Přes 150 zájemců se ve dnech 15.-16.10.2019 zúčastnilo mezinárodní konference zabývající se problematikou onemocnění digitální dermatitidou  ve stádech dojeného skotu, kterou pořádala Česká zemědělská univerzita společně s dalšími partnery. Konference byla pořádaná na dvou podnicích, a to 15.10 v AGRO, družstvo Záhoří a 16.10 AGRO Jesenice u Prahy.

Úvodní přednáškou zahájil konferenci Dr. Edward Veerkar z Holandska, působící jako obchodní ředitel firmy v Německu, která produkuje léčiva a přípravky z oblasti zoohygieny a pojednal o prevenci onemocnění digitální dermatitidy z hlediska správného vytvrzování rohoviny.

Dalším přednášející, Dr. Charlotte Kröeger , vyrůstala na mléčné farmě nedaleko Hamburku. Poté co vystudovala veterinární fakultu  v Mnichově se zabývala výzkumem účinku antibiotik na léčbu lézí. V současnosti pracuje jak v terénu, tak  částečně i na univerzitě. Ve svém tématu se zabývala Skóringem lézí DD a následným využitím těchto informací pro praxi na farmě.

Cyklus zahraničních účastníků doplnil Henrik Hein Jørgensen z Dánska, který je tvůrcem systému speciálních vložek pro krytí velkých lézí. Na konferenci předvedl praktické ukázky a popis technologií, které se používají při prevenci a tlumení DD na farmách dojeného skotu.

Posledním přednášejícím byl Ing. Jan Syrůček, Ph.D.  z VÚŽV Uhříněves s aktuálním tématem problematiky ekonomických dopadů kulhavosti dojnic.

Po obědě se účastnici rozdělili do dvou praktických workshopů z nichž první z nich vedla dvojice E.Verkaar a H.H. Jørgensen a byl zaměřený na praktickou ukázku ošetření DD lézí a vyhodnocení DD lézí ošetřených před workshopem. Ve druhém workshopu Dr. Charlotte Kröeger prakticky předvedla diagnostiku a scoring lézí DD.

tet a foto: redakce