Charateristika plemene

Polojemnodlouhovlnné anglické plemeno s kombinovanou vlnařsko–masnou užitkovostí vyšlechtěné v hrabství Kent křížením místních ovcí s plemenem leicester. Plemenná kniha byla založena v roce 1897. Je středního až většího tělesného rámce, s dobře vyvinutou hrudí a pevnou kostrou. Hlava je krátká, široká a bezrohá, hřbet široký a rovný, mulec a paznehty tmavé.  Vlna je bílá, lesklá, sortiment BC-CD (29–35 µm), rouno polouzavřené. Přípustný je i tmavý barevný ráz. Ovce jsou přizpůsobivé, snadno se aklimatizují a dobře snášejí vlhké klimatické podmínky. Jsou odolné proti nakažlivé hnilobě paznehtů, červivosti plic a trávicího ústrojí, Dají se s úspěchem chovat jak v nížinných, tak podhorských a mírnějších horských oblastech. Dobře snáší chlad. Pro plemeno je typická sezónní říje s bahněním od pozdní zimy po pozdní jaro. Jehňata jsou velmi životaschopná, se schopností rychle obnovovat tělesnou teplotu při promoknutí. Jarní bahnění je obvyklé venku. Berani jsou málo agresivní, což umožňuje jejich pobyt v průběhu zimování i bahnění se stádem. U ovcí se nevyskytuje poporodní agresivita vůči jehňatům, afinita k jehňatům je většinou vynikající. Plemeno se vyznačuje velmi dobrými pastevními vlastnostmi, vyhovuje mu oplůtkový i jiný způsob pastvy včetně celoročních pastevních systémů chovu. Je vhodné k venkovnímu celoročnímu pastevnímu chovu, bez budov. Uzavření v omezeném prostoru není vhodné. Příkrm zrnem nebo jiným než objemným krmivem není třeba a nedoporučuje se. Dokáže zužitkovat téměř veškerou vyprodukovanou statkovou píci. Mateřské vlastnosti a mléčná užitkovost jsou dobré, proto je využíváno převážně do mateřské pozice. Plemenní berani jsou před bonitací odchováváni výhradně na pastvinách bez příkrmu. Plemeno je rané, jehnice lze při dobrém odchovu zapouštět již v 7- 8 měsících věku při hmotnosti 45 kg. Živá hmotnost bahnic je až 100 kg, beranů 110–130 kg. Plemeno se podílelo na vzniku řady plemen na celém světě. Na Novém Zélandě má největší zastoupení z chovaných ovcí.

Chovný cíl

Plodnost na obahněnou v % Odchov do 14 dnů v % Živá hmotnost v kg jehňat ve 100 dnech Věk v měsících pro zařazení do plemenitby Živá hmotnost v kg pro zařazení do plemenitby
Beránci Jehničky Berani  Jehnice Berani  Jehnice
7-8 7-8

 

Zdroj: Šlechtitelský program plemene Romney (K)

Foto: Archiv SCHOK z.s.