Mezinárodní konference na téma budoucnost evropského zemědělství pořádaná v Praze v hotelu Olšanka dne 11.12.2019 se konala pod záštitou prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana a ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc.

Úvodní přednášky se ujal Arnd Spahn, tajemník sektoru zemědělství EFFATz Bruselu s tématem evropské zemědělství a potravinová bezpečnost. Zdůraznil, že dnešní společnost nemá vztah k zemědělským podnikům a zemědělství tak, jak tomu bylo před 30 lety a je potřeba vyřešit otázku, kdo se postará o komunikaci v této „nové“ společnosti, aby došlo k vzájemnému porozumění. Tak jako v dalších přednáškách, byla hned v úvodu zmíněna potřeba digitalizace jako cesta k udržitelnému zemědělství co se týká konkurenceschopnosti.

Další dopolední témata se týkala Stavu vyjednávání o reformě SZP EU v Radě a Evropském parlamentu, kterou představil Ing. Jiří Šír, náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů.  Lidské zdroje v evropském zemědělství odprezentoval Prof. Ing. Luboš Smutka, PhD z České zemědělské univerzity Praha a tématu Společná zemědělská politika z pohledu agrárního sektoru ČR se ujal Ing. Jan Doležal, tajemník Agrární komory ČR. V dopoledním bloku svůj příspěvek představil i ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Fakta z dopoledního bloku:

 • V období od r. 1990 do r. 2015 stoupl počet aktivních lidí v zemědělství o 200 mil.
 • V EU se trvale snižuje a předpokládá se, že za 20-30 let klesne jejich počet pod 10 mil.
 • ČR kopíruje klesající trend v EU
 • Evropská populace dynamicky stárne a věk zemědělců kopíruje tento trend
 • Jádro faremních jednotek v EU tvoří farmy do 20ha
 • ČR drží první místo v bezpečnosti potravin
 • V roce 2018 kleslo množství používaného glyfosátů o 25% a pesticidů na 1,9kg/ha, což o polovinu méně než např. v Německu
 • Je potřeba vysvětit spotřebitelům, aby kupovali české potraviny

 

Po obědě pokračovala konference dalšími dvěma bloky přednášek. První z nich přednesl Ing. Petr Blahynka, statutární ředitel – Agrokoncern a.s.  na téma vývoj evropského zemědělství a důsledky brexitu, dále  Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu s příspěvkem Evropa a obchod se zemědělskými komoditami a  Doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre s tématem bezpečnost práce v evropském zemědělství.

Druhý odpolední blok začal příspěvkem  regulace trhu s půdou ve francii a její význam pro zemědělství a rozvoj venkova.  Ing. František Jonáš, CSc přednesl současný stav půdního fondu v Evropě,  Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc, UK, ČZU Praha, ředitel ENKI, o.p.s. pohovořil o významu lesa pro klima a vodní režim v krajině EU a ČR.  Doc. Ing. Josef Hurta, CSc, bývalý ekonomický náměstek Argokombinát Slušovice pohovořil o  aktivizaci intelektualizovaných služeb v zemědělství.

Důležitá fakta z odpoledního bloku:

 • 70% HDP EU vytváří Velké Británie, Španělsko, Francie, Německo, Itálie a jejich obyvatele tvoří 62% obyvatel celé EU
 • Pokud Velká Británie vystoupí z EU, nastane 5% přebytku produkce
 • Pravděpodobně vzniknou různé kampaně na snížení produkce ( závadné potraviny, omezení dotací z EU), ale pouze v některých zemích EU
 • Úspěch do budoucna bude znamenat snížit náklady pomocí automatizace a zavedení nových technologií (např. vertikální farmy s technologií hydroponie)
 • Do roku 2050 se zvýší produkce obilovin o 24%, drůbežího masa o 40%, vepřového masa o 10%, hovězího o 34%.
 • Redukce stavu dobytka kvůli skleníkovým plynům z důvodu ochrany životního prostředí povede ke snížení plochy pícnin, zvýší se tak monokultury a bude chybět organická hmota v půdě.

Charakteristika evropského zemědělství

 • EU patří mezi největší exportéry potravin na světě a zároveň je i druhý největší dovozce.
 • Na exportu se z 58% podílí větší podniky
 • Užitkovost dojnic se za 15 let zvedla z 3950l na 9200l
 • Každý den končí v zemědělství 1000 zemědělců
 • Každý 5. zemědělec využívá digitalizaci
 • Po celé EU stagnuje HDP
 • Průměrná mzda v zemědělství se rovná 42% průměrného evropského příjmu
 • EU má 55 dohod se 120 zeměmi světa, což má devastační efekt na cenu komodit
 • V roce 2018 dovezla EU z MERCOSURU produkci za 22,463 mld EUR a vyvezeno bylo pouze za 2,483 mld. Eur.

Ing. Marcela Otrubová