V dnešní moderní době si svět včetně České republiky víc a více uvědomují, že se rozloha orné půdy zmenšuje a populace zvětšuje. Tato nepřímá úměra je dost zásadním tématem v dnešní společnosti a věnuje se jí čím dál větší pozornost. Tato situace začala dost silně zvyšovat ceny zemědělské (orné půdy) a také jejich nájem či další ekonomické vlastnosti.

Výměra zemědělské půdy se každoročně snižuje o 6-8 tisíc hektarů

Od počátků 50. let 20. století výměra orné půdy stagnovala nebo mírně klesala či rostla na 3300 až 3400 tisíc ha. Tento dlouhodobý trend na území Československa vydržel skoro 30 let a k jeho změně došlo až na konci 70. let. V roce 1980 výměra orné půdy poprvé v historii klesla pod 3 300 tis. ha a dalo by se říct, že to byl takový malý dějinný okamžik, poněvadž nad zmíněnou hodnotu už se orná půda nikdy později nedostala. Dalších 10 let, tedy od 1980 do 1990 se stav zmenšoval a rok 1990 byl posledním, kdy setrvalo množství orné půdy na hranicí 3 200 tisíc hektarů.  V 21. století, tedy v novém tisíciletí (rok 2000) mělo status orné půdy 3 082,383 tisíc ha. Přelomovým milníkem byl rok 2012. V tomto roce se rozloha orné půdy dostala pod „magickou“ hranici 3 000 tisíc ha (3 000 000 ha). Od roku 2012 do současné doby se každým rokem výměra orné půdy sníží v průměru o 6–8 tisíc hektarů.

Zemědělské pozemky tvoří více než polovinu celkové rozlohy

V České republice tvoří zemědělské pozemky (zemědělský půdní fond) více jak polovinu celkové rozlohy. Další početnou částí výměry tvoří lesní pozemky, které jsou následovány ostatní plochou, vodní plochou a zastavěnou plochou a nádvořím. Hodnoty se v průběhu času různě mění a přelévají, což znamená, že zde je neustálý vývoj jednotlivých rozloh půdy (pozemků) a s tím spojené souvislosti (administrativa, ceny, ekonomika, zákony, opatření a podobně). Grafické vyobrazení potvrzuje, že největší zastoupení v České republice mají zemědělské pozemky.

Graf č.1:  Podíl zemědělských a nezemědělských pozemků v ČR k roku 2019

Zdroj: Zpracováno dle ročenky půdního fondu ČÚZK

Vývoj podílu výměry orné půdy v ČR na 1 obyvatele

Výměra zemědělských pozemků a orné půdy se neustále snižuje a má dlouhodobě klesající trend. Z tohoto důvodu a z mnoha dalších jiných se také přepočítává vývoj podílu rozlohy zemědělských pozemků a orné půdy na 1 obyvatele. Následující graf dokládá klesající tendenci podílu zemědělské a orné půdy na 1 obyvatele České republiky.

Graf č.2:  Vývoj podílu zemědělských pozemků a orné půdy na jednoho obyvatele

Zdroj: Zpracováno dle ročenky 2020 ČÚZK

Zemědělství se potýká s masivním úbytkem pracovních sil

S evolucí doby, a také zmíněným ubýváním zemědělské a orné půdy se mění stav zaměstnanosti v zemědělství. Už dávno jsou pryč doby, kdy v zemědělství pracovaly „celé vesnice“, jelikož tam byla velká zemědělská družstva. Doba jde dopředu a pokrok se projevuje ve všech odvětvích včetně zemědělství. Jak už bylo řečeno, snižování výměry orné půdy vede k zintenzivnění využívání menších ploch a u zaměstnanosti osob to platí téměř „dvojnásob“. Moderní technika a stroje musí nahradit množství manuální lidské práce, která zde byla v minulém století a kde se zaměstnanost v zemědělství pohybovala mezi půl milionem až milionem lidí. To vše ovlivňuje tuzemskou společnost, jelikož dnešní doba je dost založená na konzumerismu a spotřeba jídla je obecně vysoká. Tyto věci, včetně zvyšující se populace a nadměrného plýtvání s jídlem, mohou být nebezpečnou hrozbou do budoucna, a proto je důležité sledovat vývoj pracovních sil na trhu a s tím spjatou velikost orné půdy. V grafu lze vyčíst, že během posledních několika desítek let došlo k masivnímu úbytku pracovních sil v zemědělství.

Protože ubývá orné půdy včetně těch nejúrodnějších míst, společnost na tuto skutečnost musí určitými způsoby reagovat. Nejvíce se to odráží v zemědělství, neboť to produkuje potraviny a krmiva, která jsou nenahraditelná pro českou populaci a zvířata. Vzhledem k tomuto faktu se zemědělství musí pořád zlepšovat a výroba musí být více intenzivnější a dokonalejší.

Autor: Ing. Ondřej Vacek, Ing. Marcela Otrubová

zdroj: VACEK, Ondřej, Půda jako výrobní faktor a předmět prodeje, Praha, 2020. Diplomová práce. Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra ekonomických teorií, 2020-11-15

foto: pixabay.com

 

Související články:

Ceny zemědělské půdy rostly v roce 2018 nejpomaleji za posledních 14 let

 

 

Tržní cena zemědělské půdy se ztrojnásobila