V současné době je spotřeba kuřecího masa kolem 24 kg na osobu/rok, což je skoro 3x více než v roce 1975.

Rostoucí obliba je určitě způsobena složením a jeho lehké stravitelnosti, která je dána vyšším obsahem lehce stravitelných bílkovin oproti jiným masům. Je hojně používané jako dietní s nízkým obsahem tuku.

Dnes jsou k výkrmu určeni speciální masní hybridi, a to převážně ROSS a COBB. Jako brojleři jsou označováni výkrmová mláďata obojího pohlaví.  Pro každý druh hybridů je stanoven tzv. technologický postup určující doporučený postup při výkrmu s ohledem na maximální využití genetického potenciálu.

Stejně jako u nosných slepic je i u brojlerů nejvýznamnější počáteční období výkrmu. Jakékoliv výkyvy v tomto období, mohou mít negativní vliv na celkovou užitkovost.

Pro úspěšný odchov je nutné dodržet několik podmínek:

 • čistá a kvalitní podestýlka
 • dostatečné a rovnoměrné osvětlení
 • dostatek krmiva v krmítkách a na papírech, který by měl pokrývat 25 % plochy haly
 • minimálně 95 % kuřat by druhý den po naskladnění mělo mít plné volátko (roztažitelná část jícnu), což je známka toho, že našla krmení a vodu
 • napáječky by měli mít výšku podle věku kuřat – nejdříve ve výšce očí a později umožňovat pití s nataženým krkem. Počet kuřat na kapátkovou napáječku je 10-15 ks
 • malá vzdálenost mezi krmivem a vodou – vzdálenost mezi napájecími linkami – 3 m, vzdálenost krmných linek – 4 m
 • udržování optimální teploty v hale – u starších kuřat kolem 20 ˚C, u jednodenních 30˚C
 • úhyn během výkrmu by neměl překročit 4%

 

Podle jednotlivých fází růstu je nutné i střídání krmných směsí s upravenými živinovými poměry na dané období:

1) Směs Starter (BR1) – Starter je určený na prvních 10 dnů života, kdy je potřeba u kuřat vyvolat chuť k žrádlu a zajistit tak maximální růst s dosažením cílové hmotnosti, která se ověřuje v sedmi dnech. Bývá ve formě drcených granulí.

2) Směs Grower (BR 2) – Podává se po ukončení starteru po dobu 14-16 dní.

3) Směs Finisher (BR 3) – Podává se od 25. dne až do porážky což je ve 42-43 dnech věku.

4) Směs BR 4 – při polointenzivním výkrmu.

Parametry krmné dávky během výkrmu:

 • Koncentrace dusíkatých látek se postupně snižuje.
 • Naopak energie postupně roste (zlepšení konverze krmiva, vyšší přírůstky na konci výkrmu) → takto nedochází k přetížení organismu zvířete v souvislosti s vývojem kostry a končetin.
 • Řízená výživa má vliv i na pozitivní vývoj vnitřních orgánů a vstřebávání živin.
 • Kuřata dostávají potřebné množství vitamínů a minerálních látek.

 

Kromě intenzivního výkrmu je další možností i výkrm polointenzivní. Používají se krmné směsi BR 1-4 doplněné statkovými krmivy, případně kuchyňskými a jinými zbytky. Výkrm se částečně zlevní, ale prodlouží.

Tab. 1 Příklad dosahovaných hmotností v jednotlivých typech výkrmu

 

Marcela Otrubová