Březost u skotu trvá okolo 280 dní. Již před porodem můžeme na zvířeti sledovat příznaky blížícího se porodu:

  • zvětšení mléčné žlázy, edém mléčné žlázy,
  • odkapávání prvního sekretu mléčné žlázy,
  • zvětšení a prosáknutí vulvy,
  • počátek rozevírání vulvy, ze které může vytékat čirý nebo mírně zakalený hlen (odchod zátky z děložního krčku),
  • pokles tělesné teploty až o 1 °C,
  • změna chování – neklid, časté močení, lehání a vstávání, ohlížení se za břichem, pokopávání.

Fáze porodu

1) Fáze otevírací

Začíná kontrakcemi dělohy, otevřením děložního krčku, plod se posunuje směrem do vývodných pohlavních cest. Končí protržením plodových obalů a výtokem plodových vod. V této fázi zvířeti při porodu neasistujeme!

2) Fáze vypuzovací

Přidávají se kontrakce dutiny břišní. Do porodních cest jsou již zpravidla natlačeny končetiny. Tato fáze končí vypuzením telete. Pupeční provazec je přerušený v průběhu vypuzování mláděte. V této fázi můžeme zvířeti pomoci řízeným tahem pomocí porodnických provázků nebo zvíře sledovat a být připraven pomoci. Vždy však musíme pracovat hygienickým způsobem – používáme dezinfikované porodnické provázky (čerstvý roztok jódu), dezinfikujeme vulvu i ruce porodníka. V případě, že zjistíme jakékoli komplikace ze strany matky nebo telete, přivoláme veterinárního lékaře.

3) Fáze vypuzení placenty

Dochází k vypuzení lůžka. Tímto je porod zakončen.

Video č. 1 Porod telete


Péče o novorozené tele

Je důležité se řídit především těmito zásadami.

  • Bezprostředně po porodu musíme zajistit průchodnost dýchacích cest Z dutiny ústní i nosní odstraníme zbytky plodových vod, vhodné je tele stimulovat např. stéblem slámy zavedeným do nosu, které u něj vyvolá reflex kýchnutí. V dnešní době existují speciální odsávačky hlenů pro novorozená telata, které je vhodné používat. Zavěšování telat na různé zábrany apod. není bezpečnou variantou.
  • Po zajištění průchodnosti dýchacích cest je tele důkladně osušíme.
  • Důležitým krokem je desinfekce pupečního pahýlu, abychom zabránili možné infekci pupku telat, která pro ně může být fatální. Vhodné jsou především jodové preparáty.
  • Tele od matky izolujeme do individuální boudičky (čisté a dezinfikované), kde jej napojíme kolostrem. Placentou skotu neprochází do krve plodu protilátky, proto je napojení kolostrem, a předání těchto protilátek v něm teleti, naprosto stěžejní! Platí klasická školní poučka – 2 l kolostra do 2 hodin po porodu. V případě, že je tele slabší a nechce sát, je vhodné počkat např. 3-4 hodiny po porodu a napojit jej větším množstvím. Kolostrální výživa telat je však téma pro samostatný článek.

Péče o matku po porodu

Po porodu telete je vhodné provézt vaginální vyšetření a zjistit, jestli se v děloze nenachází ještě jeden plod. Matce nabídneme výživný nápoj, necháme ji odpočinout a umístíme ji do sekce krav po porodu, kde pečlivě sledujeme odchod lůžka a její čištění. V této době je velmi vhodné měřit tělesnou teplotu, která nesmí přesáhnout 39,5 °C.


Zuzana Nováková, Lucie Rysová