Jedním z klíčových faktorů při problémech s končetinami je především výživa. V první řadě si musíme uvědomit, že vlastně nekrmíme krávu jako takovou, ale především mikroflóru trávicího traktu. Každá chyba ve výživě, ať už je to nesprávná technika či chyba v krmné dávce, se nejvíce projeví právě na populaci mikroorganismů, a to pak zpravidla negativně působí na celý organismus. Mikroflóra v trávicím traktu je komplexní ekosystém zahrnující aerobní i anaerobní bakterie, kvasinky, viry a další organismy.

Úloha mikroorganismů v trávicím traktu:

  • Společně s imunitním slizničním systémem chrání organismus před patogeny,
  • podílí se na některých metabolických pochodech – syntéza bílkovin, tuků a sacharidů,
  • ovlivňují resorpční činnost střeva,
  • syntéza vitamínů skupiny B a K.

MIKROBIÁLNÍ PROTEIN

Mikrobiální protein je pro dojnice velmi důležitý zdroj proteinu a může tvořit 60-90 % jejich požadavku. Je velmi dobře stravitelný s vysokou biologickou hodnotou a složením blízkým potřebám přežvýkavců. Další významnou funkcí je jeho úloha jako zdroje methioninu, který je hlavní stavební  složkou rohoviny paznehtu. Narušení jeho syntézy společně s nedostatečnou syntézou vitamínů skupiny B, kam patří třeba biotin označovaný jako vitamín H, má nepříznivý vliv na kvalitu nově vznikající rohoviny a může vést až k rozvoji prasklin paznehtního pouzdra. Proto je u dojnic žádoucí dosáhnout jeho maximální možné produkce. Čím vyšší je fermentace škrobů a vlákniny společně s vyšší produkcí těkavých mastných kyselin, tím se zpřístupní větší množství energie pro bachor a stoupne i tvorba mikrobiálního proteinu. Tento proces je velmi důležitý např. pro mléčnou  produkci. Těkavé masné kyseliny (TMK) vznikající při metabolismu sacharidů jsou využívány jako zdroj energie  a substrát pro syntézu dalších látek (glukóza), které pak slouží k pokrytí energetických potřeb tkání. Další část vznikajících TMK je využívána jako energetický zdroj pro mikroorganismy a především pro syntézu mléčného tuku.

METABOLICKÉ PORUCHY

Velmi častá porucha u vysokoprodukčních dojnic zejména po porodu je acidóza. Většinou je způsobena zkrmováním velkého množství kyselých siláží s nedostatkem strukturální vlákniny, případně krmnou dávkou s vysokým obsahem jadrného krmiva. Vznikající biogenní amin histamin společně s endotoxiny vstupují do krve a způsobují poruchy v prokrvení paznehtní škáry. Důsledkem je snížení propustnosti snížení cév např. pro zinek a sulfátové kyseliny.

Při jejich nedostatku je omezena tvorba keratinu a naruší se tak celistvost paznehtu.

Pokud bachorová acidóza přejde v metabolickou, dojde k narušení metabolismu vápníku a fosforu.  Zvýšené vyplavování z kostí společně se zhoršeným vstřebáváním vede ke vzniku osteoporózy, která pak působí traumata na kosti paznehtní, na níž vznikají výrůstky, které následně působí na paznehtní škáru a  vzniká zde zánět vedoucí ke schvácení paznehtu známého jako laminitida.

I druhá častá metabolická porucha – ketóza – má vliv na zdraví paznehtů. Začíná jako známá negativní energetická bilance, kdy dochází k odbourávání tukových zásob – a to nejen podkožního tuku, ale i vnitřního. Takto dochází k odbourávání tukových polštářů, které jsou součástí paznehtů. Nepřímo ketolátky ovlivňují rovněž funkci bílých krvinek jako základní složky imunitního systému a ty pak nejsou schopny plně reagovat na podnět cizorodých organismů či onemocnění.

KVALITA KRMNÉ DÁVKY

I když by se žádná nekvalitně konzervovaná píce v podobě nahnilých či zaplísněných krmiv neměla dostat do krmné dávky, ne vždy to mu tak je. Pokud se takové krmivo dostane do bachoru, vzniká již zmiňovaný histamin spolu s narušením bachorové fermentace. Tím je narušena syntéza mikrobiálního proteinu  a  syntéza vit. B (biotinu).

Kromě způsobených poruch prokrvení paznehtní škáry způsobené histaminem, dochází i ke vzniku nekvalitní rohoviny vlivem narušení syntézy biotinu.

Příchovice


PrimeHumic

Z výše uvedených informací je zřejmé, že je nutné bachorovou mikroflóru maximálně podpořit k zajištění celkového zdraví a potřeb zvířete. Velmi účinnými látkami jsou humínové a fulvokyseliny obsaženy v biologicky účinné formě v přípravku PrimeHumic. Tyto kyseliny tvoří biochemický most mezi neživými minerály a živými tělními buňkami.  Jsou to látky přirozeně se nacházející v přírodě – v rašelině, půdě, vodě. Jejich molekulární hmotnost je tak malá, že se mohou migrovat z buňky do buňky.

Hlavní význam podávání PrimeHumic:

  • Ochrana trávicího traktu před infekcemi a pozitivní působení na jeho funkci. Významně ovlivňuje sliznici tenkého střeva působením na střevní klky, kdy dochází k jejich zmnožení a zvětší se tak plocha vstřebávání živin.
  • Pro organismus poskytují optimální množství minerálních látek a regulují příjem jejich případného nadbytečného množství.
  • Působí na činnost a složení mikroorganismů ve prospěch těch důležitých symbiotických a dochází tak k potlačení nežádoucích mikroorganismů (koliformní bakterie, klostridie).
  • Významnou funkcí je vysoká schopnost vyvazovat z organismu těžké kovy, mikrobiální toxiny, mykotoxiny, glyfosát atd., které se tak stanou pro organismus nedostupné a vyloučí se trusem ven.
  • Díky velmi dobré pufrační schopnosti stabilizuje pH v celé trávicí soustavě.

Výživa je zásadním faktorem působící na zdraví paznehtů, a to přímo i zprostředkovaně.

Výsledek obrázku pro farmczsystem

Každá disbalance krmné dávky případně metabolická porucha se dříve nebo později může na paznehtech negativně projevit. Klinický projev onemocnění končetin je většinou důsledkem dlouhodobějších problémů. O to důležitější je prevence, kterou přípravek PrimeHumic spolehlivě zajistí. Příznivě se projeví působení i na další oblasti – zvýšená a vyrovnaná mléčná užitkovost, vyrovnané přírůstky u výkrmu i odchovu apod.

Marcela Otrubová