K základním zoohygienickým návykům po příchodu do práce patří převlečení oděvu. Jde přímo o nutnost se převléci do pracovního oděvu, který by měl být v každém středisku a neměl by se převážet z místa na místo. Samozřejmostí je také udržování oděvu v čistotě. To samé s obuví. V některých chovech se vyžaduje sprchování před vstupem do chléva, aby se minimalizovalo zavlečení nějaké nákazy. Převlékat a přezouvat by se měl každý, kdo vstupuje do provozu mezi zvířata. Ať už jde o veterináře, servisní techniky, krmiváře či samotného ředitele provozu. Také by měl být vybaven ochrannými pomůckami, např. rukavicemi, respirátorem, pokrývkou hlavy, pokud to situace vyžaduje. K tomu by mělo být nachystané oblečení pro návštěvy, opět udržované v čistotě a použitelném stavu. Osoby přicházející z jiného chovu by měli dodržovat karanténu 72 hodin. Což upřímně, v praxi v případě servisů je nerealizovatelné. O to větší důraz by měl být kladen na sprchu a půjčení oděvu. V důsledku pohybu osob a techniky v provozu, by měla být v každém vjezdu koupací vana s desinfekcí pro auta. To samé při vstupu na chlév pro boty. Cizím a nepovolaným osobám je vstup do provozu zakázán.

Problematický je odvoz kadavérů. Obecně jde o riziko infekce. Kafilerní box je tedy dobré umístit na kraj objektu, aby vůz vůbec nezajížděl dovnitř tedy byl v tzv. špinavé zóně. Kafilerní box se musí udržovat v čistotě, dezinfikovat a být opatřen dezinfekcí na boty pro vstupující dovnitř.

Areál musí být oplocený, aby se zamezilo volnému pohybu divoké zvěře.