Charakteristika plemene

Anglické polojemnovlnné černohlavé masné plemeno s krátkou vlnou. Bylo vyšlechtěno v 19. století z původních ovcí plemene norfolk, které se křížily s berany plemene south down. Uznáno bylo v roce 1810, plemenná kniha založena v roce 1887. Je většího tělesného rámce s hlubokým hrudníkem, na středně dlouhých, dobře osvalených končetinách. Hlava, nohy a paznehty jsou černé, vlna bílá nebo mírně nažloutlá, rouno polouzavřené s ojedinělým výskytem černých vlnovlasů, sortiment B-C (29–35 mm). Hlava je černá a mírně klabonosá, zejména u beranů. Obě pohlaví bezrohá. Mateřské vlastnosti a mléčnost bahnic je dobrá. Ovce i berani se vyznačují dlouhověkostí, pevnou konstitucí a dobrým zdravím. Plemeno je vhodné i do drsnějších klimatických podmínek podhorských oblastí. Pro své dobré užitkové vlastnosti se hodí k užitkovému křížení téměř se všemi plemeny. Vývinem a růstem se řadí mezi poloraná plemena. Jehnice lze zapouštět při dobrém odchovu v 8–10 měsících věku při hmotnosti 50–55 kg. Živá hmotnost bahnic je 75–85 kg, beranů 100–130 kg, výška v kohoutku 70 cm, v kříži 68 cm, délka těla 100 cm, obvod hrudníku 130 cm. Plemeno je celosvětově rozšířeno, vyskytují se různé typy s rozdílným tělesným rámcem i zbarvením (anglický, americký, australský apod.). Berani anglického typu mají kohoutkovou výšku 70–80 cm, amerického 100–110 cm, jsou delší a váží až 180 kg, bahnice až 140 kg. Plemeno je určeno zejména pro využití v otcovské pozici při užitkovém křížení.

Chovný cíl

Chovným cílem plemene je zabezpečit produkci jehňat s vysokou jatečnou hodnotou a plnit funkci intenzifikačního prvku v pastevních systémech chovu. Jehňata po beranech tohoto plemene lépe dokážou využít sezónní nabídku kvalitního travního porostu a zvýšenou mléčnost matek v tomto období pro vlastní kvantitativní a kvalitativní růst. Selekční tlak je položen především na vlastní růstovou schopnost jehňat, jejich zmasilost a protučnělost..

Plodnost na obahněnou v % Odchov do 14 dnů v % Živá hmotnost v kg jehňat ve 100 dnech Věk v měsících pro zařazení do plemenitby Živá hmotnost v kg pro zařazení do plemenitby
Beránci Jehničky Berani  Jehnice Berani  Jehnice
180 170 50 45 7-8 7-8 60 50

 

Zdroj: Šlechtitelský program plemene Suffolk (SF)

Foto: Archiv SCHOK z.s.