Trávení je enzymatické štěpení přijatých živin krmiva na základní stavební jednotky, jimiž jsou aminokyseliny, monosacharidy a mastné kyseliny. Vstřebáváním neboli resorpcí rozumíme prostup těchto jednotek sliznicí tenkého střeva do krevního nebo lymfatického oběhu.

Trávení je uskutečňováno pomocí enzymů, které pochází ze slin, žaludku, tenkého střeva a především ze slinivky břišní (pankreas).

Sliny

  • α-amyláza (ptyalin) je enzym štěpící škroby, který je aktivní pouze u některých druhů (prase, člověk)

Žaludek

  • pepsinogen, který se působením kyseliny chlorovodíkové, přítomné v žaludku, mění na aktivní formu pepsin, který štěpí bílkoviny
  • žaludeční lipázy štěpí tuky

Pankreas

  • trypsinogen, který se působením střevní enterokinázy mění v aktivní trypsin, který pak aktivuje chymotrypsinogen, proelastázu, prokarboxypeptidázu a profosfolipázu, které štěpí bílkoviny
  • pankreatická α-amyláza štěpící škrob
  • lipáza je enzym, který štěpí tuky

Tenké střevo

  • sacharáza, maltáza, laktáza, izomaltáza jsou enzymy štěpící sacharidy
  • dipeptidázy, aminopeptidázy jsou enzymy, které štěpí peptidy

Vstřebávání probíhá v tenkém střevě, kde základní resorpční jednotkou jsou klky, které jsou pokryty vrstvou cylindrických buněk a obsahují síť kapilár a lymfatickou cévu. Volné kraje cylindrických buněk klků jsou rozděleny na mikroklky tvořící takzvaný kartáčový lem, který umožňuje až 600 násobné zvětšení resorpčního povrchu střev.