Mezi mikro-minerální látky řadíme například selen, zinek, železo nebo jód. Tyto prvky jsou důležité pro správnou funkci určitých enzymů a hormonů. Nejčastěji tyto prvky působí jako jejich aktivátory nebo kofaktory. Příznaky nedostatku těchto prvků jsou nespecifické a často se klinicky projeví až při zátěži nebo stresu. Mezi klinické projevy můžeme zařadit snížení užitkovosti, zpomalení růstu, zhoršení kvality srsti, nechutenství nebo naopak abnormální chutě. Při výrazném nedostatku se objevují specifické příznaky a konkrétní onemocnění, například nutriční svalová dystrofie při deficienci selenu, strumu z nedostatku jodu nebo parakeratóza při nedostatku zinku.

Níže si popíšeme poruchy metabolismu: selenu, zinku, mědi, jodu, železa, kobaltu a manganu.


1) Poruchy metabolismu selenu

Selen je důležitý především jako antioxidant a má obdobné účinky jako vitamin E. Selen je součástí antioxidačního enzymu glutathionperoxidázy (GSH-Px), která chrání buňky před působením reaktivních forem kyslíku, které ničí buněčné membrány. Kromě antioxidačních enzymů je selen také součástí dejodáz, které regulují přeměnu tyroxinu (T4) na aktivní hormon štítné žlázy trijodtyronin (T3).

Mezi nejvýznamnější poruchy spojené s nedostatkem selenu patří nutriční svalová dystrofie (onemocnění příčně pruhované svaloviny), která se vyskytuje celosvětově zejména u rostoucích telat, jehňat a hříbat. Projevuje se neochotou k pohybu, nejistou chůzí, častým poleháváním, špatným sáním a rychlým úhynem. První příznaky nutriční svalové dystrofie se začínají objevovat v prvním až čtvrtém měsíci stáří.

Selen a vitamin E také mají vliv na zdraví mléčné žlázy a jejich nedostatek je spojován se zvýšeným výskytem infekcí a zvýšeným počtem somatických buněk. Velmi zásadně se selen a vitamin E podílejí na správné reprodukci a při jejich nedostatku byla popsána vyšší incidence zadržení placenty, ovariálních cyst, metritid a embryonální úmrtnosti.

Prevence spočívá zejména v dodávání selenu v oblastech, kde je jeho přirozený výskyt malý. Selenové doplňky existují jednak v anorganické podobě (seleničitan sodný) a jednak v lépe stravitelné organické formě (vázaný na laktát, kvasinky). Je možné také dávat injekční preparáty selenu v kombinaci s vitaminem E, které je možno aplikovat jak terapeuticky tak preventivně. Je však nutné si uvědomit, že selen je toxický prvek a jeho aplikace by měla plynout z aktuálního stavu stáda a obsahu selenu v půdě, z níž pochází krmivo.


2) Poruchy metabolismu zinku

Zinek je nezbytný pro správný růst zvířat, pro zdraví kostí, kůže a kožních derivátů, významně ovlivňuje činnost reprodukčních orgánů a imunitního systému, dále hraje důležitou roli v genové expresi, syntéze DNA a bílkovin, čímž zásadně ovlivňuje růst a dělení buněk. Zinek je také součástí inzulinu.

Mezi příznaky nedostatku zinku patří zpomalení až ztráta růstu, nechutenství, zhoršená kvalita srsti, změny na kůži, častější výskyt dermatitis digitalis a interdigitalis, poruchy reprodukce a zvýšená vnímavost k infekci. Existuje také geneticky podmíněný deficit zinku, kdy se telata rodí zdravá, ovšem hynou ve stáří 4 až 6 měsíců následkem selhání imunitního systému.

K léčbě a prevenci se používají, stejně jako u selenu, anorganické (síran nebo oxid zinečnatý) nebo organické (vazba na aminokyseliny, laktát) doplňky. Někdy stačí využít pouze minerálních lizů s obsahem zinku. Toxicita zinku není velká a zvířata dobře tolerují i lehce vyšší dávky.


3) Poruchy metabolismu mědi

Měď má význam pro tvorbu hemoglobinu (červené krevní barvivo nesoucí kyslík), ovlivňuje růst. Z funkcí mědi plynou symptomy jejího nedostatku, které zahrnují depigmentaci srsti, zejména kolem očí, dále abnormality ve vývoji kostí, srdečně cévní poruchy, anémii a poruchy plodnosti.

Doplňky mědi lze aplikovat formou minerálních lizů, nebo anorganických preparátů (síran měďnatý) nebo lze podávat měď organicky vázanou, která má lepší stravitelnost. Co se týče toxicity mědi, je zapotřebí dbát opatrnosti při používání měďnatých preparátů na ošetření paznehtů, aby nedocházelo ke kontaminaci vody a prostředí, která by mohla vést k otravám zvířat.


4) Poruchy metabolismu manganu

Mangan je přítomen ve všech tkáních organismu a je nezbytný pro růst a vývoj, imunitní systém, centrální nervovou soustavu a reprodukci. Mangan je kofaktorem superoxiddismutázy (SOD), která chrání buňky před působením volných radikálů, má tedy funkci jako antioxidant. Příznaky nedostatku se objevují až při výrazném deficitu tohoto prvku a projevují se u mláďat zejména ve špatném utváření kostry a u dospělých zvířat poruchami reprodukce (zhoršené zabřezávání, pozdní nástup říje, snížení libida u býka atd.).

Pro doplnění manganu do krmné dávky se opět používají anorganické nebo organické doplňky.


5) Poruchy metabolismu jodu

Jod je nezbytný zejména pro správnou funkci štítné žlázy a také zdárný vývoj centrální nervové soustavy. Jeho nedostatek se projeví zvětšením štítné žlázy (struma) a nízkou koncentrací tyroxinu (T4). K dalším příznakům karence jodu patří porody mrtvých mláďat, neplodnost, nízké zabřezávání a tiché říje. U dojnic se vyskytuje také nižší mléčná užitkovost. K doplnění jodu se standardně používají minerální lizy a premixy.

Je třeba si uvědomit, že jodové preparáty se užívají hojně jak k suplementaci krmiv, tak jako součásti mnohých dezinfekčních prostředků. Při dlouhodobém podávání vysokých dávek jodu hrozí zejména chronické otravy, které vedou k poruchám štítné žlázy a imunity.


6) Poruchy metabolismu železa

Železo se podílí na stavbě hemoglobinu a myoglobinu a je součást enzymů respiračního řetězce. K nedostatku železa by nemělo docházet, jelikož krmiva obsahují dostatek tohoto prvku. Pouze u telat v období mléčné výživy může dojít k deficitu, kdy dochází k anémii, která se projevuje zvýšenou únavou, zrychleným dýcháním a bledostí sliznic.

Pro léčbu se využívají přípravky s obsahem železa, které se aplikují parenterálně (mimo trávicí trakt).


7) Poruchy metabolismu kobaltu

Kobalt je prvek, který aktivuje řadu enzymů, je také součástí molekuly vitamínu B12. Kobalt významně ovlivňuje krvetvorbu, růst bachorové mikroflóry a tvorbu těkavých mastných kyselin společně s tvorbou bakteriálního proteinu. Nedostatek kobaltu se projeví jako zaostávání růstu, poruchy v reprodukci, snížení užitkovosti, hrubou a mastnou srstní.


Text: redakce

Foto: ilustrační