Český statistický úřad, který sčítá stavy hospodářských zvířat, uveřejnil poslední aktuální čísla pro rok 2017. Na webu Českého statistického úřadu naleznete stavy od roku 1921 až po rok 2017, pro lepší přehlednost jsme pro Vás vybrali pouze určité roky a to 1986, 1993, 1996, 2004, 2006, 2015, 2016 a 2017.

Pakliže byste se chtěli zajímat opravdu do hloubky historie, zde je odkaz pro stavy hospodářských zvířat od roku 1921 až po rok 2015.

Tab. č 1 Stavy hospodářských zvířat (ks)

bez-nazvu

Zdroj: Český statistický úřad, upraveno autorem

Z tabulky lze vyčíst, že od roku 1986 klesly stavy zvířat u všech druhů. Razantní pokles byl zaznamenám v chovu prasat a v chovu ovcí, kde stav klesl v roce 2004 až na 115 852 kusů. Poklesy zvířat mohou být zapříčiněny různými vlivy, mezi hlavní řadíme změny legislativu ČR a nařízení EU, změny výkupních cen, ale i cenu nákladů (krmivo, veterinární ošetření atd.), zvyšování užitkovosti zvířat, přestavby zastaralých ustájení a dojících zařízení, změny trendů v chovu zvířat.

Rok 2016 si je pozitivní z pohledu chovu skotu a chovu drůbeže. V kategorii v chovu skotu byl zaznamenán mírný nárůst – cca 2500 zvířat. Počty v chovu drůbeže byly navýšeny o cca 2 700 000 ks.

V roce 2017 byl zaznamenán nárůst opět v kategorii SKOT, DRŮBEŽ a KOZY. Mírný pokles zaznamenala kategorie OVCE.

Poměrně velký pokles zaznamenala opět kategorie PRASAT.


Níže v článku přikládáme podrobně rozepsané jednotlivé kategorie za rok 2017.


STAVY SKOTU – 1 421 242 ks

 • telata: 239 831 ks
 • mladý hovězí dobytek: 183 719 ks
 • býci
  • od 1 do 2 let: 113 615 ks
  • nad 2 roky
   • plemenní: 7 129 ks
   • ostatní: 12 337 ks
 • jalovice: 278 714 ks
 • krávy celkem: 585 897 ks
  • zapuštěné: 393 595 ks
  • z toho masné: 216 095 ks

3y5a6302


STAVY PRASAT – 1 490 775 ks

 • selata: 426 011 ks
 • prasničky: 43 374 ks
 • prasnice: 91 114 ks
 • plemenní kanci: 1 988 ks
 • ostatní prasata: 928 288 ks
  • mladá prasata (20-49 kg): 368 674 ks
  • prasata na výkrm (50 a více kg): 559 617 ks

prase


STAVY OVCÍ – 217 141 ks

 • jehnice: 23 309 ks
 • bahnice: 130 320 ks
 • plemenní berani: 5 421 ks
 • ostatní ovce bez ohledu na věk: 58 091 ks

dsc_0097


STAVY KOZ – 28 174 ks

 • kozy: 17 365 ks
 • ostatní kozy bez ohledu na věk: 10 809 ks

foto-2


STAVY DRŮBEŽE – 21 494 374 ks

 • slepice: 6 835 746 ks
 • kohouti: 260 557 ks
 • kuřata na chov: 2 552 215 ks
 • kuřata na výkrm: 13 490 591 ls
 • krůty: 339 720 ks
 • kachny: 549 652 ks
 • husy: 18 081 ks

img_0467


STAVY KRÁLÍCI – 43 732 ks (rok 2016)

 • chovní samice králíků: 7 817 ks
 • ostatní králíci: 35 917 ks

dsc_0040


VČELSTVA 

 • kmenová včelstva: 638 000 ks
 • výroba medu: 9 365 t/rok
 • výroba vosku: 301 t/rok


KONĚ – 34 548 ks

 • hříbata: 4 248 ks
 • koně nad 3 roky: 30 300 ks
  • hřebci: 2 099 ks
  • klisny: 17 332 ks
  • valaši: 10 869 ks

Krásu koní jste nemohli přehlédnout.


STAVY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ v ROCE 2016

Skot celkem: 246 051 ks

 • z toho dojnice: 7 297 ks

Prasata celkem: 2 397 ks

Ovce celkem: 96 034 ks

Kozy celkem: 7 973 ks

Drůbež celkem: 19 2221 ks


Lucie Rysová
Zdroje:
Český statistický úřád, sekce Zemědělství, Stavy hospodářských zvířat, dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142015>
Strukturální řešení v zemědělství 2016: <https://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-setreni-v-zemedelstvi-2016>
České zemědělství očima statistiky 1918-2017, dostupné z <https://www.czso.cz/documents/10180/78834602/27021918.pdf/df8812aa-f530-4f43-83f7-7d56566ec3e3?version=1.0>