Dne 4.5.2022 se v prostorách Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové konal odborný seminář na téma „ Mastitidy dojeného skotu, moderní postupy diagnostiky a budoucnost léčby v souladu s novými veterinárními předpisy“, pořádaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně. Téma je to více než aktuální o čemž svědčila hojná účast z řad chovatelů a odborné veřejnosti.

V úvodní přednášce pan prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc. Pohovořil o kontrole dědičnosti zdraví a s tím spojený výskyt kongenitálních vad. To je např.  atresia ani et recti nebo hernia cerebralis. Býk, u jehož potomků se takové vady vyskytují se nemusí nutně vyřadit, ale neměl by být dále využit na matky býků.

Ing. Daniela Schrőffelová, CSc. z Českomoravské společnosti chovatelů seznámila přítomné chovatele se správným odběrem vzorku na genotypizaci a nejčastějšími chybami, které stojí čas a peníze navíc jak chovatele, tak laboratoř. V současné době se nemusí provádět genotypizace pouze z chlupových cibulek, ale již lze provést odběr i z ucha, což je ideální pro malá telata současně s nasazením ušních známek.

Podmínky pro používání léčiv v chovech s ohledem na nové právní předpisy představila MVDr. Leona Nepejchalová, Ph.D. z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Ta ve své přednášce představila jednotlivé články nařízení 2019/6 a navazující předpisy, které se týkají chovatelů hospodářských zvířat.

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. z pořádajícího výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně představila aktuální trendy v diagnostice a terapii mastitid. Zdůraznila především nutnost včasného rozpoznání zánětu již v jeho počátku, kdy se v mléce objeví vločky. Dále pak probrala možnosti léčby u různých typů patogenů. Jedním z témat bylo i selektivní zaprahování, které souvisí s omezením používání antibiotik v chovech hospodářských zvířat. Ale jak bylo správně řečeno selektivně může zaprahovat jen chov s výborně zvládnutým managementem.

MVDr. Jan Brzdil, Ph.D., ze společnosti PTÁCY s.r.o., přednesl téma Faremní a laboratorní diagnostika mastitid, možnosti a úskalí léčby. Představil a vysvětlil různé způsoby metod kultivace a následného určení konkrétních patogenů společně se stanovením citlivosti k ATB a vzniku rezistence.

MVDr. Miroslav Věříš s tématem Faremní diagnostika mastitid dojnic představil zavedení faremní kultivace do běžného chodu farmy, kde je prvním předpokladem úspěšné odebrání sterilního vzorku . Kromě stanovení patogena a jeho citlivosti na ATB je důležitá i práce s daty z kontroly užitkovosti, ze kterých lze vyčíst potencionálně infekční krávy.

MVDr. Libor Borkovec ze společnosti Zoetis Česká republika s.r.o. seznámil posluchače s důležitostí využití elektronických dat v diagnostice a tlumení mastitid. Na názorných příkladech ukázal ztráty v chovech v souvislosti počtu somatických buněk a lineárních skóre dojnice. A na dalších příkladech ukázal, jak lze využít data z kontroly užitkovosti, které chodí pravidelně každému chovateli,  k tomu, abychom odhalili ve které skupině dojnic nebo v jaké fázi laktace problém s mastitidami vzniká.

Posledním příspěvkem uzavřel téma mastitid u dojeného skotu Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. ze společnosti Mikrop Čebín, a.s. s tématem Hygiena ustájení a její vliv na zdraví mléčné žlázy. Věnoval se různým kritickým místům ve stáji, ale společným jmenovatelem pro všechny byla čistota a hygiena. Ať už to je dojírna, která se pravidelně nevyhrnuje, špatně dimenzované lehací boxy případně s nevhodnou podestýlkou nebo hnojné chodby, které se pravidelně nevyhrnují.

Všechna témata byla velmi přínosná a chovatelé si jistě odnesli spoustu praktických poznatků, které mohou dále uplatňovat na svých farmách.