Stalosan F je založen na vysokém obsahu účinných látek, čímž se liší od většiny ostatních posypů, které mají nízké procento účinných látek a velké množství neaktivních nosičů. Tyto posypy jsou obvykle založeny na vápenci, který nemá žádné biocidní účinky a má příliš vysokou hodnotu pH. Vysoké pH zvyšuje koncentraci volného čpavku, který snižuje odolnost pokožky zvířat.

Vysoké pH dezinfekčních posypů neškodí jen bakteriím

 

 

Nová srovnávací studie pro produkty Stalosan a produkt na bázi čistého vápence ukazuje významný rozdíl ve schopnosti vázat vodu a amoniak. Do každé sklenice bylo přidáno 50g produktu a 200ml vody. Následně byly do sklenic přidány různé koncentrace amoniaku a nad hladinou bylo měřeno jeho uvolňování.

Kapacita vázání vody byla pozorována pro nejvyšší přidanou koncentraci amoniaku. Výsledky dopadly takto: zleva – produkt s mletým vápencem -50%, Stalosan Dry 165%, Stalosan Basic 260%, Stalosan F – 370%)

 

Použití Stalosanu F u prasat

Stalosan F hraje důležitou roli v systému biologické bezpečnosti farmy, poskytuje ochranu zvířat před chorobami během celého produkčního cyklu, snižuje infekce a zvyšuje celkový zdravotní stav a ziskovost stáda.

Praktické testy prokázaly tyto pozitivní účinky:

Selata 
Odstávčata
Rostoucí prasata a výkrm
 • prevence nemocí s významným dopadem na produkční výsledky
 • Úmrtnost se sníží až o 10 %
 • Více než 50% snížení nákladů na léky
 • 250 g hmotnosti navíc při odstavu
 • + ½ selete/prasnice/vrh = + 1,2 selete/prasnice/rok

 

 

 • Výskyt průjmu se snižuje až o 50 %
 • Více než 60% snížení nákladů na léčiva
 • aplikace během kritických období – vytváření nových skupin, změna krmiva atd.
 • snížení tlaku patogenů a nemocnosti
 • Snížení stresu
 • Jednotnost

 

 

Doporučené aplikační dávkování Stalosan F u prasat

Preventivní aplikace  50 g/m  – jednou týdně
Pro kontrolu nemocí  50 g/m  – 2 až 3krát týdně

 

Stalosan F  je účinnější proti PRRSv než glutaraldehyd

PRRSv je považován za jeden z hlavních problémů, kterému chovy prasat čelí. Nová univerzitní studie prokazuje vysokou úroveň dezinfekčního účinku proti PRRSv, téměř 100 %. Dochází k závěru, že za normálních podmínek ustájení nabízí Stalosan F značné výhody jako dezinfekční prostředek rovněž v desinfekčních rohožích.

Použití Stalosanu F u jednotlivých druhů drůbeže

Stalosan F je práškový biocid, který zajišťuje trvalé potlačení patogenů v chovech drůbeže. Má prokázanou účinnost proti bakteriím jako jsou E.colli, Salmonella, Stahpylococcus, virům ptačí chřipky, viru newcastleské choroby, oocytům kokcidíí a larvám much. Obsahuje aktivní složky, které ničí patogeny a zlepšují hygienické standardy. Stalosan F není korozivní pro zařízení a lze jej bezpečně aplikovat v přítomnosti zvířat. Snižuje pH podestýlky a inhibuje tak růst bakterií, které produkují amoniak jako vedlejší produkt metabolismu a velmi dobře absorbuje vlhkost.

Brojleři 
Nosnice 
Krůty
 

 • nižší úhyn a zlepšení zdravotního stavu hejna
 • zlepšení přírůstků hmotnosti a celkové konečné hmotnosti (některé studie uvádějí až 5% nárůst hmotnosti na konci výkrmu)
 • lepší uniformita hejna brojlerů

 

 

 • snižuje tvorbu amoniaku a emisí do ovzduší
 • zlepšuje podmínky prostředí
 • zajišťuje nižší tlak patogenů a následně pak méně patogenů na vejcích
 • zlepšuje podmínky prostředí a snižuje výskyt některých specifických onemocnění, např.Gangrenózní dermatitida
 • přispívá k lepší kvalitě steliva po celou dobu růstu

 

Doporučené aplikační dávky Stalosan F

 • První ošetření: Stalosan na podlahu/podestýlku/klece/voliéry, před umístěním kuřat/ptáků
 • Opakování: 3-5 dní před kritickými obdobími:
  • změny krmiva
  • stresové situace

 

 Použití Stalosanu F u skotu

Stalosan F je prokazatelně účinný proti mnoha problémům, jak těm, které způsobují bakterie, tak těm, které způsobují někteří parazité, např. mastitida, vysoký počet somatických buněk a průjem.

Aplikace Stalosanu F do teletníků a budek

Aplikujte 100 g/m 2   jednou týdně, pokud možno rovnoměrně na povrch podestýlky. Při výskytu průjmu, aplikujte Stalosan F denně ke snížení rizika infekce.

Aplikace Stalosanu F na hluboké podestýlce

Aplikujte denně 50-100 g/m 2 co nejrovnoměrněji v oblasti vemene. Nerovnoměrné rozprostření Stalosanu F sníží jeho účinek . U krav na hluboké podestýlce aplikujte Stalosan F na podestýlku v dávkách odpovídajících cca 100 g/m 2 denně nebo tak často, jak je to možné.

Jedna aplikace týdně: 52 týdnů x 50 g = 2600 g = 2,6 kg za rok.

Dvě aplikace týdně: 52 týdnů x 100 g = 5200 g = 5,2 kg za rok.

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787