Stejně jako u ostatních zvířat, i u klisen je pohlavní cyklus řízen pohlavními hormony. Pod vlivem folikulostimulačního hormonu produkovaného hypofýzou začne na vaječníku růst folikul s nezralým vajíčkem. Estrogeny produkované folikulem postupně stimulují růst sliznice v děloze tak, aby byla připravena k zahnízdění oplozeného vajíčka. Když folikul dozraje, vlivem luteinizačního hormonu praskne a uvolněné vajíčko putuje do vejcovodu. Sliznice dělohy je udržována pomocí progesteronu, který je produkován žlutým tělískem vzniklým na místě prasklého folikulu.

Klisna patří mezi sezóně polyestrická zvířata, což znamená, že pohlavní cyklus je ovlivňován ročním obdobím.

U většiny klisen  na podzim nastává anestrus, to je klidová fáze reprodukčního cyklu bez příznaků říje. Toto období trvá zhruba do poloviny prosince. Na jaře se říje začíná pravidelně objevovat. Říje je do jisté míry ovlivněna délkou délka dne, teplotou a v neposlední řadě i úrovní výživy.

Klisna má nejdelší říji ze všech hospodářských zvířat, a to 5-8 dní a průměrně se dostavuje za 21 dní. Říje patrná i na chování klisny – vyhledává jiné koně, na které se tlačí, často močí a blýská stydkými pysky s typickým nitkováním (vylučování hlenu). U kojících klisen je typický průjem u jejich hříbat, který se dostaví kolem 10. dne po porodu a to je i vhodná doba k dalšímu zapuštění klisny.

Metody připouštění klisen

2. Přirozená plemenitba

Přirozená plemenitba vyžaduje přítomnost hřebce v místě, kde je klisna ustájená nebo je nutné klisnu za hřebcem dovést. To většinou vyžaduje pobyt klisny v místě po celou dobu říje, protože skok se může několikrát opakovat. Výhodou je spolehlivá detekce prováděná hřebcem. Před přirozenou plemenitbou je nutné vyšetření na nakažlivý zánět dělohy, infekční anémii koní a očkování proti chřipce, které u inseminace odpadá.

2. Inseminace

Inseminace je možná buď zmrazeným nebo čerstvým spermatem. Výhodou je ověřená kvalita inseminační dávky a odpadá rovněž cestování klisny za hřebcem. Inseminace mrazeným spermatem se nedoporučuje u první říje po porodu. Výhoda zmrazené dávky je ve využití i již nežijících hřebců. Naopak u inseminace čerstvým spermatem je vyšší procento zabřeznutí.

Březost klisny trvá 11 měsíců a z toho vyplývá i ideální doba pro připouštění. Nejlépe  pokud se hříbata narodí tak aby, mohli jít na jarní pastvu, což znamená klisnu připustit hned brzy zjara.

 

Text: redakce