Velká koncentrace zvířat ve stáji přirozeně vytváří zvýšené patogenní hladiny bakterií, vysoké hladiny obsahu amoniaku v ovzduší a následně pak nezdravě vysoké hladiny pH. A právě hodnota pH ve stáji má vliv na to, jak moc se tam bude dařit bakteriím a patogenům.

Dezinfekční posypy s vysoce alkalickým pH 12,4 jsou schopné eliminovat většinu patogenních bakterií. Antibakteriální účinek je způsoben žíravým účinkem, který vede k rozpadu buněčné membrány. Žíravý účinek ale nekončí pouze u bakterií, ale rovněž působí negativně na povrch kůže. Výsledkem tohoto leptavého účinku může být poškozený povrch pokožky a její snížený obranný systém. Proto nelze používat alkalické desinfekční posypy s vysokým pH v místech, kde zvířata leží.

V místech odpočinku zvířat lze velmi úspěšně používat hygienické posypy s pH méně než 4. Většina patogenních bakterií může žít a přežít při pH mezi 4 a 12, takže pokud je pH v prostředí sníženo pod 4 nebo zvýšeno nad 12, lze vytvořit antibakteriální účinek. Protože kůže sama o sobě má přirozeně nízké pH, není na nízké pH citlivá. Ve skutečnosti pokožka zvířat snese pH až 2, než dojde k podráždění. Existuje tedy antibakteriální okno mezi pH 2 a 4, kdy se bakteriím nedaří, ale nedochází k poškození pokožky. Nízké pH zároveň podporuje pokožku a tvorbu kožního mazu a zvýší tak odolnost vůči bakteriím a amoniaku. A protože jsou dezinfekční posypy s pH pod 4 kyselé, jsou schopné neutralizovat alkalické produkty jako je amoniak.

Pokožka zvířat má pH blízké přirozenému prostředí zvířat a přírodní podestýlce, ale daleko k vysokému pH ve stáji. To je jeden z důvodů, proč se u ustájených zvířat vyskytuje více infekcí a onemocnění.

Proč používat hygienické posypy?

Snížení rizika infekce

Lepší růst a zdravotní stav

Lepší výsledky

Vyšší příjem

Hygienický posyp BASIC

BASIC je tvořen směsí anorganické sloučeniny s vysokou sorpční schopností a účinné dlouho přetrvávající dezinfekční složky. Je využitelný v ustájení skotu, prasat, ovcí a koz. Za normálních okolností použijte 50 g – 100g na m² (první tři dny). Dále 1-2 krát týdně dle potřeby.

omezuje podmínky růstu mikroorganismů
omezuje možnost výskytu parazitů
snižuje problémy s paznehty, vemeny a srstí
omezuje uvolňování amoniaku
zlepšuje zdraví a komfort zvířat

 

 

STALOSAN F

Stalosan F je hygienický posyp, zvláště s úspěchem použitelný tam, kde je hluboká podestýlka, ve které se množí patogeny. Má jak dezinfekční, tak i vysoušecí účinky. Kombinací těchto vlastností pak omezuje množení bakterií. Další jeho výhodou je, že je mírně kyselý a reakcí se zásaditou podestýlkou vytváří přirozené prostředí pro kůži mléčné žlázy, když kráva leží (pH kůže je mírně kyselé, což je také součást přirozené bariéry proto patogenům). Stalosan F je prokazatelně účinný proti mnoha problémům způsobených jak bakteriemi, tak parazity. Svojí roli hraje při prevenci mastitid, vysokému počtu somatických buněk a průjmu.

        Působení:

Účinek proti Aspergilosám, Mucor, Fusariím a ostatním plísním.
Likviduje E.coli a koliformní bakterie a řadu dalších patogenních bakterií.
Snižuje obsah čpavku, sirovodíku a vlhkosti ve stáji.
Stalosan F se uplatňuje u mláďat všech druhů hospodářských zvířat zejména u selat a telat. U dojnic při prevenci mastitid.

 

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787