Od 1.9.2023 do 2.10.2023 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF  Žádosti o zemědělské národní dotace 2024 – dotační program 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic. Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci „Národní dotace – Dotační programy – 20.A. – Příručky“ je umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 2024 – DOTAČNÍ PROGRAM 20.A, 20.C, 20.D, 20.E.“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání žádosti k výše zmíněnému dotačnímu programu.

NOVINKA PRO DOTAČNÍ ROK 2024

Pokud je žadatel zařazen do kategorie Velký podnik, součástí formuláře žádosti o dotaci je hypotetický srovnávací scénář. Do textového pole žadatel popíše situaci, která by nastala v případě, že by nebyla poskytnuta dotace a zároveň doloží jako přílohu písemné doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci.
Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.

zdroj: szif.cz

foto: pixabay.com