Rezistence na antibiotika je schopnost bakteriální populace přežít účinek definované koncentrace příslušného antimikrobního přípravku. Rezistence se tvoří tam, kde se nedodrží dávkování a koncentrace antibiotik klesne pod MIC, což umožní bakteriím přežít a následně vytvořit rezistentní populaci.

MIC je minimální inhibiční koncentrace, která definuje nejnižší koncentraci léčiva působícího usmrcení mikroorganismů in vitro. Vývoj antibiotické rezistence se urychluje zejména v důsledku nadměrného a nevhodného používání antibiotických látek, jež spolu se špatnou prevencí a kontrolou infekcí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj a šíření rezistentních mikroorganismů u lidí i zvířat.

Sekundární rezistence je získaná během terapie antibiotiky.

Sekundární rezistence je získaná během terapie antibiotiky.Primární neboli vrozená je geneticky podmíněná necitlivost bakterií na určitá antibiotika, například ß-laktamy nepůsobí na houby, které nemají peptidoglykan. Sekundární rezistence je získaná během terapie antibiotiky. Rezistence je umožněna buď chromozomálními mutacemi s následnou produkcí rezistentních buněk, nebo významnějším mechanismem založeném na přítomnosti plazmidové DNA, pomocí které je rezistence předávána mezi kmeny téhož druhu, ale také mezi příbuznými rody (například Shigella, Salmonella, Escherichia, Yersinia, Proteus, Vibrio a Serratia), takže se rezistence velmi rychle šíří napříč bakteriální mikroflórou.

Jak se vytvoří rezistence?

  • bakterie si utvoří enzym, který léčivo rozloží. Například rezistence na β-laktamová antibiotika (peniciliny, cefalosporiny). Rezistentní bakterie produkují enzymy zvané β-laktamázy, které se navážou na antibiotika a otevřou β-laktamový kruh, který se tak neváže na své cílové místo, a proto nemá žádnou antimikrobní aktivitu
  • změní permeabilitu membrány a léčivo tak nemůže prostoupit do buňky
  • pozmění cílové místo (receptor), kam se antibiotikum váže a přes který působí
  • vytvoří si klamný cíl, což bývá bílkovina, na kterou se antibiotikum naváže namísto původního cílového receptoru, který tak zůstane nezasažen

Důsledky rezistencí

  • negativní vliv na nemocnost a mortalitu infekčních onemocnění, prodloužení doby léčby infekcí
  • omezení rozvoje technologicky orientované medicíny
  • ekonomické důsledky, jelikož multirezistentní infekce vyžadují použití mnohem nákladnějších, rezervních antibiotik

Co je třeba si pamatovat?

  • antibiotika podávat zvířatům pouze na předpis humánním či veterinárním lékařem
  • antibiotika užívat přesně podle pokynů lékaře a vždy dobrat uvedené množství
  • dovolí-li to zdravotní stav jedince, tak je lepší před předepsáním antibiotik, provést bakteriální diagnostiku a až poté podat účinné antibiotikum

Text: redakce

Zdroj foto: <https://www.wolfstreetvape.cz/eliquid_michani_dyi_prislusenstvi/injekcni-strikacka-s-tupou-jehlou-10ml/>