Zemědělci budou moci klást granule nebo kapsle proti škůdcům pomocí dronů, nejvýše však z pětimetrové výšky nad pozemkem. Umožní jim to novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupí v účinnost k 1. červenci. Leteckou aplikaci přípravků nyní zákon až na výjimky zakazuje. Novela zavádí také označování rostlinolékařských přípravků pomocí čárových kódů, což má bránit jejich falzifikaci.

Zatímco zákon až na výjimky zakazuje leteckou aplikaci přípravků, novela ji umožňuje v případě dronů operujících nejvýše v pětimetrové výšce. Vláda to zdůvodnila tím, že použití dronu pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin nemá za následek mechanické poškozování plodiny pojezdem, zkracuje časový úsek ošetření a není závislé na vodních poměrech v půdě. Drony již nyní pomáhají zemědělcům například monitorovat stavy hrabošů nebo k záchraně srnčat při senoseči.

Zákaz práškování z letadel přinesla novela zákona z roku 2012, která měla za cíl hlavně omezit dopady používání pesticidů na životní prostředí i na lidské zdraví. Letecké postřiky musí podle zákona povolit Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, a to na základě leteckého plánu a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace nebo v případě mimořádných leteckých postřiků. Pokud ústav letecký postřik povolí, musí informovat obce v zasažené oblasti a obecní úřady pak mají povinnost informovat obyvatele.

Označování rostlinolékařských přípravků čárovými kódy, které rovněž od příští soboty vstoupí v účinnost, má podle vlády pomoci v boji s rostoucím rizikem černého trhu s přípravky na ochranu rostlin.

Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu bylo Česko ve falšovaných prodejích pesticidů nad evropským průměrem. Falzifikáty dovážené do ČR představovaly podle důvodové zprávy 17,8 procenta z prodejů za 930 milionů korun. V EU jde o 13,8 procenta. Údaje o tom, kde se přípravky po republice nacházejí, se budou zaznamenávat do úložiště dat. Nový systém tak umožní jejich sledování v každém článku distribuce. Úložiště bude spravovat ministerstvo zemědělství.

zdroj: ČTK

foto: pixabay.com