku v průběhu koupání do okolí vany a řídící jednotka, která ovládá celý proces automatizace.

Automatizace u tohoto procesu má mnoho výhod. Jako hlavní výhody jsou úspora pracovních nákladů a náročnosti obsluhy.

Vany jsou schopny samostatně provádět tento cyklus:

  • hlídá nastavený počet zvířat pomocí senzoru
  • po daném počtu se vana automaticky vypustí, propláchne, napustí a současně ve dny kdy se má koupat nadávkuje např. FaSy Hoofbath Forte.

Každá automatická vany by měla být programovatelná. To znamená, že lze v nastavení měnit například, koncentraci FaSy Hoofbath Forte, délku oplachu, množství napouštěné vody apod. Dále by mělo být možnost nastavení rozdílných režimů vany ve dnech, kdy se „koupe“ a kdy se „nekoupe“. Z naší praxe nejčastěji využíváme ve dny kdy se nekoupe, že zvířata chodí přes „suchou“ vanu s otevřenou klapkou pro vypouštění z čela vany a po určitém počtu zvířat (bývá většinou vyšší, než pro koupání) se vana automaticky propláchne, aby zůstávala stále čistá.

Řešení pro robotické stáje

Pro robotické stáje nebo stáje s omezeným prostorem pro instalaci vany je k dispozici vana Hoofcount STANDARD, která se oproti variantě EXCEL liší pouze velikostí a tím, že neobsahuje nerezové bočnice a je nižší. Jedná se o variantu, která má v základním provedení délku 3 m. Například pro robotické farmy se vyrábí většinou přímo na míru kvůli prostorovým omezením. Je-li vana instalována přímo u východu z robota, tak to většinou ničemu nevadí.

Používá-li se FaSy Hoofbath Forte, které zvířata nikterak významně neirituje, tak kráva většinou po výstupu z robota ve vaně pár vteřin postojí a doba nezbytná pro kontakt paznehtu s roztokem je tak dostatečná, jako u dlouhých průchozích van.

Díky dvěma chemickým čerpadlům je umožněno dávkování dvou chemikálií na koupání paznehtů nezávisle na sobě. Proto lze v různé dny (cykly) používat rozdílné prostředky na koupání paznehtů. Počet zvířat, která vanou prošla lze počítat pomocí čidla nebo lze nastavit časový cyklus, např. dojení skupiny „od – do“.

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787