Firma FARMCZSYSTEM, s.r.o. uvedla na trh revoluční novinku, když představila první aktivní podlahu do krmných a hnojných chodeb Magellan®.

Aktivní podlaha díky jedinečnému a patentovanému profilu funguje na principu okamžitého odvodu výkalů a moči tak, aby nedocházelo k dlouhodobému kontaktu této směsi s paznehty zvířat.

Systém pracuje na principu mnoha příčných a hlavních podélných odvodných rýh, které svým propojením velmi efektivně odvádí výkaly a moč rovnou od paznehtů. Dokonalé vyčištění a pravidelný odkliz je zajištěn klasickou automatickou lopatou na odkliz kejdy, na kterou je nainstalován speciální gumový hřebenový nástavec. Tento systém funguje podobně jako stěrka na okno. V pravidelných intervalech lopata s nástavcem dokonale vyhrnuje (stírá) výkaly s močí do sběrných kanálů.

Z výše popsaného je patrné, že systém je nejefektivnější propojit se shrnovacími lopatami.

Hlavní funkcí aktivní podlahy je udržovat paznehty co nejvíce v suchu. Dalším benefitem je menší zatěžování pohybového aparátu zvířat zejména kloubů, díky pružnému a protiskluzovému povrchu. Zvířatům je pohyb po pružném a neklouzavém povrchu příjemný a přirozený. Bezpečný pohyb zvířat nejen minimalizuje riziko poranění, ale podporuje i příjem krmiva u krmného stolu.

Magellan® představuje  výrazný technologický posun v zemědělství. V poslední době je kladen velký důraz na snižování emisí plynů vznikajících v živočišné výrobě. Tyto plyny jsou škodlivé především pro zvířata, ale i pro životní prostředí jako celek.  Amoniak se uvolňuje do prostředí jako vedlejší produkt při aktivitě bakterií, které rozkládají složky výkalů a moči. Proto je důležitý častý odkliz kejdy ze stájových prostor. Bylo zjištěno, že pokud je pravidelný odkliz výkalů a moči z krmných a hnojných chodeb, a to maximálně do dvou hodin, tak se významně snižuje koncentrace tohoto plynu v prostředí.

Amoniak působí velmi destruktivně i na rohovinu paznehtů, která se tímto stává měkká a méně odolná vůči mechanickému poškození i patogenům z prostředí.

Měkká rohovina se špatnou strukturou je vstupní brannou pro řadu patogenů. Díky zhoršené tzv. „houbovité“ konzistenci se spolu se směsí tekuté složky výkalů a moči „nasávají“ do struktury rohoviny mnohé patogeny. Ty následně rozkládají rohovinu paznehtu a tvoří vstupní bránu pro další potencionálně škodlivé patogeny z prostředí. To samé lze říci o možném mechanickém narušení takto oslabené struktury rohoviny paznehtu.

Velmi významně tento systém napomáhá v prevenci proti digitálním (Interdigitálním) dermatitidám.

Distributor pro ČR:

FARMCZSYSTEM, s.r.o.

Video č. 1 – Instalace aktivních podlah – Sloveč

Fotogalerie – instalace

img_1480

img_1486

img_1500

img_1476