Chov prasat stále patří mezi významná odvětví živočišné výroby. Na celkové celosvětové spotřebě masa se vepřové maso podílí ze 40% a prasata patří mezi čtvrtý nejpočetnější druh chovaných hospodářských zvířat. I přes nepříznivý vývoj chovu prasat v ČR se musí chovatelé zaměřit na vysokou kvalitu vepřového masa a ekonomiku produkce, aby obstáli na stávajícím trhu.

Mezi základní podmínky úspěšného chovu jak z pohledu ekonomiky, tak kvalitního masa patří zdravotní stav prasat. Současná nákazová situace v českých chovech je na dobré úrovni a České republice byl přiznán status země prosté Aujezskyho choroby u prasat. Stále častěji se však v chovech objevují nemoci respiratorního a gastrointestinálního traktu. Dalším velkým problémem v chovech bývají parazitózy, které sice nezpůsobují úhyny, ale zásadně ovlivňují užitkovost všech kategorií prasat.

Výsledkem  správného řízení chovu, vhodného ustájení a výživy a právě i dobrého zdravotního stavu jsou odpovídající produkční ukazatele.

Jak vypadají produkční ukazatele prosperujícího podniku?

 • Odchovaných 22 selat na 1 prasnici/rok
 • Dlouhověkost prasnic – 6 vrhů od 1 prasnice
 • 2,2 – 2,4 vrhů na prasnici/rok
 • Minimální přírůstek ve výkrmu 800g/ks/den
 • Konverze krmiva na kg přírůstku do 3,2 kg
 • Maximální porážková hmotnost 105-108 kg
 • 56-58% libového masa v jatečných půlkách
 • Doba výkrmu od narození do porážkové hmotnosti do 175 dní

Pokud chov těchto parametrů nedosahuje, je vhodné analyzovat kromě výživy a hygieny chovu rovněž zdravotní situaci.

Mezi rizikové faktory působící na vznik a průběh především infekčních onemocnění patří:

 • Vysoká početnost stáda
 • Nedostatečná vzdálenost mezi skupinami ustájených zvířat
 • Zvířata nakoupená z různých zdrojů nestejné nákazové situace
 • Nedostatečná ventilace
 • Vysoká nebo i příliš nízká teplota a velké teplotní výkyvy
 • Nedostatek světla
 • Nedostatky v prevenci a kontrolních vyšetření


Faktory ovlivňující zdraví selat

Zásadním faktorem je poporodní hmotnost selat. Kritická je hodnota pod 800g, optimální hodnota je kolem 1300 -1600g. Počet narozených selat velmi významně ovlivňuje produkční ukazatel počet odchovaných selat na prasnici/rok., proto by jich mělo být tolik, aby byla plně využita mléčná lišta prasnice – tj. 14 selat.

Další vlivy působící na zdárný vývoj selat:

 • Vývoj trávicích enzymů a problematika GIT onemocnění
 • Mléčnost prasnice
 • Řešení nedostatku Fe
 • Termoregulace
 • Pasivní a aktivní imunita

text: Marcela Otrubová

zdroj: Holejšovský, J., Zdravotní problematika v chovech prasat mladších věkových kategorií, dostupné z: http://www.agris.cz/Content/files/main_files/74/152362/01holejsovsky.pdf