Před nedávnem proběhla médii zpráva o chystané novele vodního zákona, která by v krajní nouzi umožňovala zástupcům obce vstoupit na soukromý pozemek majitelů studní,  rybníků a vodních nádrží a vzít si z ní vodu. Nespolupráce by byla postihována pokutou až dvě stě tisíci korun pro občany  a půl milionu pro firmy. Tato zpráva vyvolala obavy především mezi chovateli zvířat, kteří mají vodu ze studně určenou k jejich napájení.

Plánovaná novela vodního zákona je reakcí na extrémní teploty, které jsou nejvyšší za posledních 50 let. Jejím cílem je nastavení operativního řízení zvládání sucha s možností vyhlásit stav nedostatku vody, při kterém bude rozhodovat komise. A právě v tomto případě by si dle uvedené zprávy obec mohla brát vodu od majitelů studní.

 

Jaký je opravdový výklad chystané novely?

Návrhy novely tzv. vodního zákona, který připravuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, v žádném případě s podobnými postupy a přístupy nepočítá.

Pracovní znění navrhuje vytvoření komisí v jednotlivých krajích, které mohou vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a uplatnit tak určitá omezení  pro užívání vody, zejména zalévání, napouštění bazénů a mytí vozidel – tedy užívání, které nemůže významně ovlivňovat kvalitu života obyvatel.

Majitelé soukromých studní mohou být omezeni maximálně ve využívání pitné vody pro účely zalévání, napouštění bazénů atd.

Nicméně každý bude povinen poskytnout informace, které mohou mít vliv na zvládání nedostatku vody – např. technické kapacity vodohospodářských zařízení. Vstup vodoprávního orgánu nebo zástupců komise pro sucho na soukromý pozemek je umožněn až po vyhlášení nedostatku vody, a to zejména kvůli kontrole dodržování zmíněných omezujících opatření, mezi které určitě nepatří neposkytnutí vody ze soukromých subjektů jiným subjektům.

Marcela Otrubová

Tisková zpráva byla převzata ze stránek Ministerstva zemědělství, dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/reakce-na-nepresnosti-v-mediich/majitelum-studni-jejich-vodu-stat.html

foto: hbc333.com