Pohlavní dospělost

Vlastní management reprodukce ve stádě může teoreticky začít, když jsou zvířata pohlavně dospělá (dosáhnou puberty). Před dosažením pohlavní dospělosti je proto nutné včasné oddělení dospívajících jalovic a býčků.

Pohlavní dospělost je definována jako věk, ve kterém zvířata produkují zralé pohlavní buňky, u samičí části populace produkcí zralých vajíček, tedy první plnohodnotnou říjí.

Plnohodnotné říji předchází několik neplnohodnotných říjí, které mají nepravidelný průběh a u kterých nedochází k ovulaci. Pohlavní dospělost skotu je zpravidla mezi 8. – 12. měsícem věku jedince zejména v závislosti na živé hmotnosti, plemeni, tělesném rámci, způsobu odchovu, sociálním prostředí a ročním období. Jalovice dosahují pohlavní dospělosti při dosažení 40 % (dojná plemena) až 50 % (masná plemena) konečné živé hmotnosti.

V období pohlavní dospělosti se však ještě zvířata nevyužívají k plemenitbě. Důvodem proč se zvířata nepřipouštějí v době jejich pohlavní dospělosti je jejich nedostatečný tělesný vývoj, který by mohl zapříčinit u samic komplikace, a to zejména při následném porodu, ale také by ovlivnil budoucí reprodukční i produkční výkonnost, jelikož tyto plemenice by už nedosáhly požadované velikosti a hmotnosti dle standardu plemene.

Chovatelská dospělost

Věk, při kterém se zvířata využívají k plemenitbě nazýváme dospělostí chovatelskou, které dosahují samice ve věku 12 – 20 měsíců.

Dosažení chovatelské dospělosti je především ovlivněno intenzitou růstu jalovic, hmotností a tělesným rámcem. Proto hlavním kritériem zařazení plemenic do reprodukce, pokud se nepočítá plemenná hodnota zvířete a jeho zdravotní stav, je zejména tělesná hmotnost a vývin jalovic.

Podle věku při kterém plánujeme počátek zapouštění se stanovuje potřebná krmná dávka a tím intenzita růstu jalovic tak, aby plemenice dosáhly požadované hmotnosti a tělesného rámce ve věku, ve kterém chceme plemenice zařazovat do reprodukce. Také tělesná kondice je u jalovic důležitá. Při zařazení do reprodukce by jalovice měla dosáhnout 65 % dospělé hmotnosti a zároveň optimální kondice 3,5 – 3,75 bodu, při následném otelení by měla měřit 95 % dospělé výšky.

Tělesná dospělost

Vlastní tělesná dospělost, tedy věk, ve kterém je ukončen tělesný růst kostry zvířat je u skotu mezi 4. až 5. rokem (ideálně krávy na 3. laktaci) jejich života. Po dosažení tělesné dospělosti převládá ukládání tuku.

Pohlavní cyklus u prasat, u klisen a u ovcí lze prostudovat ZDE:

Pohlavní cyklus u prasat

Pohlavní cyklus u ovcí

Pohlavní cyklus u klisen

Zde přikládáme všeobecnou tabulku pro hospodářská zvířata.

Tab. č. 1 Pohlavní dospělosti u vybraných hospodářských zvířat (měsíce)

Skot Prase Ovce Kozy Koně
Pohlavní dospělost 8 – 12 7 4 – 10 6 – 9 16 – 24
Chovatelská dospělost 12  – 20 8 10-18 18 36 – 48
Tělesná dospělost 48 – 60 24 36 24 – 36 60
Lucie Rysová