Období výroby senáží, jehož první období připadá na květen až červen by mělo na farmě stát vždy na prvním místě a vyžaduje plné nasazení všech členů senážní linky. Senáž je vlastně druh siláže vznikající zavadnutím píce na sušinu vyšší než 35 %. Zavadnutí probíhá přímo na poli a trvá 24-36 hodin podle vlivu počasí, kdežto u siláže se hmota odváží přímo k uložení do žlabu nebo vaku. Výslednou kvalitu senáže může ovlivnit hned několik faktorů:

1. Termín sklizně

Termín sklizně má naprosto zásadní vliv na výslednou stravitelnost díky postupnému nárůstu vlákniny a následné přijímání vyrobeného krmiva zvířaty. Pozdní termín může snížit stravitelnost až o 30 % a již není možné to nijak napravit. Kromě stravitelnosti se pozdě sklizená hmota i hůře dusá a vzniká tak riziko chybného kvašení.

Jaká je optimální doba pro sklizeň?

U povedených senáží by neměl obsah vlákniny překročit 24 %, což znamená sklizeň trav na počátku metání, vojtěšky na počátku tvorby květních poupat (butonizace), kdy je v listech obsaženo skoro 70 % proteinů, a jetel v době, kdy kvete 1/3-1/4 porostu.

2. Sušina

Obsah sušiny má největší vliv na výslednou kvalitu i probíhající fermentační procesy. Její nízký obsah má za následek velmi bouřlivý průběh fermentace s vysokou koncentrací kyselin, vysokou kyselostí, a především velkými ztrátami energie a živin. Takové senáže jsou příčinou acidóz a sníženého příjmu krmiva. Naopak senáže s obsahem sušiny nad 50 % mají vysoké pH a snadno plesniví díky nedokonalému udusání.

Ideální obsah pro získání kvalitního, dobře stravitelného krmiva je u vojtěšky 35-45 % sušiny, u jetelovin 30-45 % a u trav 28-35 %.

3. Délka řezanky

Délka řezanky má vliv především na následné udusání hmoty a pak na příjem krmiva zvířaty. Pro ně je ideální délka kolem 35 mm.

Platí, že čím je vyšší sušina, tím musí být řezanka kratší.

Pokud by délka klesla pod 8 mm, je pak nutné do krmné dávky doplnit krmiva s obsahem strukturální vlákniny, protože její nedostatek by vedl ke sníženému přežvykování s následnými metabolickými poruchami.

Délka řezanky podle sklizené plodiny při optimální sušině:

 • Vojtěška: 30-40 mm
 • Jetel: 20-30 mm
 • Trávy: 30-40 mm

4. Dusání a zakrytí

Dusání je dalším „kritickým“ bodem při výrobě senáže. Jeho funkce je kromě vytěsnění vzduchu (neboť fermentační procesy jsou anaerobní), také uvolnění rostlinných enzymů k zahájení kvasných procesů. Hmota v silážních žlabech by měla být dusána již od prvních vrstev, které by měly mít kolem 15 cm, protože přejíždění několika vrstev na sobě je již neúčinné. V případě silážních jam na důkladné udusání navazuje co nejrychlejší a dokonalé zakrytí nepropustnou fólií. Chybou je, pokud se hmota večer udusá a zakrývá se až ráno. Lze použít dvou vrstev, z nichž ta první tzv. pokladová vytvoří dokonalé hermetické prostředí a na ní se položí běžná folie silážní.

Správné zakrytí jámy musí zajistit:

 • Především anaerobní prostředí
 • Ochrana proti mechanickému poškození (vítr, ptáci, kroupy, déšť)
 • Zatížení siláže – zemina, pneumatiky, panely, gumové pásy

Příčiny ztrát při výrobě senáže

 • Nevhodný způsob sklizně
 • Obsah sušiny – při nízkém obsahu sušiny (do 20%) je senážování problematické z důvodu velkého množství vody v rostlině. Naopak při sušině nad 50 % zase dochází k zhoršenému vytěsňování vzduchu a tím i zhoršení fermentace.
 • Odrol, nesebrání – u vojtěšky hrozí odrol lístků, ve kterých jsou obsaženy N-látky
 • Nevhodná konzervace
 • Zpoždění sklizně – může znamenat snížení využitelné energie (NEL) až o 0,78MJ/kg sušiny u jetelovin a o 0,26MJ/kg u trav → ztráty sušiny 15 – 35 %, ztráty živin 50% a vitamínů až 100%

Kvalitní senáž lze vyrobit jak v silážním žlabu, ve vaku nebo v lisovaných balících. Nejvíce záleží na dodržení zásad rychlého naskladnění, dostatečného udusání a důkladné izolaci k vytvoření anaerobních podmínek. Žádný z článků při výrobě senáže nelze podcenit, neboť to může výrazně ovlivnit kvalitu výsledného produktu s následným snížením užitkovosti, zhoršením zdraví a reprodukce zvířat.

senaz-1

Přečtěte si také: Základ úspěchu? Kvalitní kukuřičná siláž!

Ing. Marcela Otrubová