Ukázalo se, že krávy, kterým byl do krmné dávky přidán  botanický extrakt capsicum oleoresin, získaný z chilli papriček a hřebíčkového olejevyužívají energii krmiva efektivněji a zároveň uvolňují méně metanu z bachoru.

Podle studie výzkumníků z Penn State ve Spojených státech mělo přidání esenciálních olejů do krmných dávek skotu za následek zlepšenou efektivitu využití energie u dojnic ve špičkové laktaci.

Zjištění naznačují, že skot by využíval dostupnou energii pro zvýšení tělesné hmotnosti spíše než ke zvýšení dojivosti nebo zvýšení obsahu mléčných složek. Naznačují potenciální pozitivní fyziologický a environmentální účinek suplementace díky kombinaci rostlinných látek. Z předchozích studií vědci věděli, že rostlinné látky mají potenciál upravit fermentaci v bachoru dojnic, ale hlavní autor profesor Alex Hristov uvedl, že se zvláště zajímá o post-bachorové fyziologické účinky rostlin.

Jeho výzkumná skupina na College of Agricultural Sciences experimentovala s doplňováním krmiva vysoce výkonných dojnic řadou aditiv, včetně olejů z mořských řas, česneku a oregana, až po syntetická aditiva ve snaze snížit emise mléčných výrobků z mléčných farem do životního prostředí.

Pokles emisí metanu

Ačkoli zmírnění metanu nebylo cílem projektu, výzkumníci zjistili, že výtěžnost a intenzita metanu u krav ve studii klesly o 11 % díky kombinaci oleoresinu z papriky a hřebíčkového oleje, přičemž účinek byl zvláště výrazný u krav první laktace.

„Došli jsme k závěru, že oleoresin z papriky může ovlivnit využití energie a dusíku krav, zatímco bachorová fermentace a účinky zmírnění metanu byly pravděpodobně vyvolány asociativním účinkem oleoresinu z papriky a hřebíčkového oleje nebo hřebíčkového oleje samotného,“ řekl Hristov.

Rostlinné látky prokázaly širokou škálu antimikrobiálních vlastností proti bakteriím, prvokům a houbám a byly zkoumány jako potenciální modifikátor bachoru u přežvýkavců. Studie s nepřežvýkavými druhy ukázaly, že fytonutrienty mohou při nízkých dávkách vyvolat specifické reakce související s gastrointestinálním zdravím a imunitou u zvířat. Různé rostlinné látky s aktivními složkami, jako je eugenol, cinnamaldehyd, allicin a kapsaicin, mohou vyvolat imunitní reakce, snížit oxidační stres a ovlivnit sekreci a aktivitu inzulínu, řekl Hristov.

Jiné studie ukázaly, že rostlinné látky mohou regulovat pro nebo protizánětlivé reakce zvýšením nebo snížením zánětlivých proteinů zapojených do imunitního systému, bílých krvinek a oxidačního stresu u nepřežvýkavců a potenciálně i u přežvýkavců.

Studie

Desetitýdenní experiment provedený v Penn State Dairy Barns ,  zaznamenal 48 holštýnských krav náhodně přiřazených ke 3 dietním ošetřením:

  • 16 dostalo krmné dávky doplněné 300 mg oleoresinu papriky na krávu a den.
  • 16 dostávalo krmné dávky doplněné 300 mg oleoresinu z papriky a hřebíčkového oleje na krávu a den.
  • 16 nedostává žádné doplňky stravy (kontrolní skupina).

Po celou dobu experimentu se tělesná hmotnost u krav suplementovaných oleoresinem z papriky a kombinací kapie a hřebíčkového oleje zvýšila o 850 a 660g za den ve srovnání se zanedbatelnými 10 g za den u nesuplementované kontrolní skupiny. Krávy krmené potravou doplněnou o rostlinné látky také vykazovaly vyšší efektivitu využití energie, jak se ukázalo v několika metabolických měřeních.

„Použití kapie chráněné v bachoru – která částečně prochází bachorem, aniž by ovlivnila fermentaci, ale přesto může být trávena ve střevě krávy – představuje zajímavý přístup ke zlepšení metabolického stavu dojnic v přechodném období 3 týdnů před a 3. týdnů po porodu a časné laktaci, ale mechanismus odpovědi zůstává nejasný,“ dodal Hristov.

zdroj: McDougal, T., Chilli-peppers-help-cows-use-energy-more-efficiently, Dairy Global

foto: pixabay.com