Aby bylo možné přinést nové poznatky do praxe, je většinou zapotřebí jejich ověření v experimentálních podmínkách. Často se využívá některých systému a technologií, pomocí kterých lze získávat data, která jsou v podmínkách komerčních chovu bud velmi špatně nebo nejsou vůbec dostupné. Hlavní překážkou bývají velké pořizovací náklady stejně jako složitý a náročný postup při jejich získávání.

Jako velmi dobré se osvědčili zejména pro účely výzkumu v oblasti výživy skotu následující techniky a technologie:

1) Sledování vnitřního prostředí

S chovem zvířat koncentrovaných v prostorách nebo objektech k tomu určených je nutné sledovat kvalitu vnitřního prostředí. Je nutné se co nejvíce přizpůsobit fyziologickým potřebám zvířat stejně jako nárokům ošetřujícího personálu. Proto je nutné kromě teploty vzduchu, vlhkosti a intenzitě osvětlení sledovat i koncentrace některých plynu, především sirovodíku a čpavku, dále oxidu uhličitého a koncentraci prachových částic.

Foto č. 1 Průnik světla ve stáji

net15

Foto č. 2 Průnik světla ve stáji, dostatečně vysoké stropy a výměna vzduchu, nikoliv průvan, jsou základem dobré stáje

014

2) Sledování hmotnosti

Pravidelné záznamy hmotnosti zvířat jsou považovány za jeden ze základních údajů společně s měřením některých tělesných rozměru. Změna hmotnosti nám prozradí mnohé o prospívání zvířat. Ať už se jedná o sledování hmotnosti u zvířat ve výkrmu (zjišťování přírůstku), tak se muže jednat o změnu (pokles) hmotnosti u krav po otelení nebo u zvířat se zdravotními problémy. Pravidelným monitoringem, lze odhalit radu problému, nebo určit jaký pokles hmotnosti je přirozený, nebo ještě přijatelný s ohledem na zdraví a prosperitu zvířat.

Foto č. 3 U prasat je sledování váhy a denního přírůstku velmi důležité

Zdroj foto č. 3: Ing. Michaela Znamínková

 

3) Tenzometrické žlaby

Pomocí tenzometrického žlabu lze zjistit přesnou hmotnost přijatého krmiva určitým zvířetem. Tyto žlaby pracují na principu identifikace zvířete pomocí respondéru a následné zvážení krmiva před zpřístupnění žlabu zvířeti a zvážení krmiva po odchodu zvířete. Rozdíl mezi těmito váženími pak udává množství přijatého krmiva. Takto získaná data lze pak využít pro výpočet celkového příjmu krmiva za den, přepočet na množství přijatého množství krmiva na kilogram přírůstku apod. Další výhodou je možnost povolit určité skupině zvířat přístup, jen do některého žlabu a jiné skupině do žlabu ostatních. Takto lze například porovnávat vliv rozdílných krmných dávek. Pro případ, že chceme sledovat příjem krmiva v individuálních porodních boxech, lze využit mobilní žlab se zabudovanou váhou.

4) Napáječky

Sledování množství přijaté vody o různých teplotách a kvalitě lze taktéž sledovat pomocí speciálních napáječek, které mohou pracovat na podobném principu jako tenzometrické žlaby. Tudíž lze sledovat příjem vody u jednotlivých zvířat.

5) Bachorové a slezové píštěly

Pro exaktní výživářské pokusy lze využít zvířat s bachorovými, případně slezovými píštělemi. Takto v operované píštěly nikterak neomezují ani neznepříjemňují život zvířat. Tato technologie dovoluje velmi pohodlně odebírat vzorky bachorové tekutiny stejně jako šťávy vlastního žaludku (slezu). Rozbory takto odebraných šťáv se dále využívají při získávání nových poznatku o stravitelnosti různých preparátu, druhu objemných krmiv apod.

Foto. č. 4 Bachorový píštěl

zavedení píštělu

Zdroj foto č. 4: studenti SZeŠ PDY

Text: redakce