Střižna by měla být suchá, čistá a dobře větraná místnost. Ve střižně se stříhají ovce, třídí se a manipuluje s vlnou. V jejím prostoru se nachází místo pro stříž ovcí, stoly na třídění vlny, žoky na vlnu a hydraulický lis. Vlna se lisuje do žoků, jejichž hmotnost při naplnění vlnou je cca. 300 kg. Lisováním hydraulickým lisem je možné dosáhnout několikanásobné úspory objemu, který usnadňuje transport vlny na místo prodeje nebo dalšího zpracování.

V chovatelských velmocích v chovu ovcí jsou ovce stříhány profesionálními sezoními střihači. Jedná se o stříž mechanickou strojní – individuální metodou. To znamená, že celou ovci stříhá jeden střihač, elektrickým strojkem na stříhání ovcí. Každý střihač je placen od počtu ostříhaných ovcí. Nejlepší střihači dokáží ostříhat až 400 kusů ovcí za den. Farma si sama zajišťuje přihánění ovcí ke stříhání, odklízení ostříhané vlny, třídění a balení vlny do žoků, a platí pouze střihače za ostříhanou ovci. Je možné využít i takzvaného systému „comfort“, při kterém veškerý tento kompletní servis zajišťuje firma. Samozřejmě je cena za ostříhanou ovci podstatně vyšší.

Po střiži se vlna třídí. Odstraňuje se vlna zašpiněná nebo jiným způsobem znehodnocená nebo poškozená. Cena se kromě množství odvíjí i od kvality vlny. Vlastní kvalita vlny je velmi výrazně ovlivněna klimatickými podmínkami. Kromě jejich přímého působení se klimatické podmínky nepřímo odílejí na kvalitě vlny prostřednictvím množství a kvalitě pastvy. Kvalitní pastva a její dostatečné množství je dobrým předpokladem, pro zdravá a dobře prospívající zvířata, která jsou schopná produkovat kvalitní vlnu. Dále kvalitu ovlivňuje střiž, šetrné zacházení, životní pohoda zvířat apod. Doba stříže se určuje podle délky a kvality vlny ovcí.

Po zabalení vlny do žoků, se transportuje na určené místo, kde se provede laboratorní rozbor její kvality. Vpíchnutím sondy se odebere vzorek. Tento se pak podrobí analýze a vyhodnotí pomocí moderní techniky. Je proveden rozbor barvy vlnovlasu, jemnosti vlnovlasu, tloušťky vlnovlasu atd. Hlavním ukazatelem kvality vlny je barva vlnovlasu. Po laboratorním rozboru je vlna posílána k prodeji na aukci.

Text a foto: redakce

Galerie