V červenci se výkupní cena za mléko dočkala nepatrného růstu po šestiměsíčním poklesu. Oproti  odhadu, který předpokládal červencovou cenu 8,17 Kč/l je aktuální cena 8,19 Kč\l. Ceny placené v jednotlivých krajích se pohybovaly od 7,55 Kč/l do 10,32 Kč/l. Nejnižší průměrná cena byla vyplácena v Moravskoslezském kraji a to 8 Kč/l a nejvyšší pak v kraji Plzeňském – 8,43 Kč/l.

Tab.č.1 Vývoj výkupních cen mléka

leden únor březen duben květen červen červenec
výkupní cena mléka 9,02 8,79 8,57 8,35 8,21 8,15 8,17

 

V červenci mlékárny nakoupily 220 116 tis. litrů mléka o tučnosti 3,73% a  průměrným obsahem bílkovin 3,36%.  Nákup mléka v tomto měsíci byl v porovnání s průměrným měsíčním nákupem ve druhém čtvrtletí nadprůměrný. Průměrný měsíční nákup ve druhém čtvrtletí činil 218 554,3 tis. litrů. S porovnáním s nákupem červnovým byl červencový nákup o 3% vyšší, tj. o 6 354 tis. litrů. Jak je patrné v následujícím grafu, letošní nákup mléka mlékárnami převyšuje nákupy uskutečněné ve stejné měsíce v minulém roce. V dalším grafu jsou zachyceny sezónní změny v obsahu tuku a bílkovin v mléce, které kopírují cenu mléka.

 

Graf č.1 : Vývoj nákupu mléka mlékárnami v jednotlivých měsících (v tis. l)

graf-nakup-mleka-mlekarnami

Graf č.2: Vývoj obsahu tuku a bílkovin v mléce během roku

obsah-tuku-a-bilkovin

Vývoj ceny másla

V červenci se výroba másla zvýšila na 1 725 tun což je nárůst o 23%. V meziročním srovnáním s červencem 2017 se výroba zvýšila o 4,1%, tj. o 68,2 tun. V porovnání s průměrnou měsíční výrobou je  červencová výroba nadprůměrná. I prodej másla ve spotřebitelském balení se zvýšil a bohužel rovněž i cena másla v tomto balení. Mlékárny v červenci prodaly 1 301,99 tun másla, což je o 186,53 tun více než v červnu, ale i o 186,63 tun méně než v červenci 2017. Již zmiňovaná cena se zvýšila na 1577,92 Kč/kg. V srpnu byl již zaznamenán menší pokles na 157,27Kč/kg a srpnová cena za minulý rok byla o 11,65Kč/kg nižší, tj. o 8%.

 

Graf č.3: Vývoj výkupních cen másla ve spotřebitelském balení 250g (Kč/kg)

vykupni-cena-masla

Výkupní ceny mléka v EU

Průměrná červencová výkupní cena mléka v zemích EU se  zvýšila o 2% oproti červnové na 33,50 euro/100kg. Při porovnání výkupních cen jednotlivých členských států se ceny nezvyšují pouze v Belgii, Španělsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku a Finsku a od začátku roku mají klesající tendenci. Podle vyhodnocených dat z EU je mezi těmito státy i Česká republika, i když dle dat, které zpracovává SZIF  je již zaznamenáno mírné zvýšení. Podle odhadů EU na měsíc srpen je očekáváno zvýšení výkupních cen mléka i u výše zmíněných států.

 

Marcela Otrubová

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/594355/Komoditni_karta_Mleko_srpen_2018.pdf

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F04%2F1536586099146.pdf

foto: Linda Geddes