Poruchy energetického metabolismu souvisejí s negativní energetickou bilancí (nedostatečný příjem nebo velký výdej energie), která je velkým problémem současných vysokoprodukčních stád dojeného skotu, protože vede ke zdravotním problémům, kdy může dojít až k předčasnému vyřazení krav ze stáda.

NEB vzniká po porodu, kdy krávy nejsou schopny přijmout dostatečné množství sušiny pro pokrytí vysokých energetických požadavků plynoucích z nárůstu laktace. Krávy tak mobilizují tkáňové rezervy a ubývají na hmotnosti. Pokud je NEB hluboká a trvá dlouho, pak dochází k poruchám zdraví a reprodukce.

1) Ketóza

Jedná se o akutní až chronicky probíhající poruchu energetického metabolismu, která je často důsledkem negativní energetické bilance. Při NEB dochází k masivnímu uvolňování tukových rezerv, které se v játrech mění na energii. Kromě toho má dojnice vysoké požadavky na glukózu, kterou si vytváří v játrech z necukerných zdrojů. To vše vede k velkému zatížení jater.

K úplné přeměně uvolňovaných tuků na energii je zapotřebí oxalacetát, který je ovšem přednostně využíván právě pro novotvorbu glukózy, takže namísto energie z tuků vznikají ketolátky (acetoacetát, beta-hydroxybutyrát a aceton), které jsou sice alternativním zdrojem energie, ale v nadbytku jsou toxické.

Ketóza ovlivňuje i zdraví paznehtů – více ZDE

Příčiny:

 • negativní energetická bilance (nedostatek energie v krmné dávce po porodu)
 • nevyrovnaný poměr dusíkatých látek a energie v krmné dávce
 • zkrmování siláží s vysokým obsahem kyseliny máselné (tvoří se z ní beta-hydroxybutyrát)
 • překrmování krav v době stání na sucho (příliš tlusté krávy nemají potřebu po porodu přijímat krmivo a mají více zásob k uvolňování)
 • nedostatek pohybu

Příznaky:

-> Digestivní forma
 • pokles příjmu krmiva až jeho odmítání
 • acetonový zápach vydechovaného vzduchu
 • snížení až zástava bachorové činnosti
 • výrazně snížená dojivost
 • na dotek bolestivost jater
-> Forma nervová
 • neklid, podrážděnost, manéžový pohyb, křížení končetin, narážení do překážek
 • třesy, křeče
 • olizování kůže, okusování žlabu
 • apatie, ulehnutí, kóma
-> Forma subklinická (nejčastější)
 • snížení dojivosti o 15 – 20 %
 • poruchy plodnosti

Diagnóza se hodnotí podle anamnézy a příznaků, dále se vyšetří krev, moč a mléko na přítomnost ketolátek, měří se i další biochemické parametry.

Léčba se provádí infúzí glukózy, úpravou krmné dávky, lze podat také propylenglykol nebo glycerin (zdroje pro glukoneogenezi).

Prevence tkví zejména v adekvátní výživě v době zaprahnutí, vyrovnané výživě po porodu, preventivně lze podávat výše zmíněné exogenní glukoneogenetické zdroje (po dobu 10 dnů až několika týdnů po porodu). Pokud to je možné, je dobré zajistit dostatek pohybu, který napomáhá odbourávat uvolněné tukové rezervy.


2) Steatóza jater

Jaterní steatóza neboli ztučnění jater je charakterizována přítomností nadměrného množství tuku v jaterních buňkách. Tento problém bývá opět důsledkem negativní energetické bilance, kdy dochází k nadměrnému přetěžování jater. Normální obsah tuků v játrech je okolo 5 %, při steatóze se koncentrace tuků zvyšuje na 20 – 45 %.

Příčiny:

 • nesprávná výživa v době zaprahnutí (překrmování sacharidy) a po porodu (nedostatek energie)
 • nadměrný příjem dusíkatých látek, případně tuků po porodu
 • toxické poškození jater

Příznaky:

 • nechutenství
 • zrychlený dech a tep (až 140 tepů/min), možné zvýšení tělesné teploty
 • sliznice mají ikterický (nažloutlý) nádech
 • dochází k zastavení motoriky bachoru
 • játra jsou na dotek zvětšená a bolestivá
 • hubnutí, výrazně snížená dojivost
 • někdy se vyskytují třesy, předrážděnost
 • ulehnutí, kóma, úhyn

Diagnóza se potvrzuje anamnézou, klinickým vyšetřením moči, mléka a krve a podle příznaků.

Léčba se provádí intravenózním podáváním glukózy, inokulací bachorové tekutiny od zdravé krávy, lze podávat kvasnice, pokud kráva nepřijímá krmivo ani po 3 až 4 dnech, je lepší ji dát porazit.

Prevence spočívá v zabránění negativní energetické bilanci a souvisí s prevencí ketóz.

Text a foto: redakce