Reprodukční soustava samic se skládá z vnějších a vnitřních pohlavních orgánů. Mezi vnější pohlavní orgány patří: vulva, stydké pysky, poševní předsíň a poštěváček. Mezi vnitřní pohlavní orgány patří: vaječník, vejcovod, děloha a pochva.

Krávy patří mezi zvířata polyestrická, což znamená, že u nich probíhá pohlavní cyklus pravidelně během celého roku. Reprodukční soustava samic je řízena neurohumorálním systémem. Pohlavní cyklus u krav trvá přibližně 21 ± 4 dny.

Nervové řízení pohlavního cyklu

Nervové řízení pohlavního cyklu je velice úzce spjato s řízením hormonálním. Produkci hormonů uvolňovaných z hypofýzy (a tedy i gonadotropinů) totiž řídí hypotalamus jako jedna ze struktur středního mozku. Hypotalumus uvolňuje tzv. releasing hormony (gonadotropní releasing hormony – gonadotropní spouštěcí hormony GnRH), které řídí produkci příslušného hormonu na úrovni endokrinní tkáně hypofýzy.

Hormonální řízení pohlavního cyklu

Hormonální řízení ovariálního cyklu plemenic je ovlivňováno gonadotropními hormony. Ty jsou uvolňovány z hypofýzy a jejich činnost je řízena hypotalamem. Jejich produkce probíhá v adenohypofýze, která produkuje FSH (folikul stimulační hormon) a LH (luteinizační hormon). Tyto hormony působí na vaječníky, kdy FSH stimuluje růst folikulů a LH ovlivňuje zrání oocytů (vajíček) a ovulaci.

Kromě gonadotropinů jsou hormony ovlivňující pohlavní soustavu produkovány i na úrovni pohlavních žláz – vaječníků. Jsou to tzv. ovariální hormony estrogen a progesteron, které jsou uvolňovány buď z ovariálních folikulů (estrogeny) nebo ze žlutého tělíska (progesteron). Na vaječnících se totiž pod vlivem gonadotropinů neustále střídá fáze folikulární (na ovariu jsou velké antrální folikuly) a fáze luteální (na ovariu vzniklo žluté tělísko). Ve fázi folikulární stěna folikulu produkuje estrogeny, které ovlivňují celou pohlavní soustavu a jsou zodpovědné za projevy říjových příznaků. Zároveň pozitivně stimulují produkci gonadotropinů.

Po ovulaci oocytu z folikulu se na místě ovulovaného folikulu začíná tvořit žluté tělísko (corpus luteum, CL), které produkuje hormony oxytocin (působí na hladkou svalovinu dělohy, její stahy usnadňují postup spermií do vejcovodu) a progesteron (v případě zabřeznutí brání další produkci gonadotropinů a tím další ovulaci – říji). Je to jakási negativní zpětná vazba pohlavní soustavy působící na hypotalamus. Pokud nedojde k zabřeznutí začíná děloha produkovat hormon zvaný prostaglandin F2 alfa (PGF2α), který je zodpovědný za luteolýzu neboli zánik žlutého tělíska. Tím tedy zanikne žluté tělísko, které přestane produkovat progesteron a tím zanikne blok hypotalamu, který začne uvolňovat gonadotropiny a začne vznikat nový Gráfův folikul, který začne produkovat estrogeny a celé se to opakuje.


Pohlavní cyklus

1. proestrus – 3 dny

Nastává regrese žlutého tělíska. FSH stimuluje vývoj folikulů, postupně se zvyšuje koncentrace estrogenu. Krávy se shlukují dohromady, mají menší zájem o krmivo. Krávy skáčou na ostatní, ale nejsou ochotné na sebe nechat skákat. Jsou vnímavější, ostražitější a častěji bučí. Věnují větší pozornost svému okolí a ošetřovatelům.

2. estrus – 1 den ± 12 hodin – vlastní říje                                                      

V tomto období dozrává dominantní folikul. Nastává maximální stupeň estrogenizace, což se výrazně projevuje na pohlavních orgánech. Děložní krček je pootevřený. Poševní sliznice je překrvená (zarudlá), produkuje sklovitý hlen. Vulva je oteklá. V tomto období je snížený příjem krmiva, snížená laktace, neklid a zvýšená pohybová aktivita. Časté je skákání na ostatní zvířata. Krávy na sebe nechají skákat, prohýbají hřbet a zvedají ocas = svolnost k páření.

3. metestrus – 4 dny

Ovulace nastává 8 – 12 hodin po odeznění příznaků říje. V tomto období začíná vývoj žlutého tělíska a začíná působit progesteron. Z pochvy vytéká hustý zakalený výtok a poševní sliznice bledne. Plemenice na sebe již nenechá skákat. 2. – 3. den po ovulaci se objevuje krvavý výtok.  

4. diestrus – 14 dní

V tomto období nastává dominance žlutého tělíska, LH stimuluje sekreci progesteronu. Děloha se připravuje na přijetí embrya. V tomto období jsou plemenice klidné. Nezabřezne-li kráva, tak okolo 17. dne cyklu děloha uvolní prostaglandin a nastává zánik žlutého tělíska.

Obr. 1: Pohlavní cyklus v myšlenkové mapě.

Pohlavní cyklus - myšlenková mapa.

Obr. 2 Časový průběh pohlavního cyklu

Protože se jedná o živý organizmus, nelze tvrdit, že jednotlivé fáze pohlavního cyklu trvají právě uvedenou dobu. Tyto časové intervaly za fyziologického stavu platí pro většinu zvířat. Pokud pohlavní cyklus je mimo interval 21 ± 4 dny, můžeme mluvit o nefyziologickém stavu, který může být způsoben reprodukčními poruchami mezi které patří ovariální disfunkce a vaječníkové cysty.

Protože k ovulaci dochází přibližně 8 hodin po říji inseminujeme večer plemenice, které vykazují příznaky říje ráno a u plemenic u kterých se projeví říje večer inseminujeme druhý den ráno. Tato známá a stará zkušenost se dnes bohužel obecně opomíjí.

Text: redakce