Mimořádné pracovní vízum je nový instrument zřízený na základně novely zákona o pobytu cizinců na území ČR, který by aktivován nařízením vlády 291/2019 Sb. Je možné ho využívat od 1.prosince 2019 do 31. prosince 2022 ( případné prodloužení bude zvažováno na základě vyhodnocování aktuální situace na trhu práce).  Pro implementaci nařízení vlády 291/2019 Sb. byl vládou schválen  program mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Specifika programu „MPV“

 • gestorem je ministerstvo zemědělství
 • délka pobytového titulu je max. 1 rok (nedá se prodloužit, lze žádat opakovaně)
 • maximální počet žádostí je 125 měsíčně (odpovídá roční kvótě 1500 žádostí)
 • není stanoven minimální počet zaměstnanců u žádající firmy
 • neobsahuje mzdové kritérium 1,2-násobku zaručené mzdy
 • je otevřen i pro pracovníky s nejnižší kvalifikací
 • podávání žádostí na ZÚ Kyjev
 • časově omezená platnost Programu

Přesné stanovení oborů podnikání zaměstnavatelů, majících možnost se do programu zapojit:

Podle CZ-NACE:

01 – Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

02 – lesnictví a těžba dřeva

10 – výroba potravinářských výrobků,

11 – výroba nápojů

Detailnější vymezení pracovních pozic žadatele podle CZ-ISCO:

51649 – ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,

61 – kvalifikovaní pracovníci v zemědělství

621- kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

723 – mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

751 – výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci

752 – zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

816 – obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

817 – obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výroby papíru

8183 – obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

83221 – řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby)

834 – obsluha pojízdných zařízení

921 – pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

93292 – pomocní dělníci ve výrobě

Dosavadní zkušenosti a doporučení

 • Program je určen primárně pro přímé zaměstnavatele provozující skutečnou výrobu
 • Aktivita firem zajišťujících zaměstnance pro konečné producenty – snaha o eliminaci
 • nutno počítat s lhůtami pro vyřízení žádostí – žádost podávat s dostatečným předstihem
 • neúplné žádosti (např. chybí originály požadovaných dokumentů – nové podání žádosti)
 • komunikace zaměstnavatel-zaměstnanec (včasné informování)
 • při problémech kontaktovat gestora nebo garanta
 • více podrobností o Programu  viz webová stránka ministerstva zemědělství

 

Zdroj: ONLINE Konference „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, 30.9.2020, Jan Petr Roman, ministerstvo zemědělství

foto: pixabay.com