Maso je nedílnou součástí našeho jídelníčku. Spotřeba masa je úzce provázána s počtem kusů hospodářských zvířat a s ekonomikou v živočišné výrobě, např. v chovu dojnic tvoří jatečná zvířata 10 % z celkových příjmů.

Jendotlivé roky spotřeby zde naleznete rozepsané. Nejnovější údáje pro rok 2015 jsou umístěny na konci článku.

Spotřeba masa v České republice se pohybuje okolo 75-78 kg na jednoho obyvatele za rok, včetně ryb. Vývoj spotřeby masa můžeme pozorovat v tabulce, kde je znázorněna spotřeba v roce 1936, 1950, 1970, 1990, 2000 a 2011. Co se týče druhu masa, své prvenství si v roce 2011 obhájilo maso vepřové s 42,1 kg na jednoho obyvatele za rok, což je 53,56 % z celkové spotřeby masa, za vepřovým masem následuje maso drůbeží s 24,5 kg na jednoho obyvatele za rok (31,17 %). Na třetí příčce se umístilo maso hovězí se spotřebou 9,1 kg na jednoho obyvatele za rok, což s porovnáním s masem vepřovým velmi málo.

Tab. č. 1 Vývoj celkové spotřeby masa v ČR (kg) na jednoho obyvatele za rok

Zdroj: <http://eagri.cz/public/web/file/285671/Veprove_maso_2013_SVZ.pdf>

Se sběrem dat pro spotřebu masa je to komplikované, jelikož Evropská unie, zatím nemá žádné harmonizované údaje o spotřebě potravin.

Nejčastěji se spotřeba masa udává v celkové hodnotě od kosti, která zahrnuje spotřebu vepřového, hovězího, telecího, drůbežího, skopového, kozího, koňského, zvěřinu a králičí maso.

Graf. č 1 Spotřeba masa v hodnotě od kosti (kg) na jednoho obyvatele za rok

Zdroj: <http://www.statistikaamy.cz/2014/01/jsme-to-co-jime/>

Pakliže porovnáme hodnoty spotřeby masa z roku 2011 (z tabulky) a hodnoty z roku 2012 (z grafu), můžeme si všimnout, že spotřeba vepřového a hovězího masa opět klesla. U hovězího masa se dostáváme již na 8,2 kg. Takto nízká konzumace může být zapříčiněna cenou, dovozem a vývozem, životním stylem, neznalostí přípravy a obava spotřebitelů ze zdravotních rizik (vysoké množství tuku, obezita a množství cholesterolu), která je doplněna veřejnou nevědomostí.

Spotřeba masa v roce 2014 (dle ÚZEI)

První příčku ve spotřebě masa si opět udrželo vepřové se 40,7 kg/osobu/rok. Následovala drůbeží se 24,9 kg/osobu/rok a třetí místo obsadilo hovězí se 7,9 kg/osoba/rok. Opomenout nesmíme ani telecí s 0,1 kg/osoba/rok a ostatní maso s 2,3 kg/osoba/rok.

Aktuálně rok 2015 – dle ČSÚ

Prvenství i v roce 2015 obhájilo vepřové maso se spotřebou 42,9 kg/osobu/rok.

Druhé místo patří stále drůbežímu se spotřebou 26 kg/osobu/rok.

Původně se odhadovalo, že spotřeba hovězího poklesne. Naštěstí se prognózy nepotvrdily a spotřeba hovězího masa vzrostla o 0,3 kg/osobu/rok. Celkově se spotřebovalo 8,2 kg/osobu/rok.


Věděli jste, že..?

-> Celková spotřeba masa ve světě je 42 kg na osobu a největšími konzumenti masa jsou pak obyvatelé Nového Zélandu a USA, kteří pak zkonzumují až přes 120 kg masa na osobu za rok?

-> V rámci podpory českého hovězího existuje portál Milujuhovezi.cz? Více v odkazu pod článkem. 🙂

Lucie Rysová
Foto: Ing. Michaela Znamínková

Zdroje:
„Jsme to, co jíme“. (2014) Statistika a My, mesíčník Českého statistického úřadu (ČR) dostupné z <http://www.statistikaamy.cz/2014/01/jsme-to-co-jime/>
Ing. Jiří Hojer a kolektiv autorů, 2013. Situační a výhledová zpráva vepřové maso, Praha: Ministerstvo zemědělství. 84 s, ISBN 978-80-7434-113-7, ISSN 1211-7692, dostupné z <http://eagri.cz/public/web/file/285671/Veprove_maso_2013_SVZ.pdf>
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2015 – Zelená zpráva, dostupné z: <http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/zzza2015vlada.pdf>