Pokud se mluví o digitální dermatitidě (DD), většinou očekáváme typickou lézi oválného tvaru na korunce, nebo v mezipaznehtí. Toto stádium DD je velmi často doprovázeno kulhavostí a bolestivostí. Nesporně má bolestivost a následná kulhavost vliv na ekonomiku chovu, vzhledem ke klesající užitkovosti (nižší nádoj, snížená reprodukce apod.)

Proč je důležité znát správnou fázi onemocnění?

DD byly popsány v roce 1974 a  poznatky z terénu ukazují na více jak 90%  promořenost chovů. Nesprávná nebo neúplná diagnostika a neznalost fyziologie vývoje infekce napomáhají nekontrolovatelnému šíření. Zákeřnost  vysoce infekční nemoci umocňuje především fázový vývoj onemocnění. Z počátku nenápadný nástup se může velmi rychle rozvinout v plně infekční stádium, které dále šíří patogeny na další zvířata. V případě neléčení nebo špatně zvolené strategie dochází k chronickému průběhu s velmi častou regresí.  Účinné opatření vyžaduje nutnost individuální péče o nakažená zvířata, a to vždy dle stupně vývoje onemocnění. Na místě je důsledná prevence – pravidelná kontrola končetin, včasná diagnostika nakažených zvířat a jejich včasné a správné ošetření, profylaxe nástřikem doplněná koupelemi na udržení funkčnosti paznehtu. Samozřejmě pak správně a včas provedená funkční úprava paznehtů, při zachování přísných hygienických pravidel.

Správně a pravidelně prováděný scóring je důležitý pro vytvoření auditu  aktuálního stavu a po provedených opatřeních ověřuje účinnost a postup léčby. Provádí se na dojírně pomocí zrcátka a baterky.

Foto č. 1,2: Skóring DD lézí na dojírně

Praktický postup skóringu dle Dr. Charlotte Kroeger:

.

Léze se velmi rychle vyvíjí a nevydrží dlouho v jedné fázi. Skóring je cesta k správnému rozhodnutí, co a jak řešit. U mnoha zvířat probíhá neustále přechod mezi M0 a M1 fází, což je nebezpečná situace, protože se může velmi rychle zvrátit na fázi M2. Ošetřená léze M3 se pak může změnit na M2 nebo M4. Nejhorší situace na farmě je neustálý přechod lézí ve fázích M4.1 a M2, protože dochází k infekci dalších zvířat jejich pohybem po chodbách. Je potřeba připustit, že vždy bude určité procento zvířat postiženo některým stádiem DD. Důležité je, ale aby toto procento nepřekračovalo 5% akutních lézí ve stádě.

Cíl je dostat se do fáze, kterou jsme schopni mít pod kontrolou.

Charakteristika jednotlivých fází:

M0

 • Velmi důležitá fáze, kdy DD není přítomna
 • Zdravá pokožka i mezipaznehtí
 • Predispozice k dalšímu rozvoji do následných fází
 • Udržení stavu a omezení rozvoje léze prostřednictvím preventivního postřiku

Foto č. 3: M0

M1

 • Je to fáze, kdy by tam mohlo něco být, ale ještě není – často není diagnostikována
 • V mezipaznehtí jsou lehké kroužky
 • Neznamenají velký problém, nebolí – proto jsou snadno přehlédnutelné
 • Léze jsou menší než 2 cm, velikosti nehtu a mohou ukazovat na pozdější problém – často dochází k progresi v M2.
 • Je potřeba ošetřit postřikem!

Foto č. 4: M1 (foto: MVDr. Zuzana Nováková)

Onemocnění končetin

M2

 • Akutní fáze
 • Červený, krvácivý povrch, velmi bolestivé!
 • Nevystupuje nad povrch pokožky, povrchové poranění.
 • Zde je potřeba zvíře léčit! Výborně fungují gely na bázi kyseliny salicylové a bandáže.
 • Chirurgické ošetření je zásadní chyba – pouze rozšíříme onemocnění do větších hloubek, a navíc dochází k nepřiměřenému, a hlavně neopodstatněnému týrání zvířat.

Foto č. 5: M2

M3

 • Proces hojení
 • Změna barvy – zčerná
 • Méně bolestivá
 • Potřeba sledovat a postřikem eliminovat rozvoj do infekční fáze.

Foto č. 6: M3 (foto: MVDr. Zuzana Nováková)

Onemocnění končetin

M4

 • Špatná nebo žádná léčba fáze M2 – pozor na nedodržení postupu!
 • Chronická fáze, nebolí, pokud není otevřená – vrací se i do otevřené formy.
 • U zdravé krávy je mezipaznehtí otevřené, pokud tam dochází k hypertrofii, důsledkem rozvoje digitální dermatitidy, pak se mezipaznehtí uzavírá. Důležitý symptom pro diagnostiku! Není vidět mezi paznehty.
 • Velmi rychle se může vrátit do M2 – pozor na regresi a další promořenost.
 • Hyperkeratóza, proliferace
 • „chlupatá bradavice“
 • Pokud se pokožka sloupne, je plná treponem, které se šíří do prostředí a infikují další zvířata.
 • Chirurgické ošetření je zásadní chyba – pouze rozšíříme onemocnění do větších hloubek, a navíc dochází k nepřiměřenému, a hlavně neopodstatněnému týrání zvířat.
 • Potřeba sledovat a postřikem eliminovat rozvoj do infekční fáze.

Foto č. 7: M4

M4.1

 • Léze menší než 2 cm, pokud jsou nad 2 cm pak se to hodnotí jako M2 (je to mnohem horší varianta, proto se k tomu tak přistupuje)
 • Bolestivá, otevřená léze
 • Možný důsledek neúspěšné léčby
 • Léčba podobně jako u M2, gely na bázi kyseliny salicylové a bandáže. Potřeba počítat s delším opakováním.

Foto č. 8: M4.1

Praktický postup na farmě:

 1. Kontrola musí probíhat v souvislostech – to znamená, že nestačí pouhý pohled na končetinu, ale je nutné pečlivě kontrolovat i prostor v mezipaznehtí. Ideální sytém zrcátka a svítilny. Skóring zaznamenat – kdy u nálezů je důležité uvést fázi léze. Opakované vyšetření nám může objasnit postup léčby a vývoj.
Včasná diagnostika je nezbytnou součástí systému
 1. Z hlediska vysoké infekčnosti je problém s DD ve stádě nutné řešit i ve „zdánlivě“ zdravých chovech, protože DD ze stáda nikdy zcela nevymizí
DD je permanentní problém – pozor na falešné představy o zdraví chovu!
 1. Pravidelný skóring odhalí nejen nové případy onemocnění, ale i vývoj onemocnění u léčených zvířat. Výsledkem je zjištění, u kterých zvířat i přes správnou a kvalitní léčbu nedochází ke zlepšení a pak je na zvážení jejich další působení v chovu s ohledem na možnost predispozice k DD.
Pravidelné vyšetřování stavu končetin je potřeba provádět pravidelně – ideální systém při prevenci jednou měsíčně, u léčené skupiny sledujte vývoj terapie častěji – minimálně každý týden.

Doporučené terapie:

 1. všechny léze je potřeba dokonale vyčistit – ideální opláchnutí čistou vodou, případně s dezinfekčním přípravkem
 2. léze je třeba krýt obvazem a pravidelně převazovat s přídavkem gelů na bázi kyseliny salicylové
 3. M1, M2, M3, M4 a M4.1 – ošetřit salicylovým gelem, případně lze u M1 aplikovat zinkový a měďnatý gel.
 4. dodržovat i další postupy na farmě proti šíření DD – pravidelný postřik na dojírně, zpevňování paznehtů prostřednictvím koupelí.

Proč antibiotika na digitální dermatitidu nezabírají?

Digitální dermatitida vzniká v několika krocích – prvotní poškození pokožky působením několika druhů původců naruší přirozenou obranyschopnost. Treponemy se díky svému spirálovitému tvaru zavrtávají do pokožky velmi hluboko. Proto je povrchové působení ATB sprejů silně omezeno. Je pravda, že povrch bude ošetřen, ale původce Treponema nebude významně potlačena. Podle výzkumu dr. Kremmera (z diskuse s dr. CH. Kroeger) byla studií ověřena účinnost tetracyklinové léčby na Treponemu, kdy bylo zjištěno, že:

 1. význam pro léčbu je zanedbatelný
 2. byl zjištěn přenos rezidui ATB do mléka, a to i u neošetřených dojnic

Z tohoto lze odvodit, že pokud postupy neantibiotických terapií zabírají, je používání ATB velmi sporné.

Vyřezávat nebo nevyřezávat?

Chirurgické ošetření, spočívající v odstranění léze postrádá jakýkoliv smysl a je bezpředmětným týráním zvířat. Fyziologii onemocnění, které je velmi infekční, poranění či poškození celistvosti pokožky napomáhá. Nejhorší variantou je neodborné oškrabávání lézí paznehtářským nástroji při absenci základních antiseptických postupů. Zde dochází k velmi masívnímu roznášení onemocnění mezi zvířaty.

Podobně jako chirurgické zásahy do lézí jsou zcestné různé chemické leptání lézí či vypalování plamenem. Opět dochází k masívnímu poškození pokožky a nekrotická tkáň je dalším životním prostorem pro následnou infekci.

Dalším rozšířeným mýtem je léčba lézí koupelemi v dezinfekčních prostředcích. Treponemy přežívají v hlubokých etážích pokožky, a tak je dezinfekční koupel neúčinná. Naopak otevřené léze jsou po reakci dezinfekce ještě více náchylné k další progresy.

Ing. Martin Zdrůbek, Ing. Marcela Otrubová,

foto: Ch. Kroeger, archiv autora