Bez zahraničních pracovníků není většina států schopná zajistit sezónní práce, což se zřetelně projevilo v jarním období v době omezení v souvislosti s Covid-19. Jelikož ne všichni češi jsou ochotni pracovat na náročných pozicích, nastupují na tato místa pracovníci nejčastěji z Ukrajiny, ale také z Mongolska nebo Filipín.

Zemědělský svaz na téma zaměstnávání cizinců v zemědělství uspořádal 30.9.2020 online konferenci, na které se řešily otázky spojené hledáním a následným zaměstnáváním zahraničních pracovníků.

Hlavní body konference:
 • jaké jsou možnosti zaměstnat cizince z 3.zemí?
 • co to jsou programy ekonomické migrace?
 • co musí zaměstnavatel splňovat pro zařazení do programu?
 • kdo zaměstnance v cizině najde?
S nejdůležitějšími informacemi ohledně zaměstnávání cizinců, které na konferenci zazněly, vás seznámíme v následujícím seriálu. První část je věnována legálním možnostem, jak cizince zaměstnat.

Proč se obrátit na zemědělský svaz?

Zemědělský svaz působí jako garant ve dvou programech ekonomické migrace:

 • Mimořádné pracovní vízum (gestor MZe)
 • Kvalifikovaný zaměstnanec (gestor Ministerstvo průmysl a obchodu)

Zemědělský svaz umí ve spolupráci se spřátelenou agenturou práce vyhledat zaměstnance na Ukrajině a pomáhá svým členům hledat zaměstnance i v ČR díky zvýhodněné inzerci

Práce garanta

 • Garant má na starosti prověřování zaměstnavatelů, kteří žádají o zařazení do programu, zda splňují podmínky daného programu
 • Garant provádí zařazení do programu, komunikuje se zaměstnavatelem a gestory programu
 • Radí zaměstnavatelům, jak postupovat
Jak to celé funguje?
 • Zaměstnavatel má vytipovaného cizince a obrátí se na garanta (pokud ne
 • Po dodání potřebných dokumentů a prověření garantem je zaměstnavatel zařazen na jeden rok do programu
 • Garant odešle informace o zařazení gestorům čeká se na sdělení termínu pro vlastní podání žádosti cizincem
 • Za 3-4 týdny je stanoven termín pro podání  žádosti pro cizince na příslušném konzuátu
 • Zaměstnavatel v předstihu doručí potřebné dokumenty cizinci a ten ve stanovený termín žádosti podá
 • V ideálním případě je cizinec za dva měsíce vyzván, aby se dostavil na konzulát k vyznačení víza a může vycestovat do ČR

Pracovní povolení

Existuje 5 legálních možností:
 1. Schengenské vízum za účelem zaměstnání (3 měsíce)
 2. Schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání (3 měsíce ) – speciálně pro 5 odvětví
 3. Sezónní zaměstnání (3-6 měsíců)
 4. Mimořádné pracovní vízum (1 rok) – potřeba garant
 5. Kvalifikovaný zaměstnanec (2 roky) – potřeba garant
zaměstnavatel vždy musí komunikovat s úřadem práce a musí nahlásit volné pracovní místo
Schengenská víza
 • Vydávají se max. na 90 dní ( na dalších 90 dní se pak zaměstnanec musí vrátit do země) + NELZE prodlužovat
 • Není potřeba garant, ale nelze měnit zaměstnavatele
 • Vyřizují vízová centra a konzuláty v zemi cizince
 • Vydává se na základě povolení k zaměstnání z ÚP ČR
 • Není pro ně potřeba tzv. „výpis z rejstříku trestů“ cizince
 • Jejich schválení trvá nejkratší dobu
 • ALE v současnosti jsou velké problémy zarezervovat si termín pro podání žádosti na vízových centrech a konzulátech
Dlouhodobé vízum – sezónní
 • sezónní zaměstnání na 3-6 měsíců
 • většinou na 6 měsíců a nelze dále prodlužovat
 • není potřeba garant a nelze změnit zaměstnavatele
 • vyřizují je pouze konzuláty v zemi cizince
 • vydává se na základě povolení k zaměstnání z ÚP ČR
 • je pro ně potřeba výpis z rejstříku trestů cizince
 • schválení víza od podání žádosti trvá dva měsíce
Dlouhodobé vízum – mimořádné pracovní vízum
 • Zaměstnání přes program na 6 až 12 měsíců – bez podmínek počtu zaměstnanců – lze pro pomocné práce
 • Většinou na 12 měsíců – nelze prodlužovat
 • Je potřeba mít garanta a nelze měnit zaměstnavatele
 • Vyřizuje pouze ZÚ Kyjev – je přidělen termín pro podání žádosti
 • Vydává se na základě povolení k zaměstnání z ÚP v ČR
 • Je pro ně potřeba tzv. „výpis z rejstříku trestů“ cizince
 • Schválení víza od podání žádosti trvá min. 2 měsíce
Duální vízum – zaměstnanecká karta
 • Zaměstnanec přes program na 1-2 roky – musíte mít alespoň 6 zaměstnanců – nelze pro pomocné práce
 • Většinou na 2 roky + lze prodlužovat na území ČR
 • Je potřeba mít garanta a po 6 měsících lze měnit zaměstnavatele
 • Vyřizují pouze konzuláty v zemi cizince – je přidělen termín podání
 • Vydává se na základě čísla volného pracovního místa na ÚP ČR
 • Je pro ně potřeba tzv. „výpis z rejstříku trestů“ cizince
 • Schválení ZK od podání žádosti trvá min. 2 měsíce
DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ – pokud máte domluvené zaměstnance ze zahraničí na jaro 2021 (březen, duben) začněte vyřizovat jejich pracovní víza s dostatečným předstihem již během prosince – ledna. Lhůty pro vyřízení se mohou kvůli omezení  s Covid-19 značně prodlužovat!
Další část bude věnována programu ekonomické migrace