1) Individuální přístup ke zvířeti

Netřeba komentovat.


2) Druhy povrchů podlah

Základem v každé stáji by měl být suchý, neklouzavý a mírně drsný povrch se spádem do 12 %, který umožní rovnoměrný odtok vody, a tím se sníží množství nežádoucích mikroorganismů a podpoří celistvost rohoviny paznehtu. Důležité je se vyvarovat ostrým hranám. V současnosti je možné ve stájích vidět následující druhy povrchů podlah: gumové podlahy/gumy na roštech, rošty a beton.

Druhy povrchů podlah nejsou podstatné pouze ve stáji, ale i v naháněcích chodbách a na dojírně!


3) Technologie ustájení

Technologie ustájení úzce souvisí s druhem povrchu podlahy. Obecně lze říci, že stáje je nutné koncipovat především pro chovaná zvířata a ne pro pracovníky. Zvíře musí mít dostatek odpočinku a optimální dobu ležení. Absence odpočinku a následný stres dojnice významně podporuje rozvoj kulhavosti ve stádě.


4) Tvar a velikost paznehtu

Model správně ošetřeného paznehtu neexistuje. Ke každému zvířeti je nutné přistupovat individuálně, ale je dobré mít na paměti, že hmotnost zvířete by měla být přenášena na celou chodidlovou plochu (stěna, plocha a rohová patka). Při úpravě by měly být obnoveny normální úhly paznehtu. Veškeré anomálie a odchylky vyžadují fyzickou zdatnost a odbornou připravenost kvalitního paznehtáře.


5) Výživa

Vyrovnaná KD je jeden ze zásadních bodů, který ovlivňuje nejen celkový zdravotní stav, užitkovost, reprodukci, ale i zdravotní stav paznehtů. Příkladem z praxe může být laminitida (schvácení paznehtů), která úzce souvisí s poruchami zažívacího ústrojí a se zánětem dělohy a mléčné žlázy.

Důležité je připomenout i významnou úlohu mikroprvků v KD – článek ZDE.

Důležité pamatovat! Dobrý paznehtář ošetří kvalitně maximálně 40 krav za den, pakliže zvládne více (např. 70 krav), s největší pravděpodobností to bude na úkor kvality ošetření.


6) Podchycení onemocnění v počátečním stadiu = každodenní kontrola na dojírně i ve stáji

První signály onemocnění končetin: váhavé vstávání, neobvykle dlouhé ležení, střídavé šetření končetin (přešlapování), nechuť k chození atd. Okamžité ošetření kulhajícího zvířete je důležitým preventivním ošetřením. Zootechnik/chovatel může sám pazneht omýt, ořezat, ošetřit abscesy nebo končetinu obvázat.

Hodnocení dle -> Locomotion Scoring: obdobné jako Body Conditioning Scoring (Hodnocení tělesného rámce), u LMS se hodnotí zvláště držení těla a hřbetu při chůzi a při stání.


7) Pravidelné a kvalitní koupele končetin

Vedle klasické úpravy paznehtů patří k pravidelné péči i koupele končetin. Koupele dle zvoleného dezinfekčního prostředku dezinfikují a pomáhají vytvrzovat rohovinu. Důležitými prvky koupelí je předmytí končetin (dvě vany za sebou) a délka brodidla. Závisí také na druhy vany – stacionární/průchozí. Výška koupele by měla být optimálně 10 – 12 cm. Jestliže se jedná o průchozí nádrže, každé zvíře by mělo udělat minimálně 3 – 4 kroky (délka vany – min. 3 metry).  Rádi bychom na konci zdůraznili, že využití formaldehydu, jako dezinfekčního prostředků na končetiny, není dávno populární. Mějte stále na mysli, že se jedná o karcinogen!

Jaké přípravky můžete v rámci koupelí využít – více ZDE.


8) Využití postřiků

21. první století nám nabízí mnoho modernizace a v rámci ošetření paznehtů tomu není jinak. V současné době nejsou koupele jediným řešením na poli ošetřování paznehtů, využít můžete různé druhy mastí i postřiků, které Vám pomohou v boji např. proti DD. Více ZDE.


9) Pravidelná návštěva paznehtáře

Jak jsme již zmínili výše, je třeba říci, že neexistuje standardní model správně ošetřeného paznehtu. Záleží na samotném paznehtáři. Paznehtář sám uzná za vhodné, jakým způsobem nejlépe provede korekturu nebo případné ošetření.

Paznehtář by Váš chov měl navštívit minimálně 2 x ročně.


10) Vedení evidence a dohled nad terapiemi

Řádná evidence ošetření končetin je klíčem k minimalizaci onemocnění končetin ve stádě. Prostřednictvím evidence je možné kontrolovat převazy, fáze onemocnění i nahlížet do historie.


11) Dezinfekce ustájovacích prostorů i nástrojů

K udržení dobré hygieny je nutné dbát na precizní čištění a dezinfekci ustájovacích prostorů, zvláště při výskytu nakažlivých onemocnění – např. nekrobacilóza. Kompletní dezinfekci prostorů by se měla provádět minimálně jednou do roka.

Dále je nutné podotknout, že dezinfekce se netýká pouze ustájení, ale i paznehtářských nástrojů, které jsou využívány k ošetřování končetin. Dezinfekci by měl dodržovat zootechnik, pomocníci, veterinář i paznehtář.


12) Nákup zvířat z prověřených chovů

Vyloučit zavlečení onemocnění z jiného neprověřeného chovu.


Lucie Rysová