Jak většina z nás ví Dermatitis digitalis postihují až 75 % chovů, a proto Vám přinášíme dnešní krátký souhrn, který vám napomůže s bojem proti „chlupatým bradavicím“.

Obecné informace o tomto onemocnění si můžete načerpat z následujících článků:

-> Odhalte včas Dermatitis digitalis ve vašem stádě

-> Onemocnění kůže prstů a meziprstí paznehtu

Správnými opatřeními a včasnou identifikací onemocnění lze DD udržet v chovu pod 5%.

Nelze ho zcela eliminovat.


Dnes si v krátkém souhrnu představíme body, které Vám pomůžou s tlumením onemocnění na únosnou mez.

1. Vyvarujte se zavlečení DD z jiných chovů (např. zvířata s neznámým statusem).

 

2. Sledujte zvířata a včas rozpoznávejte onemocnění – proškolte personál na dojírně a zaveďte systém hlášení.

 

3. Neodkládejte léčbu – používejte nekrvavé postupy.

 

4. Dokumentuje si nálezy a způsoby léčby (využijte ideálně elektronická evidence s dlouhodobým záznamem).

 

5. Pravidelně provádějte úpravu paznehtů.

 

6. Dezinfikujte použité paznehtářské nástroje při ošetřování dodržujte zásady hygieny – dezinfekce nástrojů mezi jednotlivými ošetřovanými zvířaty.

DD je velmi nakažlivá a přenos prostřednictvím nástrojů a rukou personálu je významný.

 

7. Nenechte DD dojít do akutního stádia („chlupaté bradavice“).

 

8. Pravidelně používejte registrované biocidy k všeobecné veterinární hygieně.

 

9. Zabraňte mechanickému či chemickému poškození kůže, které oslabí bariéru.

 

10. Eliminujte dobu macerace kůže ve výkalech a moči (měkká rohovina se špatnou strukturou je vstupní brannou pro Treponemu sp. atd.).

Napadají Vás některé další body? Napište nám je na FB nebo pod článek! Děkujeme.

Text a foto: redakce