Koncentrace minerálních látek v píci se značně liší v závislosti na obsahu minerálních látek v půdě, pH půdy a zralosti píce.  Je důležité si uvědomit, že ne všechny minerály v píci zvíře vstřebá. Množství minerálních látek dostupných z píce, a tedy i doplňkové potřeby, se mění v důsledku interakce s jinými minerály přítomnými v píci. Všechny tyto faktory ovlivňují požadované koncentrace minerálů ve volně volitelném minerálním doplňku. V následující části je uvedeno několik klíčových bodů, které je třeba zvážit.

Nejčastější je nedostatek mědi a zinku

Zajištění dostatečného přísunu těchto minerálních prvků u krav je klíčové k zajištění toho, aby jejich telata mohla v případě potřeby zahájit imunitní odpověď. Je zvláště důležité, aby krávy měly v pozdní březosti dostatečné tělesné zásoby, aby mohly plodu tyto minerály dodávat. V pozdní fázi březosti se do jater plodu ukládají poměrně vysoké koncentrace těchto stopových prvků. Mléko je poměrně špatným zdrojem stopových prvků, proto bude tele na těchto zásobách závislé, dokud nezačne přijímat pevné krmivo. Jakmile tele začne přijímat pevnou potravu, bude minerální doplněk poskytovaný kravám rovněž zdrojem minerální výživy i pro tele.

Měď (Cu) 

Obsah Cu v píci obvykle nesplňuje potřeby a často existují další minerály, které narušují absorpci Cu jako je  molybden a síra, kteří vážou Cu a znepřístupňují ji zvířeti. To znamená, že pouze pohled na obsah Cu v píci vám nedá přesnou představu o množství dostupné Cu nebo o tom, kolik doplňkové Cu je potřeba. Je třeba se také podívat na obsah síry a molybdenu. Vzhledem k typickému obsahu síry v píci se potřebné množství mědi zvyšuje o 6 až 8 ppm na každý další ppm molybdenu nad 1 ppm.

Různé minerální zdroje mají různou dostupnost pro zvíře (biologická dostupnost). Obecně platí, že anorganické zdroje jsou nákladově nejefektivnějším způsobem zásobování hovězího dobytka minerály. Na trhu je dostupných několik anorganických forem Cu, včetně síranu měďnatého a oxidu měďnatého. Síran měďnatý je preferován před oxidem měďnatým, protože je považován za 100% dostupný pro zvíře, zatímco oxid měďnatý je biologicky dostupný pouze z 15%. Proto byste potřebovali téměř 7krát více Cu z oxidu měďnatého, abyste měli stejné množství Cu dostupné pro zvíře. Chlorid měďnatý je anorganický zdroj, který je vázán způsobem, který jej činí méně rozpustným v bachoru, a proto je méně pravděpodobné, že bude ovlivněn antagonisty. Organické zdroje Cu, jako je lysin nebo proteinát mědi, mohou být prospěšné, když je potřeba rychlá změna stavu. V těchto situacích může být užitečné poskytnout 50 % příslušného doplňkového minerálu z organického zdroje. 

 Zinek (Zn) 

Při spásání zelené pastviny obvykle postačí doplnění asi 50 % potřeby Zn. Obsah Zn v píci klesá se zralostí rostlin; proto při použití krmiva nízké kvality, jako je sláma nebo zimní krmné dávky, může být zapotřebí horní rozmezí koncentrace. Běžnými anorganickými zdroji Zn v minerálních doplňcích jsou síran zinečnatý, oxid zinečnatý, uhličitan zinečnatý. Organické zdroje Zn zahrnují methionin zinku, lysin zinku a proteinát zinku. Organické zdroje jsou obvykle považovány za biologicky dostupnější, ale obvykle jsou dražší.

Mangan (Mn) 

Obsah manganu v seně a na pastvě může obvykle zajistit 50 až 100 % potřeby krávy. Stejně jako u zinku může být nutné přidávat větší množství při krmení méně kvalitními krmivy. V těchto situacích je běžné navrhovat krmení 50 % potřeby. Kromě toho je důležité vzít v úvahu kontaminaci nečistot při zkrmování silážovaných krmiv, protože to může zvýšit obsah železa v krmivu. Během silážního procesu se železo v nečistotách přemění na dostupnou formu, kterou může dojnice vstřebat a bude soutěžit s Mn o absorpci. Nejlépe uděláte, když si siláž otestujete na železo. Je-li obsah železa 200 ppm nebo více, je zapotřebí dodávat vyšší množství Mn (50 až 100 % potřeby v závislosti na koncentracích železa). Telata narozená kravám s nedostatkem Mn mohou být malá a mohou se u nich vyvinout zvětšené klouby a/nebo mají klouby ochablé, což jim ztěžuje vstávání.

Selen (Se) 

Selen je obecně v píci dosti variabilní. Je dobré nechat si píci otestovat, abyste zjistili potřebné množství doplňkového selenu. Dostatek selenu v minerální směsi může pokrýt některé role vitaminu E, čímž se sníží potřeba doplňkového vitaminu E. Doplňky často obsahují Se ve formě seleničitanu sodného nebo kvasinek Se. Oba tyto zdroje jsou dobrými zdroji, i když kvasinky jsou často považovány za dvakrát dostupnější než seleničitan, což znamená, že ke vstřebání stejného množství je z kvasinek potřeba poloviční množství Se než seleničitanu. Rozpětí rozdílu mezi dostatečným množstvím selenu a toxicitou selenu je velmi úzké.  Většina komerčních doplňků je formulována tak, aby poskytovala více, než je požadavek. Použití více obohacených doplňků tedy může způsobit problém. Toxicita se objevila při současném užívání injekčních minerálů a více obohacených doplňků.

Jód (I) 

Krmiva mají obecně nedostatek jódu.  Nejběžnějšími zdroji jódu jsou jodičnan vápenatý nebo ethylendiamindihydrojodid (EDDI). Obě formy jsou pro zvíře vysoce dostupné. Mnoho komerčních směsí bude obsahovat jód, ale pro jistotu si musíte přečíst složení.

Kobalt (Co) 

Píce budou mít pravděpodobně nedostatek Co, zejména v písčitých půdách. Typické formy Co zahrnují síran kobaltnatý a uhličitan kobaltnatý; oba jsou relativně levné zahrnout do minerálního doplňku.

Železo (Fe)

Obsah železa v krmivech obvykle odpovídá nebo překračuje požadavky skotu. Suplementace je tedy zbytečná. V přebytku Fe interferuje s absorpcí Zn, Cu a Mn. Vzhledem k jeho negativním účinkům na vstřebávání dalších esenciálních minerálních látek se nedoporučuje přidávat Fe do minerálního doplňku pro skot. Mnoho vícedruhových komerčních směsí bude obsahovat síran nebo uhličitan železnatý. Tyto vícedruhové směsi se tedy nedoporučují pro masný skot. Oxid železitý se také někdy používá jako barvivo, ale není pro zvířata dostupný a nenarušuje vstřebávání jiných minerálů tolik jako jiné zdroje Fe uvedené výše.

Hořčík (Mg)

Potřeba hořčíku pro březí krávu je 0,12 % krmiva na bázi sušiny a s laktací vyskočí na 0,20 %. Obsah hořčíku v mlezivu je 3x větší než v mléce po zbytek laktace. Potřeba hořčíku je tedy největší kolem porodu.  Nejběžnějším zdrojem Mg je oxid hořečnatý, který může být velmi hořký.  Nedostatek sodíku může zvýšit riziko nedostatku Mg. Pokud používáte minerální směs dle vlastního výběru, nepodávejte sůl samostatně, protože by se snížila pravděpodobnost, že krávy směs zkonzumují.

Vápník (Ca)

Požadavky na vápník jsou často splněny u pícnin. Je však bezpodmínečně nutné udržovat poměr vápník-fosfor v krmné dávce alespoň 1:1. Pícniny mají více Ca než P, takže obvykle stačí zajistit, aby samotná minerální směs měla poměr 1:1. Při krmení obilím nebo vedlejším obilnými produkty však může být zapotřebí další suplementace.  Minerální doplňky typicky zahrnují Ca jako uhličitan vápenatý, vápenec nebo fosforečnan vápenatý.

Fosfor (P)

Fosfor je nejdražší minerální prvek na doplnění. Koncentrace a stravitelnost P v píci klesá se zvýšenou zralostí a zvětráváním. Pokud základní píce  obsahuje 0,10 % P, pak  6 lb vojtěškového sena by mělo dodat dostatek P, aby pokryly potřeby suchostojných krav. Jarní píce má vyšší koncentrace P a suplementace nemusí být nutná ani během rané laktace, kdy jsou potřeby největší.

Vitamin A

Nejčastějším příznakem nedostatku vitaminu A u paseného skotu je zvýšená nemocnost mladých telat a průjem. Dobytek pasoucí se na zelené trávě může uspokojit své potřeby vitaminu A a přebytek vitaminu A přítomného v jejich játrech uchovat, aby jej mohl využít, když ho je v krmné dávce nedostatek. Množství doplňkového vitaminu A potřebného mimo pastevní období tedy závisí na době strávené spásáním zelené píce. Obvykle se u krav pasoucích se na zelené pastvě po více než čtyři měsíce v roce doporučuje, aby při krmení senem a senáží byly doplněny 42 000 IU/den pro suchostojnou krávu nebo v případě laktace 59 000 IU/den což by bylo 168 000 IU/lb nebo 234 000 IU/lb ve 4 oz minerálu. Zvláštní pozornost by měla být věnována kravám, které nemají po významnou část roku přístup k čerstvé zelené píci, protože nebudou mít dostatečnou zásobu vitamínu A.