Poruchy metabolismu vitamínů u skotu

Vitamíny jsou biologicky aktivní látky, které slouží k syntéze koenzymů nebo některých hormonů, a hrají tak důležitou roli v metabolismu. Vitamíny se dělí podle rozpustnosti na vitamíny rozpustné ve vodě, kam řadíme vitamíny skupiny B a vitamín C, a na vitamíny rozpustné v tucích, kam patří vitamíny D, E, K a A. Nedostatek může být úplný (avitaminóza) nebo častěji se objevuje částečný nedostatek, tzv. hypovitaminóza, která má za následek sníženou imunitu a celkové neprospívání zvířete a mnohdy se projeví až v období zvýšené zátěže (březost, porod, přesuny zvířat).

Poruchy metabolismu vitamínů rozpustných ve vodě

Poruchy metabolismu vitamínů skupiny B

Vitamíny skupiny B ovlivňují především metabolismus bílkovin a sacharidů, ale také činnost nervové soustavy, nadledvin, štítné žlázy a pohlavních žláz. U přežvýkavců jsou vitamíny skupiny B většinou syntetizovány v dostatečném množství bachorovými mikroorganismy. S nedostatkem se můžeme setkat u telat anebo u vysokoprodukčních dojnic v časné laktaci.

Vitamín B1 (thiamin) je nezbytný pro správné vedení vzruchu a tím pro celou nervovou soustavu, a podílí se také na metabolismu sacharidů. Nedostatek thiaminu se projevuje zejména nervovými poruchami, narušením kardiovaskulárního systému a poruchami trávení. Hypovitaminóza dojnic může vznikat při přebytku dusíkatých krmiv nebo po příjmu některých rostlin (hasivka orličí, přeslička rolní…), které obsahují enzym thiaminázu, která štěpí thiamin, čímž znemožňuje jeho funkci. Tento enzym produkují také některé bakterie a plísně.

Vitamín B2 (riboflavin) ovlivňuje využití všech živin, podílí se na funkci centrální nervové soustavy, očí, pohlavních žláz a má vliv na tvorbu hemoglobinu a glykogenu. S nedostatkem se můžeme setkat u telat, a projevuje se ztrátou chuti k příjmu potravy, zaostávání v růstu, průjmy, záněty kůže a vypadáváním srsti.

Vitamín B3 (niacin) se podílí na metabolismu všech živin. Jeho nedostatek je vzácný, nicméně jeho potřeba stoupá u vysokoužitkových dojnic v období rozdojování. Podávání niacinu dojnicím v období okolo porodu může zlepšit energetickou bilanci a snižuje výskyt ketóz. Projevem hypovitaminózy jsou záněty kůže, sliznic trávicího traktu, nechutenství a zpomalený růst.

Vitamín B4 (cholin) je esenciální pro rostoucí organismus a je zapojen do metabolismu tuků a omezuje jejich hromadění v játrech. Při přidávání cholinu do krmné dávky dojnic bylo zjištěno zvýšení produkce mléčného tuku v prvních měsících laktace. Nedostatek cholinu má za následek nechutenství, dýchací potíže, celkovou slabost a tukovou degeneraci jater.

Vitamín B5 (kyselina pantotenová) je plně syntetizována bachorovou mikroflórou a její nedostatek je možný pouze u telat, u kterých se projevují nechutenství, nedostatečné osrstění, záněty kůže na hlavě a v pokročilých stádiích poruchy nervové soustavy.

Vitamín B6 je označení pro tři biologicky aktivní deriváty pyridinu, a to pyridoxin, pyridoxal a pyridoxamin, a všechny tyto látky se v těle mohou přeměnit na aktivní pyridoxalfosfát, který ovlivňuje metabolismus aminokyselin, tuků a glykogenu a podílí se na řadě dalších pochodů v organismu. Jeho deficit je vzácný a projevuje se u telat hubnutím, zvýšenou dráždivostí až křečemi.

Vitamín B7 (vitamín H, biotin) ovlivňuje syntézu bílkovin a mastných kyselin, podílí se na metabolismu sacharidů a nukleových kyselin. Při jeho nedostatku vznikají záněty kůže a sliznice dutiny ústní a dochází k vypadávání srsti. Je to vitamín, který obsahuje síru a má funkci v řadě enzymů energetického metabolismu. Má také významný vliv na vývoj a pevnost rohového pouzdra paznehtů. Jeho syntéza může být negativně ovlivněna acidózami bachorového obsahu, proto se doporučuje při podezření na tento problém biotin dodávat.

Vitamín B12 (kobalamin) má chemickou strukturu podobnou porfyrinovému kruhu, v jehož centru je navázán kobaltový iont. Kobalamin stejně jako ostatní vitamíny skupiny B hraje roli v metabolismu téměř všech látek. Tento vitamín je syntetizován bachorovou mikroflórou a není obsažen v rostlinách. Deficit je vzácný, objevuje se například při nedostatku kobaltu v krmné dávce. Je také považován jako růstový faktor a ovlivňuje funkci nervové a reprodukční soustavy. Má velmi významnou roli v krvetvorbě a jeho nedostatek se projevuje anémií.

Z preventivního hlediska je nezbytné udržovat optimální bachorovou fermentaci, která zajistí dostatečnou syntézu vitamínů skupiny B. Existují různé preparáty, jimiž lze tyto vitamíny doplňovat, standardně se používají při léčbě antibiotiky a jsou součástí léčby onemocnění jater.

Poruchy metabolismu vitamínu C

Vitamín C (kyselina askorbová) si většina živočichů umí syntetizovat sama. Telatům do věku zhruba 50 dnů je však nutné vitamín C dodávat. Hraje roli jako významný antioxidant a je kofaktorem enzymů, které se podílejí na syntéze kolagenu. Má také vliv na odbourávání mastných kyselin při lipomobilizaci, což je důležité zejména u krav v negativní energetické bilanci. Má také významný vliv na imunitní funkce. Příznaky nedostatku se objevují především u telat a zahrnují zaostávání v růstu, výskyt poruch ve vývoji kostí a zubů, poruchy srážení krve, snížení imunity, poruchy kůže a osrstění, častý je také výskyt onemocnění dýchacího aparátu. Prevence spočívá v dostatečné suplementaci vitamínu C.