V další části konference seznámil  Mgr, Lukáš Prokeš z ministerstva průmyslu o obchodu posluchače mimo jiné i s obecnou situací a podmínkami, které se týkají cestování. V další části prezentace představil podrobně vládní programy ekonomické migrace

V následujícím shrnutí naleznete i mnoho odkazů vztahujících se k problematice cestování v této době a k jednotlivým vládním programům.

Pravidla cestování v návaznosti na pandemii COVID-19

Na základě vývoje epidemiologické situace dochází ke změnám v pravidlech pro cestování a k omezování/obnovování činnosti ZÚ ČR v zahraničí. Jelikož se situace neustále mění, doporučujeme sledovat webové stránky. Aktuální informace jsou dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Informace týkající se možnosti vycestovat z ČR jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Naleznete zde podmínky jednotlivých zemí ke vstupu na jejich území, co se týká karantény nebo testů na covid-19.

Cestování do ČR

Pokud někdo přijíždí ze země s nízkým rizikem nákazy, jeho vstup na území ČR není limitován nad běžné zákonné požadavky. V případě příjezdu ze zemí, které nejsou vedeny na seznamu s nízkým rizikem nákazy, platí omezení dle ochranného opatření.

Novinka od 21.9 – při pobytu v zahraničí delším než 12 hodin v posledních 14 dnech před vstupem na území ČR je nutné vyplnit elektronický formulář a předložit doklad o jeho vyplnění při hraniční nebo pobytové kontrole. Do 5-ti dnů od vstupu do ČR je nutné se podrobit testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2.

Občané třetích zemí, které nejsou na seznamu, mohou přicestovat pouze v případě vymezených ochranným opatřením ministra zdravotnictví ze dne 18.9.2020, jak na krátkodobá víza, tak na dlouhodobá.

 • 24.srpna 2020 vláda schválila prodloužení doby pobytu pro držitele krátkodobých  pracovních víz do 16.11.2020

 

Povinnosti zaměstnavatele

Pokud zaměstnavatel přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti či vzdělávácích aktivit, musí:

 • po dobu 10 dní od příjezdu zamezit vstup na všechny provozovny a pracoviště v případě, že pobýval déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území státu, které nejsou  na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19. Je-li předložen negativní výsledek testu, vstup lze umožnit.
 • zajistit ubytování po celou dobu jejich pobytu na území ČR
 • zajistit lékařskou péči a registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich pobytu na území ČR
 • zajistit návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území ČR

Vládní programy ekonomické migrace

 • program klíčový a vědecký personál – určený pro investory, nově založené společnosti,start-upy a nově také výzkumné organizace a technologické společnosti, jež mají zájem zaměstnat špičkové vysoce kvalifikované pracovníky třetích zemí.
 • program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – určený pro společnosti zaměstnávající vysoce kvalifikované pracovníky třetích zemí
 • program kvalifikovaný zaměstnanec – určený pro společnosti zaměstnávající středně až nízko kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, Srbska, Mongolska, Filipín, Běloruska, Černé Hory, Moldávie, Kazachstánu a Indie

Program kvalifikovaný zaměstnanec

 • na straně zaměstnanců určen pro středně/nízko kvalifikované profese v CZ-ISCO 4-8
 • teritoriální pokrytí: Bělorusko, Černá Hora, Filipíny, Indie, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina
 • na straně zaměstnavatelů určen pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu, ukládající účetní závěrky a zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců ke dni  podání žádosti
 • uchazeč bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat v minimální výši 1,2 násobku zaručené mzdy (kontrola ze strany ÚP ČR)
 • je vyžadována spolupráce zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR

Program klíčový a vědecký personál

 • nejrychlejší program – vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů od jejího podání
 • neomezené teritoriální pokrytí
Na straně zaměstnavatelů:
 • Investor – působí v ČR alespoň 1 rok a zaměstnává ke dni podání  žádosti alespoň 50 osob v ČR a 250 osob celosvětově.
 • Výzkumná organizace – organizace zapsaná v seznamu výzkumných organizací vedeným MŠMT
 • Technologická společnost – společnost se smlouvou o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s výzkumnou organizací zapsanou v seznamu výzkumných organizací
 • Nově založená společnost – nová společnost, která se zaváže, že zaměstná do dvou let od zápisu do obchodního rejstříku minimálně 20 zaměstnanců.
Na straně zaměstnanců:
 • určen pro vysoce kvalifikované profese v CZ ISCO 1-3, cizinci v postavení statutárních orgánů, vnitropodnikové převedení či vyslaní manažeři a specialisté

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

 • vysoce kvalifikované profese v CZ-ISCO 1-3 včetně zdravotních profesí
 • teritoriální pokrytí je neomezené
 • na straně zaměstnavatelů, který působí alespoň 2 roky v ČR, má vypořádané závazky vůči státu, zaměstnal či zaměstnává alespoň 3 osoby v období 2 let před podáním žádosti
 • zahraniční zaměstnanec bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat odpovídající alespoň minimální  výši průměrného výdělku podle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty

 

Foto: pixabay.com